likido Bilatu likido testuinguru gehiagotan

1
likido > líquido (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Likido tantak eta zipriztinak. Gotas y salpicaduras de lí­quidos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku horiek hainbat faktorek eragin ditzakete, hala nola soldadurako erradiazio ionizatzaileek, esmeril-harriak jaurtitako partikulek edo likido narritagarri batzuen zipriztinek. Estos riesgos pueden ser causados por diferentes factores como las radiaciones ionizantes procedentes de la soldadura, la proyección de partí­culas procedentes de la piedra de esmeril, o bien por las salpicaduras de algunos lí­quidos irritantes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Nagusiki, partikula-jaurtiketak, likido batzuen zipriztinak, lixatzearen ondoriozko arriskuak eta halakoak izaten diren lanetan erabiltzen dira. Son empleados, fundamentalmente, en trabajos de proyecciones de partí­culas, salpicaduras de algunos lí­quidos, trabajos de lijado, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Likido sukoia Lí­quido inflamable

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Likido beroak. Lí­quidos calientes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hozteko instalazioetan txandaka erabiltzen da fluidoen konpresioa eta espantsioa, baita horien tenperatura-aldaketak ere egoera gaseosotik egoera likidora igaroarazteko, eta, alderantziz, beroa elkartrukatzearren. En las instalaciones frigorí­ficas se utiliza alternativamente la compresión y la expansión de un fluido, así­ como sus variaciones de temperatura, para hacerlo pasar del estado gaseoso al lí­quido y viceversa, con el fin de producir intercambios de calor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresoreak hozgarri likidoa konprimitzen badu: Si el compresor comprime refrigerante lí­quido:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Orduan, goi-presioko balbula itxiko dugu, motorra abian jarriko dugu eta behe-presio bidezko karga amaituko dugu balbula bera pixkanaka-pixkanaka irekiz, likido-kolperik ez izateko konpresorearen xurgapenean. Entonces, cerraremos la válvula de alta, arrancaremos el motor y finalizaremos la carga por baja abriendo la misma válvula poco a poco para evitar golpes de lí­quido en la aspiración del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Makina "betetze" posizioan konektatu behar da, eta fabrikatzaileak zehazten duen likido kantitatea sartzen utzi behar da. Conectar la máquina en posición "llenado" y dejar que entre la cantidad de lí­quido especificada por el fabricante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorearen funtzionamenduari dagokionez, nahitaezkoa da konpresoreak soilik fluido gaseosoa xurgatzea; izan ere, likidoa konpresore barrura sartuko balitz, horko osagaiak suntsitu egingo lituzke. En su funcionamiento, es necesario que el compresor aspire solamente fluido en forma de gas, pues si penetrase lí­quido en su interior, destruiría sus componentes.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

likido > líquido (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesua presio kontrolatuaren bidez egiten da. Likidoa (edozein tenperaturatan alga mikroskopikoz eratutako pastilla prentsatu batetik iragazten da; alga horiek propietate koipegabetzaileak eta argigarriak dituzte, eta ez dituzte hondoaren ezaugarri organoleptikoak aldatzen. El proceso se realiza por medio de presión controlada al filtrarse el líquido (a cualquier temperatura por una pastilla prensada de algas microscópicas que tienen propiedades desengrasantes y clarificantes sin alterar las cualidades organolépticas del fondo

Materiala: Ostalaritza

Inpregnazioa presio atmosferikoa berrezartzean lortzen da, elikagaiak inguruko likidoa xurgatzen baitu. La impregnación se obtiene al restaurar la presión atmosférica, de manera que el alimento absorbe el líquido que le rodea.

Materiala: Ostalaritza

Likidoak esterilizatzeko, lehendabizi likidoak tenperatura handien eraginpean jartzen dira, ur-lurrunaren goi-presioen bidez ontzi esteriletan sartu aurretik. Hala, ontziratutako likidoak oso tenperatura altua hartzen du, segundo gutxi batzuetan; dena den, elikagaiak barreiatutako produktuak baditu, denbora hori luzatu egiten da. En el caso de la esterilización de productos líquidos y antes del proceso de llenado en recipientes estériles, éstos se someten a temperaturas elevadas mediante altas presiones de vapor por lo que el líquido introducido en los recipientes adquiere en pocos segundos temperaturas elevadas, aumentando este tiempo en el caso de que el alimento posea productos dispersos en él.

Materiala: Ostalaritza

3.4. IRUDIA. Tenperatura-jaisgailua eta likidoen tenperatura-jaisgailua. FIGURA 3.4. Abatidor de temperatura y abatidor de líquidos.

Materiala: Ostalaritza