soldadura Bilatu soldadura testuinguru gehiagotan

1
Gasezko soldadura
Gasezko soldadura
soldadura > soldadura (78 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste batzuek erradiazioekiko iragazki bat daramate, hala nola soldadura-lanetarako direnek. Otros llevan un filtro contra radiaciones, como son los destinados a trabajos de soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arku bidezko soldaduran, oxiazetilenikoan, MIG soldaduran, eta abarretan sortutako beroaz gain, begiarentzat kaltegarriak diren erradiazio ultramoreak sortzen dira, kataratak eta begiko bestelako gaitzak eragin baititzakete. En las soldaduras de arco, oxiacetilénica, MIG, etc., aparte del calor generado, se producen unas radiaciones ultravioleta perjudiciales para el ojo ya que pueden producir cataratas y otros daños oculares.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura-prozesuan, lotu beharreko materialak berotzen dira. Los procesos de soldadura se basan en el calentamiento de los materiales que se van a unir.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldaduraren argia Luz de la soldadura

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

soldadura. soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Beroaren eraginpean egotean (butanozko sopleteaz egiten den soldaduran adibidez), ukipen-lenteak urtu egin daitezke, eta begira itsatsita geratu. Por exposición al calor, por ejemplo en soldadura con soplete de butano, etc., se pueden derretir las lentes de contacto quedándose estas adheridas al ojo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kasu zehatz honetan, gerta liteke langileak betaurreko babesle, soldadura-maskara eta abarrekin lan egitea, eta, horregatik, zaila izatea belarriak babesteko beste NBE bat erabiltzea, deserosoa eta jasanezina egiten zaiolako, edota estetikoki desegokia delako. En este caso en concreto, el trabajador puede estar trabajando con gafas de protección, careta de soldadura etc. en un momento determinado que hacen difí­cil el uso de otro EPI de protección auditiva, bien porque le sea incómodo e insoportable o lo vea poco estético.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zaratak ez ezik, soldaduraren desoxidatzaileek sortutako osagai kimikoek, eremu horretan erabilitako gasek, keek eta lainoek, gainazalak lixatzean harrotutako hautsek, eta abarrek ere eragina dute entzumenean. No solo el ruido afecta al oí­do, sino también los componentes quí­micos procedentes de los desoxidantes de la soldadura, los gases, humos y nieblas empleados en esta sección, los polvos procedentes del lijado de superficies, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eskuko pantailak, soldadura-eragiketetan eta, orobat, soldatzeko ekintza eta pantaila behar ez duten beste ekintza batzuk txandakatzen diren lanpostuetan soilik erabiltzen direnak; eta buruko pantailak, erabiltzailearen burura ostilamendu baten bidez egokitzen direnak. pantallas de mano, que se utilizan exclusivamente en operaciones de soldadura y en puestos donde se alterna la acción de soldar con otras en las que no es necesaria la pantalla, y las pantallas de cabeza, que se acoplan mediante un atalaje a la cabeza del usuario.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura oxiazetilenikoa Soldadura oxiacetilénica

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

soldadura > soldadura (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soldadura-lanetan, segurtasun-arnesak soldatzen ari den tokiaren gainetik lotuta egon behar du, askatutako partikula goriek ez dezaten eusteko soka erre. En las operaciones de soldadura, la sujeción del arnés de seguridad debe realizarse por encima del punto donde se esté soldando, para evitar que las partí­culas incandescentes que se desprenden puedan quemar la cuerda de sujeción.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gainjartzeak bero-soldaduraz gauzatzen dira, asfaltozko plakek dauzkaten bi banda bituminosoen artean, UNE 104 240 araua betez (PA mota). Los referidos solapes se efectúan con una soldadura de calor entre las dos bandas bituminosas que poseen las placas asfálticas, cumpliendo norma UNE 104 240 tipo PA.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Soldadura termoplastikoa Soldadura termoplástica

Materiala: Eraikinaren estalkia