instrumento Bilatu instrumento testuinguru gehiagotan

1
musika-tresna > instrumento (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Musika-tresnei dagokienez, txirularen, xilofonoaren edo pianoaren nota altuekin eta baxuekin landu dezakegu soinuen altuera. En cuanto a los instrumentos, se podrá trabajar la altura sonora a partir de las notas agudas y graves de la flauta, el xilófono o el piano.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Tinbrea musika-tresnen bidez landu daiteke bereziki; hortaz, ezaugarri hori lantzeko balio dute ondoren datorren atal honetan jasotzen diren jarduerek. El trabajo del timbre se puede abordar de manera especial a través de los instrumentos, por lo que las actividades que se verán en el apartado siguiente, relativo a los instrumentos, serán válidas para el trabajo de esta cualidad.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Musika-tresnak poemetan eta ipuin musikaletan Los instrumentos en los poemas y en los cuentos musicales

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Soinuaren ezaugarriak aztertzeko nahiz musika-tresnak lantzeko orduan musika-entzuketak oso baliagarriak direla aipatu dugu jada aurreko ataletan; dena den, musika-entzuketak berak ere landu ditzakegu modu autonomoan. En los apartados anteriores, se ha hecho referencia a las audiciones musicales como recurso tanto a la hora de estudiar las cualidades del sonido como los diferentes instrumentos; sin embargo, las audiciones también son susceptibles de ser trabajadas de forma autónoma.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Musika-tresnen tailerra Taller de instrumentos

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adibidez, entzuketan agertzen diren musika-tresnak erakuts ditzakezue, edo entzuketan intentsitate-aldaketak dauden edo musika-hizkuntzarekin lotutako beste elementu batzuk dauden galdetu dezakezue. por ejemplo, enseñad los instrumentos que aparecen en la audición o preguntad si hay cambios de intensidad en la audición u otros elementos relacionados con el lenguaje musical.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

"bom, bom..." esatearekin batera, musika-tresnarekin markatzen ditugun beltzen erritmoan ibiltzen ikasi behar dute haurrek. Los niños han de aprender a caminar negras, que marcamos con el instrumento al tiempo que decimos: "bom, bom...".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

"bom, bom..." esatearekin batera, musika-tresnarekin markatzen ditugun beltzen erritmoan ibiltzen ikasi behar dute haurrek. Los niños han de aprender a caminar negras, que marcamos con el instrumento al tiempo que decimos: "bom, bom..."

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

musika-tresnaren tinbrea bereiztea. distinguir el timbre de los instrumentos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

1O. FITXA: Musika-tresnak eta tinbrea FICHA 10: Los instrumentos y el timbre

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

2
tresna > instrumento (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tresnen argiztapena Iluminación de los instrumentos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Tresna-multzoak Grupos de instrumentos

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

2 Aginte-paneleko tresnen neurketa-sistemak 2 Sistemas de medición de los instrumentos del tablero

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

B Sua detektatu eta horren arabera jokatzen duen tresna bat. B Un instrumento que detecta el fuego y actúa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tresna-taulan kokatzen da, haizetekoaren ondoan, eta eguzki-izpiek ibilgailuan eta bidaiariengan zenbateraino eragiten duten erregistratu behar du. Va ubicado en el tablero de instrumentos, junto al parabrisas, y su misión es registrar la incidencia de los rayos solares sobre el vehí­culo y sus ocupantes.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Nolanahi ere, plastikozko turbina batek osatzen du, eta turbina horrek motor elektriko baten ekintza bidez biratzen du. Motor horri tresna-mahai batek agintzen dio. De cualquier modo, está formado por una turbina de plástico que gira por la acción de un motor eléctrico comandado desde el cuadro de instrumentos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

A Suaren presentziaren berri ematen digun tresna bat. A Un instrumento que nos avisa del fuego.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

metalezko tresna, irekitzeko eta ixteko aukera ematen dien ardatz batez lotutako bi besok osatua. instrumento de metal, compuesto de dos brazos trabados por un clavillo o eje que permite abrirlos y volverlos a cerrar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Garbiketa egiteko, lehenbizi lan-ekipoa itzali behar da eta gero, txirbila eta balizko hondakinak brotxa batez edo dagokion tresnaz garbitu, baina inoiz ez eskuz, txirbilak zauriak eragin ditzakeelako. Para proceder a la limpieza se debe apagar previamente el equipo de trabajo y luego limpiar la viruta y posibles materiales de desecho con una brocha o el instrumento que proceda, pero nunca con la mano ya que la viruta puede ocasionar una herida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

1215/1997 Errege Dekretuaren arabera, lan-ekipo bat da lanean erabiltzen den edozein makina, aparatu, tresna edo instalazio. Según el Real Decreto 1215/1997, un equipo de trabajo se define como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

3
gailu > instrumento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bada beste metodo garatuago bat: laser-gailu bat jartzea polea batean eta bi hargailu jartzea bestean; hala, segundo gutxi batzuk aski dira lerrokatze-arazoak konpontzeko (62. irudia). Otro método más evolucionado consiste en instalar un instrumento láser sobre una polea y dos receptores sobre la otra, de forma que en pocos segundos permite corregir la desalineación (fig.62).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Luzera zuzenean neurtzeko gailuak Instrumentos de medición directa de longitudes...............................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Angeluak zuzenean neurtzeko gailuak Instrumentos de medición directa de ángulos..................................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Luzera zeharka neurtzeko gailuak Instrumentos de medición indirecta de longitudes............................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Angeluak zeharka neurtzeko gailuak Instrumentos de medición indirecta de ángulos...............................................................

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak