lanabes Bilatu lanabes testuinguru gehiagotan

2
lanabes > apero (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Indar-hartuneari konektatutako lanabesekin gauzatutako lanak egitean, aintzat hartuko da lanabesaren fabrikatzaileak adierazitako motorraren erregimena. Aquellas labores que se realicen con aperos conectados a la toma de fuerza se harán considerando el régimen de motor señalado por el fabricante del apero

Materiala: Nekazaritza

Aitzinamendu-abiadura gehiegizkoa bada, lanabesaren zabalera areagotu daiteke, abiadura egokian eramateko. Si la velocidad de avance es excesiva, se puede aumentar la anchura del apero y llevarlo a la velocidad adecuada.

Materiala: Nekazaritza

Lanabesik ez erabiltzeak hobetu egiten du egitura eta sustrai sistema hobeto garatzen da gainazalean La no acción de los aperos genera una mejor estructura y un mayor desarrollo del sistema radicular en superficie

Materiala: Nekazaritza

Hormigoi armatuzkoak merkeak dira eta luze irauten dute. Hala ere, pisutsuak dira eta, batez ere, hauskorrak, lanabesek eta makinek kolpatuz gero. Los de hormigón armado son económicos y duraderos, pero más pesados y sobre todo frágiles ante los golpes de los aperos y maquinas

Materiala: Nekazaritza

LURROTZA, bereziki lur astunetan eta lanabes jakin batzuk erabiliz gero. SUELA DE LABOR, especialmente en suelos pesados y con determinados aperos

Materiala: Nekazaritza

Lanabes bereziak erabiliz, baratzezaintzan sartuko ditugun laboreen arabera, honako lan hauek ere egiten dira: Empleando aperos especiales, en horticultura también se hacen los siguientes trabajos según los cultivos que vayamos a poner:

Materiala: Nekazaritza

Orain traktorearen lanabesetan jarriko dugu arreta Ahora nos vamos a centrar en los aperos del tractor

Materiala: Nekazaritza

Traktorearentzako lanabesak honako irizpideen arabera sailka daitezke: Los aperos para el tractor se pueden clasificarse según los siguientes criterios:

Materiala: Nekazaritza

a) Funtzionatzeko moduari erreparatuz gero, honako lanabes hauek bereizten dira: a) Atendiendo a su forma de funcionamiento se distinguen los siguientes aperos

Materiala: Nekazaritza

b) Egiten duten lanari erreparatuz gero, honako lanabes hauek bereizten dira: b) Atendiendo a la labor que realizan, se distinguen los siguientes aperos

Materiala: Nekazaritza