transmisio Bilatu transmisio testuinguru gehiagotan

1
transmisio > transmisión (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
Unitatearen amaieran, transmisioa zer den, direkzioa zer den, kontrol elektronikoko unitatea zer den, pneumatiko batek zer ezaugarri dituen eta abar jakingo dute ikasleek Halaber, kanpoko argiztapen-zirkuituko lanpara bat aldatzen jakingo dute, edo fusible bat, edo airearen iragazkia edo motorreko olioa eta abar. Al finalizar, el alumnado sabrá qué es una transmisión, una dirección, una unidad de control electrónico, las características de un neumático, etc. Así mismo, sabrá efectuar el cambio de una lámpara del circuito de iluminación exterior, de un fusible, del filtro del aire, del aceite del motor, etc.

Materiala: Ostalaritza

Transmisioa eta balaztak Transmisión y frenos tabulatzailea;&tabulatzailea;120

Materiala: Ostalaritza

Transmisioa La transmisión&tabulatzailea;&tabulatzailea;121

Materiala: Ostalaritza

transmisioa transmisión&tabulatzailea;&tabulatzailea;128

Materiala: Ostalaritza

motorra, transmisioa gurpilak direkzioa balaztaketaesekidura. motor, transmisión, ruedas dirección, frenosysuspensión.

Materiala: Ostalaritza

Transmisioa. Transmisión.

Materiala: Ostalaritza

c)Transmisioari esker, gidariak adierazten duen ibilbideari jarraitzen dio automobilak c)La transmisión es la encargada de hacer que el automóvil siga la trayectoria que la persona que conduce indique.

Materiala: Ostalaritza

Mailak egiaztatzea: transmisioa Comprobar niveles transmisión.

Materiala: Ostalaritza

Motorraren, transmisioaren eta direkzioaren olioak Aceites del motor de la transmisión y de la dirección

Materiala: Ostalaritza

Aurreko aldean bai espeka-ardatzari dagokionez, bai birabarkiari dagokionez, engranaje bat edo horzdun gurpil bat elkarri lotuta egoten dira transmisioko elementu baten bitartez (uhala edo katea ; horrela, bada, birabarkiak bira egiten duenean transmisioko elementua arrastatzen du eta elementu horrek espeka-ardatzeko engranajea edo horzdun gurpila birarazten du. En la parte delantera, tanto del árbol de levas como del cigüeñal, tenemos un engranaje o una rueda dentada unidos entre sí mediante un elemento de transmisión (correa o cadena , de forma que al girar el cigüeñal arrastra el elemento de transmisión y este hace girar el engranaje o rueda dentada del árbol de levas

Materiala: Ostalaritza

transmisio > transmisión (49 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hurbiltasun-detektagailu batek transmisio-palanka detektatuko du. Un detector de proximidad detecta la palanca de transmisión.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Transmisio-palanka eta hurbiltasun-detektagailua izendatutako balioen arabera doituta daude. La palanca de transmisión y el detector de proximidad están ajustados a la medida real.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Transmisio-palanka ez bada hurbiltasun-detektagailuak detektatzeko beste igotzen, lan-pieza baztergarritzat jo eta egotzi egingo du. Si la palanca de transmisión no se levanta lo suficiente para que el detector de proximidad pueda detectarla, se expulsa la pieza de trabajo como desechable.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Bihurgailu pneumatiko-elektriko edo elektropneumatiko bat erabiliko dugu transmisio-gailu gisa. Un convertidor neumático-eléctrico o electroneumático sirve como elemento de transmisión.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2.6. irudia. Indarraren eta ibiltartearen aldaketa palanka bidezko transmisioa erabiliz. Figura 2.6. Variacion de fuerza y recorrido mediante una transmisión por palanca.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Energiaren transmisioa Transmisión de la energía

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2. BLOKEA. Potentzia- eta transmisio-osagaiak BLOQUE 2 Componentes de potencia y transmisión

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Uhal eta engranaje bidezko transmisio mistoa. Transmisión mixta correas y engranajes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Pinoiaren higidura torlojura irits dadin, Cardan transmisio bat muntatzen da (Cardan giltzadura ere deitzen zaio). Para que el movimiento que tiene el piñón llegue al husillo, se monta una transmisión del tipo Cardan (también conocidas como: junta Cardan).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horien helburua sarrera-ardatz baten eta irteera-ardatz baten artean dagoen transmisio-erlazioa aldatzea eta, horretarako, engranaje finkoen edo mugikorren arteko konbinazio desberdinak egitea da. Su objetivo es la modificación de la relación de transmisión entre un árbol de entrada y otro de salida mediante la participación de diferentes combinaciones de engranajes, fijos o móviles.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea