denboraldi Bilatu denboraldi testuinguru gehiagotan

1
denboraldi > temporada (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
lKontratazioa egin daiteke zenbait alorretan espezializatutako enpresen bidez edota denboraldiz denboraldi mantenduko den talde bat sortuta zuzenean. lLa contratación se realiza o bien a través de empresas especializadas en distintos campos o bien directamente creando un equipo que se mantendrá a lo largo de las distintas temporadas

Materiala: Animazio turistikoa

Kontratua aldi baterakoa izaten da normalean, eta goi-denboraldiekin bat etorri ohi da. Normalean ez dute izaten aldizkako langile finkorik, baina animatzailearen kontratua luzatzen dute batzuetan, beste toki batean lan egin dezan, urtaroetako aldaketen arabera, desberdinak baitira eremu geografiko batetik bestera. El contrato suele ser temporal en la mayoría de los casos, ajustándose a las temporadas altas, no suelen tener fijos discontinuos pero sí que pueden alargar el contrato del animador trasladándolos de una zona a otra en función de las variaciones de estacionalidad que son distintas según las áreas geográficas.

Materiala: Animazio turistikoa

•&tabulatzailea;Su temporada es de abril a septiembre incluidos, en junio y agosto suelen contratar a un animador de apoyo

Materiala: Animazio turistikoa

d)Bere lanaldiaren barruan lan bakoitzerako duen banaketa konstantea da denboraldi osoan. d)La distribución del tiempo dedicado a sus tareas en su jornada de trabajo permanece constante durante la temporada

Materiala: Animazio turistikoa

b) b)&tabulatzailea;Su personal es el mismo durante toda la temporada y las sucesivas temporadas

Materiala: Animazio turistikoa

d) d)&tabulatzailea;La distribución del tiempo dedicado a sus tareas en su jornada de trabajo permanece constante durante la temporada

Materiala: Animazio turistikoa

lEtorri diren eta seguruenik egonaldia errepikatuko duten bezeroen kontrol bat eramateko; adibidez, zoriontze-txartelak bidal dakizkieke, haietaz gogoratzen direla sentitzeko; eta hoteleko ikuskizun berrien eta denboraldiko gauza berrien inguruko informazioa ere bidal dakieke. lPara tener un control de los huéspedes que han venido y posiblemente repitan, se pueden mandar felicitaciones de Navidad, por ejemplo, para que se sientan recordados, para enviar las nuevas atracciones del hotel las novedades de la temporada etc.

Materiala: Animazio turistikoa

l“Biltegia” zutabean, urtea edo denboraldia hasten den data adierazten da, edo noiz hasten dugun jarduera lEn la columnaalmacén se incluye la fecha en la que comienza el año o la temporada o cuando comenzamos la actividad

Materiala: Animazio turistikoa

Ekitaldi fiskalek urtebete irauten dute, eta denboraldiak hotel motaren, kokapenaren eta abarren mende daude. Los ejercicios fiscales tienen una duración de un año las temporadas vendrán dadas por el tipo del hotel ubicación, etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Esate baterako, denboraldi-hasieran 100 euro gastatzen badira kartoi meheak erosten, kostu hori ordaintzen den hilabetean jar daiteke, edota kalkula daiteke zenbat kartoi mehe erabiliko diren denboraldiko hilabete bakoitzean, eta zenbateko proportzional bat jarri hilabete bakoitzean. Por ejemplo, si al principio de la temporada se compran cartulinas por valor de 100 euros puede afectarse ese coste al mes en el que se pagan esas cartulinas o hacer una estimación de cuántas cartulinas se utilizarán cada mes de la temporada y afectar una cantidad proporcional a cada uno de ellos.

Materiala: Animazio turistikoa

denboraldi > temporada (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Destinoa aukeratu ondoren, pizgarria noiz egingo den zehaztu behar da eskaria egin duen enpresaren proposamenak eta behe-denboraldiak kontuan izanda, negoziatu eta prezio askoz txikiagoak lortu ahal izateko. Una vez elegido el destino, hay que determinar las fechas de celebración del incentivo, teniendo en cuenta las propuestas de la empresa peticionaria, así­ como las posibles temporadas bajas en las que se podrían negociar y conseguir precios mucho más bajos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Erakargarri hauek urte guztian erakartzen dituzte korronte turistikoak : sabai bilkorra duen Skydome estadioa, Udaletxea, Probintziako Parlamentua, unibertsitate-eraikinak, Yonge, Bay eta Queen Street-eko merkataritzaguneak, Royal Ontario Museumaren museo-eskaintza, Henry Mooreren eskultura-bilduma eta antzerki-denboraldia. Horien guztien ondoan, familia-turismo kanadarra eta estatubatuarra erakarri nahi duten parke tematikoak eta aisialdiguneak sortu dira hiriburuaren kanpoaldean. El estadio de techo retráctil "Skydome" ,El Ayuntamiento, Parlamento Provincial , los edificios universitarios, las áreas comerciales de Yonge ,Bay y Queen Street , unidas a la oferta museí­stica del Royal Ontario Museum , y de la colección escultórica de Henry Moore y su temporada teatral atraen corrientes turí­sticas todo el año , aprovechando estas ,en la periferia de la capital cultural de Canadá , han proliferado parques temáticos y centros de ocio que buscan captar un turismo familiar orientado a can

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ekonomikoa, denboraldi-artea ertaina, txangoa, gehienez sei hilabete Económica, temporada media, excursión, 6 meses máximo

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ekonomikoa, behe-denboraldia, gehienez hiru hilabete, gazteak Económica, temporada baja, 3 meses máximo, jóvenes

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Oporretako turismoko denboraldi-artean eta behe-denboraldian bidaiatzen dute batez ere eta, hortaz, urtaroen arteko gorabeherak orekatzen dituzte. Viajan preferentemente en la temporada media y baja del turismo vacacional, y por tanto, equilibran la estacionalidad turí­stica.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

H, "Ggoi-denboraldia;" K, "Ddenboraldi-artea; ertaina" L, "Bbehe-denboraldia". H "Temporada Alta" K "temporada media" L "Temporada Baja"

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Denboraldia: La temporada:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hona hemen eskualde horretako beste destino sendo batzuk: Gizateriaren Ondare den Vicenzak arkitektura palladiarraren erakusgarriak ditu, Paduak San Antonioren tenplua eta Veronak, Romeo eta Julietaren hiria izateaz gain, Erdi Aroko hirigune interesgarria du eta opera-denboraldia eskaintzen du Arena anfiteatroan. Vicenza , también Patrimonio de la Humanidad, con muestras de la arquitectura palladiana, Padua con el Templo de San Antonio, y especialmente Verona, la ciudad de Romeo y Julieta con un interesantí­simo casco medieval , y con la celebración de su temporada operí­stica en el anfiteatro de la Arena, son otros de los destinos consolidados de esta región.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Negu-denboraldiaz kanpo, oso balioetsia da natura-destino gisa. Izan ere, erremonteek goi-mendietako zelaietara eta glaziarretara hala nola Otz eta Stubaira iristea ahalbidetzen dute, eta trekkingerako ibilbideak egin daitezke. Fuera de la temporada invernal es un destino de naturaleza muy valorado ya que los remontes permiten el acceso a prados alpinos y glaciares como en Otz y Stubai atravesados por senderos de trekking.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Valentziako bainuetxeak krisian egon dira azken hamarkadetan, baina instalazioak berritu dituzte eta bezero berrietara egokitu dira: gero eta gazteagoak, osasunarekiko eta gorputza zaintzeko kezka dutenak. Behe-denboraldian hirugarren adinekoen turismo soziala erakartzen dute. Hauek dira bainuetxe garrantzitsuenak: Cofrents, Fuente Podrida, Chulilla eta Verche Valentziako probintzian; Vilalvieja eta Montanejos Castellón. Los balnearios de Valencia, tras décadas de crisis, han modernizado sus instalaciones y se han adaptado a las nuevas necesidades de un público cada vez mas joven con preocupaciones por la salud y el cuidado del cuerpo, complementandose en temporada baja con el turismo social de tercera edad , los centros mas destacados son Cofrentes, Fuente Podrida, Chulilla y Verche en la provincia de Va

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan