kondentsadore Bilatu kondentsadore testuinguru gehiagotan

1
kondentsadore > condensador (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kurtsoreen leihoan ikusten den bezala, tenporizazioaren iraupena gutxi gorabehera 29 milisegundokoa da, eta balio hori 220 ?F-ko kondentsadore bati aplikatuz gero, 29 segundo inguruko iraupena lortuko genuke. En la ventana de los cursores se puede comprobar que la duración de la temporización es de unos 29ms aproximadamente, lo que escalado al uso de un condensador de 220?F daría una duración de 29s aproximadamente.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Baina transistoreen barne-ihesak direla-eta, kondentsadore horiek deskargatu egin ohi dira eta, beraz, datua mantentzeko, beharrezkoa da birziklatzea (freskatzea). Sin embargo, debido a las fugas internas de los transistores, estos condensadores tienden a descargarse, por lo que para mantener el dato es preciso un reciclaje (refresco).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Kondentsadorea kargatuta dagoenean, bat logiko bati dagokio informazioa. Cuando el condensador está cargado, su información corresponde a un uno lógico.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Transistore horietan, atearen eta oinarriaren artean kondentsadore txiki bat osatzen da, eta datuak biltegiratzeko erabiltzen da (7.6 irudia). En estos transistores, entre la puerta y el substrato se forma un pequeño condensador, que es aprovechado para almacenar el dato (Figura 7. 6).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Osagai pasiboez (erresistentziak, kondentsadoreak, etab.) gain, elementu garrantzitsu hauek ere baditu: Aparte de los componentes pasivos (resistencias, condensadores, etc.), pueden distinguirse una serie de elementos importantes:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Teklatu hau zirkuitu integratuko txartel grabatu baten gainean dago eraikita. Tekla bat sakatzen dugunean, kondentsadore bati presioa egiten dio teklak, eta kondentsadoreak teklatu-prozesadoreak antzemango eta interpretatuko duen seinale elektriko bat sortzen du. Este teclado está construido sobre una tarjeta de circuito impreso grabada, de tal forma que cuando se pulsa una tecla, ésta hace presión sobre un condensador, el cual produce una señal eléctrica que es detectada e interpretada por el procesador de teclado.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Prozesu hori etengabe errepikatzen da memoria freskatzeko, eta, beraz, memoria osatzen duten kondentsadore guztiak kargatzeko. Este mismo proceso se repite continuamente para refrescar la memoria y, por tanto, la carga de todos los condensadores que forman la memoria.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Ordenagailua itzalita dagoenean, kondentsadoreek kargak galtzen dituzte. Cuando el interruptor del ordenador está apagado, todos los condensadores pierden sus cargas.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Kondentsadore kargatu bakoitzak 1 bat irudikatzen du. Kargarik gabeko kondentsadorea 0 da. Ordenagailuak 1 eta 0 bitak zenbaki bitar gisa erabiltzen ditu, informazioa biltegiratu eta manipulatzeko. Cada condensador cargado representa un 1. Un condensador sin carga representa un 0. El ordenador utiliza los bits 1 y 0 como números binarios para almacenar y manipular toda la información.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Pultsu elektrikoa zehaztutako posiziora iristen denean, korrontea sortu, eta kondentsadore bat kargatzen du. Cuando el pulso eléctrico alcanza la posición determinada, se produce una corriente y carga un condensador.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

2
kondentsadore > condensador (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irteten denean, 14 bar-eko eta 85 ºC-ko presioa du, eta kondentsadorerantz higitzen da. A la salida tiene una presión de 14 bares y 85 ºC y circula en dirección al condensador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperatura-aldaketa kondentsadorean. Variación de la temperatura en el condensador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kondentsadorearen zeregina honako hau da: egoera gaseosoan eta goi-presiopean dagoen fluido frigorifikoaren beroa jariatzea egoera likidora igaroarazteko. La función del condensador es evacuar el calor del fluido frigorí­fico, que se encuentra en estado gaseoso y a alta presión, para pasarlo a estado lí­quido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

b) R134a hozgarria duten sistemetan, kondentsadoreak aluminioz fabrikatzen dira, kobrezkoak baldin badira hezetasunak gehiago eragingo dielako. b) En los sistemas con R134a, los condensadores se fabrican en aluminio porque en cobre se ven más afectados por la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c. Desmunta ezazu kondentsadorea. c. Realiza el desmontaje del condensador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

16 bar ingurura (lanerako batez besteko presioa) iristen denean, kondentsadorearen haizagailua konektatzen du; eta balio hori gutxi gorabehera 14 bar-etik beherakoa denean, deskonektatu egiten du. Conecta el electroventilador del condensador al alcanzar unos 16 bares (presión media de trabajo), desconectándolo cuando este valor sea inferior a 14 bares aproximadamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Horregatik, kondentsadorea aluminiozkoa izaten da gehienetan. Por ello, el condensador está fabricado preferentemente en aluminio.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kondentsadorea eta lurrungailua aluminiozkoak izaten dira gehienetan: El condensador y el evaporador se fabrican preferentemente en aluminio:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kondentsadore batek kanpoko zikinkeria badu (hautsa, intsektuak), ez du utziko airea igarotzen truke termikoa egiteko. Un condensador con suciedad externa (polvo, insectos) no permite el paso de aire para el intercambio térmico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kondentsadorearen elektrohaizagailua: Electroventilador del condensador:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak