pistoi Bilatu pistoi testuinguru gehiagotan

1
Motor baten zilindroaren pistoia
Motor baten zilindroaren pistoia
pistoi > émbolo (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bulkada-ardatzaren mugimendu birakaria bulkada-gurpegira transmititzen da, eta disko oszilatzailearen bitartez, pistoien mugimendu axial bihurtzen da. El movimiento rotativo del eje de impulsión se transmite al cubo de impulsión y, por medio del disco oscilante, se transforma en el movimiento axial de los émbolos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoien goialdeetan aplikatzen den behe-presioaz osatutako indarra eta 1. malgukiaren indarra ganberak pistoien behealdean egiten duen presioaz osatutako indarra eta 2. malgukiaren indarra baino handiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión aplicada a las partes superiores de los émbolos y la fuerza del muelle 1, es superior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoiaren goialdean dagoen behe-presioaz eta 1. malgukiaren indarrak osatzen duen indarra ganberan dagoen presioak pistoien behealdeetan egiten duen presioaz eta 2. malgukiaren indarrez osatutako indarra baino txikiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión en la parte superior del émbolo y la fuerza del muelle 1 es inferior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Pistoien ibiltartea aldatuz. c) Mediante la variación de la carrera de los émbolos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Inklinazioa ganberan dagoen presioaren araberakoa izango da, eta, hortaz, pistoien goialdean eta behealdean aplikatzen diren presio-baldintzen araberakoa. La inclinación depende de la presión reinante en la cámara y, por tanto, de las condiciones de presión aplicadas en las partes superior e inferior de los émbolos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Diskoaren inklinazioa aldatuta, pistoien ibiltartea eta bultzatutako emaria definitzen dira. Variando la inclinación del disco se define la carrera de los émbolos y el caudal impelido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Disko oszilatzaile axiala duten konpresoreak bost edo zazpi zilindroz osatuta egon ohi dira. Zilindro horiek horizontalki jarrita daude eta horien barrutik desplazatzen dira pistoiak. Los compresores con disco oscilante de tipo axial están formados por cinco o siete cilindros, montados horizontalmente, por el interior de los cuales se desplazan los émbolos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ardatz baten mugimendu birakaria eragite-gurpegira transmititzen da, eta gurpegi horrek, disko birakariaren bitartez, pistoien mugimendu alternatibo (ibiltartea) bihurtzen du. El movimiento giratorio de un eje se transmite al cubo de accionamiento, el cual, mediante el disco oscilante, lo convierte en un movimiento alternativo de los émbolos (carrera).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoi bakoitzari bi balbula esleitzen zaizkio, bata xurgatzailea eta bestea bultzatzailea. Cada émbolo tiene asignadas dos válvulas, aspirante e impelente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

pistoi > pistón (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Aitzitik, behe-presioan eta goi-presioan balioak jaisten badira, beharbada konpresorea egoera txarrean dago barne-ihesak daudelako (pistoiak edo balbulak). - En cambio, un descenso de los valores en baja y en alta puede ser indicio de un compresor en mal estado por fugas internas (pistones o válvulas).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoiak Pistones

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2.15 irudian honako hau ikus dezakegu: bost zilindro dituen aluminiozko gorputzak, pistoiak dituen aginte-platerak, espekadun errotoreak, arrastedun poleak, bobinak, xurgapen-hodiak (SUC) eta deskarga-hodiak (DIS) dituen kulatak eta xaflazko balbula-plakak (plaka hori ireki eta ixten denean, hozgarria xurgatu eta bultzatzen da) osatzen duten konpresore bat. En la figura 2.15 podemos apreciar un compresor formado por un cuerpo de aluminio con cinco cilindros, el plato de mando con los pistones, el rotor de levas, la polea de arrastre, la bobina, la culata con los conductos de aspiración (SUC) y descarga (DIS) y la placa de

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailuetan erabiltzen diren konpresoreak bolumetrikoak dira, eta hainbat mota daude, hala nola birakariak edo paladunak, kiribilean, pistoi alternatiboak eta axialak dituztenak edo disko oszilatzailea dutenak. Los compresores utilizados en vehí­culos son del tipo volumétrico, y existen varios tipos, como los rotativos o de paletas, en espiral, de pistones alternativos y axiales o de disco oscilante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hainbat organo mugimenduan daudenez gero (pistoiak, bielak, errodamenduak eta espantsio-balbula), nahitaezkoa da sistemak lubrifikazio egokia izatea. Al existir órganos en movimiento (pistones, bielas, rodamientos, válvula de expansión), es necesario que todo el sistema esté dotado de la lubricación oportuna.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak