jarraibide Bilatu jarraibide testuinguru gehiagotan

1
jarraibide > instrucción (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Xarabeak berriz eratzen direnean, gordetzeko tenperaturari eta egonkortasun-denborari buruzko jarraibide guztiak zehatz-mehatz bete behar dira, printzipio aktiboak oso sentikorrak direlako. Una vez reconstituidas se deben cumplir exactamente todas las instrucciones relativas a la temperatura de conservación y tiempo de estabilidad, debido a la sensibilidad de los principios activos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Jendeak uste duenaren kontra, eta botikaren propietateak alda ez daitezen, hori egiteko berariazko jarraibideak badaude bakarrik gorde behar dira supositorioak hozkailuan. En contra de la opinión popular y con el fin de no alterar las propiedades del medicamento, los supositorios sólo deben conservarse en el frigorí­fico si existen instrucciones expresas para ello.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Balantzarekin lanean hasi baino lehen, fabrikatzailearen jarraibideak nahiz laborategian eginiko erabilera-protokoloa irakurri behar dira. Antes de trabajar con ella, lee las instrucciones del fabricante y el protocolo de utilización elaborado en el laboratorio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Baliteke enpresa fabrikatzailearen jarraibide zehatzei jarraitu behar izatea. Puede que sea necesario seguir unas instrucciones particulares de la empresa fabricante.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Balantza batzuekin, tara eskuz zehaztu beharko duzu; hori egiteko, bete itzazu enpresa fabrikatzailearen jarraibideak. Con algunas balanzas debes efectuar un tarado manual; hazlo siguiendo las instrucciones de la empresa fabricante.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Eskuratu segurtasun-datuen txarteleko jarraibide bereziak. Recábense instrucciones especí­ficas de la ficha de datos de seguridad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez egon honen eraginpean erabili aurretik eskuratu jarraibide bereziak. Eví­tese la exposición -recábense instrucciones especiales antes del uso.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

jarraibide > instrucción (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainerako lan-ekipamendu edo babesekin gertatzen den bezala (adibidez, segurtasun-sareak), baranden fabrikatzaileak jarraibideen eskuliburua eman beharko dio erabiltzaileari. Al igual que con cualquier equipo de trabajo o con cualquier protección, como las redes de seguridad, el fabricante de las barandillas deberá suministrar al usuario un Manual de Instrucciones, donde figuren:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

a) Osagaiak eta haiek muntatzeko jarraibideak. a) Instrucciones de ensamblaje.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

b) Osagaiak desmuntatzeko eta maneiatzeko jarraibideak. b) Instrucciones de desmantelamiento de los componentes y manipulación.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegiratzeko, mantentzeko eta konponketarako jarraibideak. Instrucciones de almacenamiento, mantenimiento y reparación.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Eroriko baten ondoren sistema aztertzeko jarraibideak. Instrucciones de inspección del sistema después de una caí­da.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arnesa erabiltzen den lehenengo aldian, langileari eman baino lehen, arduradunak jarraibideen eskuliburua hartu eta kontrol-erregistroa bete beharko du. La primera vez que se utilice un arnés antes de entregarlo al Operario, el Encargado deberá recoger el Manual de Instrucciones y cumplimentar el registro de control.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Urtean behin, eskuliburuan agertzen diren fabrikatzailearen jarraibideak kontuan harturik, ikuskapena egin behar du ekoizlearen laguntza-zerbitzuak. Cada año, siguiendo las instrucciones del fabricante recogidas en su Manual, revisión por parte del Servicio de Asistencia del fabricante.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arnesa garbitzeko, arnesean jositako etiketan agertzen diren jarraibideak errespetatu behar dira. Respetar las instrucciones que figuran en la etiqueta cosida del arnés, para proceder a su limpieza.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ziurrenik plano edo marrazki batzuk beharrezkoak direla pentsatuko zenuten, idatzizko jarraibide batzuekin; alegia, dokumentazio grafikoa eta idatzizko dokumentazioa behar da. Seguramente se ha pensado que son necesarios algunos planos o dibujos, así­ como algunas instrucciones escritas, es decir, una documentación gráfica y una documentación escrita.

Materiala: Proiektuak

EMAN BEHARREKO JARRAIBIDEAK LAS INSTRUCCIONES A FACILITAR

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

2
jarraibide > indicación (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kosmetiko naturalek ez dute kontserbagarri kimikorik, eta, horregatik, ezegonkorragoak dira, eta gutxiago irauten dute: 3-6 hilabete. Beraz, fitxa teknikoko edo etiketako jarraibideak bete behar dira. Los cosméticos naturales al no poseer conservantes quí­micos son más inestables y tienen una duración menor, entre 3 y 6 meses, por lo que deben seguirse las indicaciones dadas en sus fichas técnicas o etiquetado.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Gordetzeari dagokionez hornitzaileek emandako jarraibideak edo produktu naturalen etiketan ageri direnak bete behar dira. Seguir las instrucciones de almacenamiento de los proveedores o indicaciones del etiquetado de los productos naturales.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Kontserbatzeari dagokionez hornitzaileek emandako jarraibideak edo produktu naturalen etiketan ageri direnak bete behar dira. Cumplir las instrucciones de conservación de los proveedores o indicaciones del etiquetado de los productos naturales.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Oso kontuan izan behar dituzu izar/triangelu kommutadorearen fabrikatzaileak emandako jarraibideak, ondo konektatzeko. Debes tener muy en cuenta las indicaciones dadas por el fabricante del conmutador estrella/triángulo para conectarlo adecuadamente.

Materiala: Automatismoak

Eskailerak erabiltzean, bete itzazu fabrikatzailearen jarraibideak. Utiliza las escaleras siguiendo las indicaciones del fabricante.

Materiala: Automatismoak

Erreminta hauek erabiltzeko, erabili liburuaren amaierako segurtasun-fitxetan adierazitako jarraibideak. Para utilizar estas herramientas, sigue las indicaciones dadas en las fichas de seguridad del final del libro.

Materiala: Automatismoak