ordezko Bilatu ordezko testuinguru gehiagotan

1
ordezko > recambio (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Seinale-pilotuak (a) eta ordezko lanpara (b). Pilotos de señalización (a) y lámpara de recambio (b).

Materiala: Automatismoak

Potentzia-masaren eta sekundarioaren bideak aldatu egin daitezke, bobinaren ordezko piezen erreferentzien arabera. Las vías de masa de potencia y secundario pueden cambiar según la referencia de recambio de la bobina.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

ordezko > recambio (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ordezko piezen biltegia Almacén de recambios

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Vilata tailerren aire girotuaren ordezkoak Recambios de aire acondicionado Talleres Vilata

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

11.4. irudia. Ordezko piezen biltegia. Figura 11.4. Almacén de recambios.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ordezko piezen biltegian, gorputzak izan ditzakeen arriskuak hauek dira: Los riesgos para el cuerpo en el almacén de piezas de recambio son:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ordezko > recambio (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Planoen artean ditugu, era berean, kokapen-planoa, funtzionamendu-planoa eta ordezko piezen zerrenda. Al apartado de los planos pertenece también el plano de situación, el plano de funcionamiento y la lista de recambios.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa oso garrantzitsua da motorrak, makineria, erremintak, tresneria, ibilgailuak, ordezko piezak eta abar osatzen dituzten elementuak produzitzeko prozesu askotan. El mecanizado por arranque de viruta es parte relevante de muchos procesos en la producción de una amplia gama de elementos, que forman parte de: motores, maquinaria, herramientas, utillajes, vehí­culos, recambios, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina baten funtzionamendua aldatzen duen ekipamendu trukagarria, makina batean edo hainbat makina sailetan muntatzea helburu duena, edo, ekipamendu hori ordezko bat edo tresna bat ez den denean, operadoreak berak traktore batekin muntatzeko helburua duena . Equipo intercambiable que modifique el funcionamiento de una máquina y cuyo propósito sea ser montado en una máquina o serie de máquinas diferentes o con un tractor por el propio operador en la medida en que dicho equipo no sea un recambio o una herramienta.

Materiala: Europar Batasuneko koadernoak. CE marka