marca Bilatu marca testuinguru gehiagotan

1
marka > marca (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
B Modeloa, fabrikatzailearen marka, zein den ezkerrekoa eta zein eskuinekoa, eta zein gutxieneko ahultzea. B Modelo, marca del fabricante, tapón izquierdo y derecho y atenuación mí­nima.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D CE ez dela enpresa gisa Europar Batasunak erregistratutako marka. D Que CE no es una marca registrada como una empresa por la Comunidad Europea.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ibilgailu-markaren arabera, aire-girogailu automatikoaren funtzionamendua edo erabilera alda daiteke aginte-sakagailuen banaketan edo beste zenbait gauza txikitan, baina guztiek ere oso antzeko funtzioak dituzte. En las distintas marcas de vehí­culos, el funcionamiento o manejo del climatizador automático puede variar en la distribución de los pulsadores de mando o en pequeñas diferencias, pero todos ellos disponen unas funciones muy similares.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorea konpontzen ari garen bitartean, jakin behar dugu fabrikatzaile bat baino daudela, eta piezen konponketa nahiz ordeztea desberdinak izan daitezkeela marka batzuetan eta besteetan; horregatik, tresna espezifikoak daude. Durante la reparación del compresor debemos saber que existen diversos fabricantes, y tanto la reparación como la sustitución de piezas pueden diferir de unas marcas a otras, para lo cual existen utillajes especí­ficos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

salduko den ibilgailu berriaren salmenta eta osagarriak prestatzeaz, BEIa tasatu eta berriro saltzeko prestatzeaz eta IB erabilgarri dagoen artean mantendu eta konpontzeaz arduratzen da, bezeroaren leialtasuna lortzen saiatuz, bai gainerako konponketetarako, bai, beste bat erosteko aukera dagoenean, marka bereko ibilgailua erosteko. se encarga de preparar la venta y los accesorios del vehí­culo nuevo que va a ser vendido, de tasar el V.O. y prepararlo para su reventa y de mantener y reparar el V.N. a lo largo de su útil" target="_blank">vida útil, intentando la fidelización del cliente tanto para las demás reparaciones como para que, ante la posibilidad de otra compra, sea un vehí­culo de la misma mar

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Fabrikatzailearen marka dauka Lleva la marca del fabricante inscrita

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

CE markaketa esaten da, eta ez CE marka; zigilu homologatu batez markatzen delako, eta ez enpresa-marka batez. Se dice marcado CE y no marca CE porque lo que se hace es marcar con un sello homologado, no con una marca de empresa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

marka > marca (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
50eko hamarkadan gutun-azaleko budinen marka espainiar bat agertu zen, "Flan chino mandarí­n", non Espainiako budin trinkoen fekularen ordez agar-agarezko sare ezin arinagoa eta banilla-aroma erabiltzen baitzen. En los años se puso de moda una marca española de flanes de sobredenominado "Flan chino mandarí­n" en el que se substituye la de los densos flanes españoles por la leví­sima red dey.

Materiala:

marka > marca (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Margotu piezaren erdiaren ertza urez eta estali beste erdiaz, sakatuz, itsatsita gera dadin; moldearen alde kamutsaz, egin marka bat ertzetik 1 cm-ra, eta margotu piezaren gainazala arrautza irabiatuz. Pintar el borde de la mitad de la pieza con agua y tapar con la otra mitad presionando para que pegue, con la parte no cortante del molde hacer una marca a 1 cm. del borde, pintar la superficie de la pieza con huevo batido.

Materiala: Gozogintza

Normalean markako fabrikatzaileen zerbitzuen emaitza izaten dira eta irrati eta telebistako publizitate-kanpaina baten azken katebegia izan ohi dira. Normalmente son los que vienen resultados por los servicios de los fabricantes de artí­culos de marca y suelen ser el último eslabón de una campaña publicitaria de radio y televisión.

Materiala: Gozogintza