trenkada Bilatu trenkada testuinguru gehiagotan

1
trenkada > tabique (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Demagun ate baterako trenkada-markoa egin behar dugula eta argia 1,95 x 0,80 m-koa dela. Hacer un marco de tabique para una puerta de 1"95 X 0¿80 m. de luz.

Materiala: Egurraren teknologia

Barnealdeko trenkadetan jartzen dugu (ikusi 765. irudia), Es el que se coloca en los tabiques interiores (fig. 765).

Materiala: Egurraren teknologia

Zuloak dituzte zeharkako trenkadek eta horrexegatik izena dute bahe-tutu (ikusi 5.C irudia). Los tabiques transversales tienen orificios; de ahí­ su nombre de tubos cribados (fig. 5-C).

Materiala: Egurraren teknologia

Bi orrik eratzen dituzte. Trenkada-markoan daude orriak, eta jangunea du trenkada-markoak; jangunearen sakonera da orrien lodieraren berdina (ikusi 880. irudia). Consta de dos hojas, situadas en un marco de tabique, el cual tiene un rebajo, cuya profundidad es igual al grueso de las hojas (fig. 880).

Materiala: Egurraren teknologia

Trenkadetarako leiho-markoak. Marcos de ventanas para tabiques.

Materiala: Egurraren teknologia

771. irudia. Trenkada-markoaren topekako muntaia. Fig. 771 Ensamble a tope del marco de tabique.

Materiala: Egurraren teknologia

773. irudia. Trenkada-markoaren 45 graduko muntaia. Fig. 773 Ensamble a inglete del marco de tabique.

Materiala: Egurraren teknologia

TRENKADA MARKOA MARCOS DE TABIQUE

Materiala: Egurraren teknologia

Trenkada-markoa. Marco de tabique.

Materiala: Egurraren teknologia

trenkada > tabique (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ganberaren mugak ezarriak ditugunean, trenkadak nondik nora eraikiko ditugun zehaztuko dugu markatzeko hariarekin. Una vez acotado se marcarán con la bota unas lí­neas por donde irán los tabiques.

Materiala: Igeltserotza

Trenkadak alboetatik errematatzeko, komenigarria izaten da adreilu-erdiz hasten diren ilaretatik abiatzea, eta adreilu-erdi horren hurrengo adreilu osoa jartzea (7. irudia eta 8. irudia). A la hora de rematar los tabiques en los laterales conviene arrancar las hiladas que empiecen con un medio, colocando el ladrillo siguiente a ese medio (Fig. 7 y Fig. 8).

Materiala: Igeltserotza

Trenkadak erdibitu egiten du kutxatila, eta sifoiaren efektua eragiten du horrek maiz erabiltzen da estolderia egiteko. Un tabique divide en dos la arqueta lo que hace efecto de sifón -muy empleado en alcantarillas-.

Materiala: Igeltserotza

Igeltsu-masa arina trenkadaren gainaldetik bota behar dugu, beherantz erortzen diren zorrotadek lurra ez zikintzeko. Si se echa conviene hacerlo a la parte de arriba del tabique para que los chorretones que se descuelguen no manchen el suelo.

Materiala: Igeltserotza

Trenkadak berunean ondo jarrita badaude, ez dugu erregelak ezartzeko eta berunean jartzeko prozesuen beharrik izango. Si los tabiques están bien aplomados no son necesarias las fases de colocación de un regla y de aplomado.

Materiala: Igeltserotza

Izan ere, hagatxoak trenkaden berun bera hartuko du, berriz ere berunean jarri behar izanik gabe. Ya que la varilla adoptará el plomo que tienen los tabiques sin necesidad de recurrir a un nuevo aplomado.

Materiala: Igeltserotza

Halakoetan, baina, trenkaden berunak doi-doia izan behar du. Para estos casos los tabiques han de estar bien aplomados.

Materiala: Igeltserotza

Irudian agertzen den moduan lot ditzakegu sokak (5. irudia) altzairuzko puntapaxean, eta trenkadako junturaren batean iltza ditzakegu, edo berdingidaren masatan eutsi (6. irudia). Nolanahi ere, kontuz jardun beharko dugu beti, erregela ez hanpatzeko. Las cuerdas se pueden atar como en la ilustración (Fig. 5) a una punta de acero y clavarlas en una junta del tabique o sujetándolas en la masa (Fig. 6) de la maestra cuidando no ahuecar la regla.

Materiala: Igeltserotza

Hobe izaten da trenkadaren eta sabaiaren juntura etxearen aurrealdekoa nahiz barnekoa izan trenkada amaitu eta hurrengo egunean egitea; izan ere, masa lehortutakoan, jaitsi egiten da apur bat, eta, beraz, trenkada ere egun batetik bestera jaitsi egiten da erabat finkatu arte, milimetro gutxi batzuk besterik ez bada ere. Interesa que el recibido de la junta de encuentro de un tabique con el techo -sea de fachada o interior- se haga al día siguiente de la terminación del tabique, ya que la masa suele depreciar un poco, haciendo que el tabique se baje unos milí­metros de un día para otro hasta que se asienta.

Materiala: Igeltserotza

Trenkada errematatzeko, hutsuneak bete behar ditugu batetik, eta, bestetik, trenkadaren lerrotik kanpo ateratzen diren masa-bizarrak eta irtenguneak kendu behar ditugu. El tabique ha de ser rematado, rellenando con masa los huecos que hayan quedado, quitando las rebabas de masa y los salientes de ladrillos que sobresalgan de la lí­nea del tabique.

Materiala: Igeltserotza

2
trenkada > tabique (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurikula arteko trenkada deritzon hormak aurikulak bereizten ditu, eta, era berean, aurikula eta bentrikuluen arteko balbulek aurikulak bentrikuluetatik bereizten dituzte. Una pared denominada tabique interauricular, divide las aurí­culas que están separadas de los ventrí­culos por las válvulas aurí­culo-ventriculares.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Eskuineko bi barrunbeak ezkerrekoetatik bananduta daude, SEPTU izeneko luzetarako erdiko trenkada baten bidez. Erdiko trenkada horrek bi zati erabat bereizitan banantzen du bihotza: bata eskuinekoa, eta bestea, ezkerrekoa. Zati horietako bakoitzak AURIKULA bat eta BENTRIKULU bat ditu, eta azken hauetako bakoitzak funtzio desberdin bat du: Las dos cavidades del lado derecho se encuentran separadas de las del lado izquierdo por un tabique longitudinal y central denominado SEPTUM que divide al corazón en dos partes totalmente independientes, una derecha y otra izquierda que tienen cada una, una AURíCULA y un VENTRíCULO, siendo la función de estas dos diferente:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Idatz itzazu bihotzeko ezkerreko aldeko bi barrunbeen eta eskuineko aldeko bien izenak, baita bihotza bi zati bereizi horietan banatzen duen trenkadaren izena ere. Escribe el nombre de las dos cavidades de la parte izquierda del corazón y el de las dos cavidades derechas, así­ como el nombre del tabique que divide el corazón en estas dos partes independientes.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barrabil bakoitza mintz konjuntiboak (MINTZ ALBUGINEOA edo TUNIKA) estaltzen du. Horren barneko aldetik trenkada batzuk ateratzen dira, barrabil bakoitza hainbat lobulutan zatitzen dutenak. Lobulu horien barnean hodi txiki asko daude, HODITXO SEMINIFEROAK, eta hoditxo horien pareta, berriz, ernetze-zelulek osatzen dute. Ernetze-zeluletatik sortzen dira espermatozoideak, ESPERMATOGENESIA prozesuaren Cada uno de los testí­culos aparece cubierto por una membrana conjuntiva denominada MEMBRANA ALBUGINEA o TíšNICA, de cuya parte interior parten unos tabiques que van a dividir a cada testí­culo en varios lóbulos en cuyo interior hay gran cantidad de pequeños tubos denominados CONDUCTILLOS SEMINíFEROS, cuyas paredes están formadas por células germinativas que darán lugar a espermatozoides después de experimentar la ESPERMATOGí‰NESIS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak