haustura Bilatu haustura testuinguru gehiagotan

1
haustura > rotura (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haustura-koefizientea Coeficiente de rotura

Materiala: Egurraren teknologia

Haustura-karga Carga de rotura

Materiala: Egurraren teknologia

Neke espezifikoa edo haustura-koefizientea kalkulatzeko, jo behar da karga jarri aurretik lauak diren ebakidurek lau jarraitu behar dutela deformazioaren ondoren, eta elastikotasun-modulua konstantea dela. La fatiga especí­fica o coeficiente de rotura, se calculará sobre la hipótesis de que las secciones planas antes de la carga, permanezcan planas después de la deformación, y de que el módulo de elasticidad permanezca constante.

Materiala: Egurraren teknologia

haustura > fractura (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezurren hantura da, normalean bakterioek eragindako infekzio baten ondorioz sortua. Oso ohikoa da haustura ireki bat nozitu ondoren. Es la inflamación del hueso, debida generalmente a una infección bacteriana que suele ser muy frecuente después de una fractura abierta.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

HAUSTURA: FRACTURA:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezur bat haustea da. Hausturaren larritasuna aldakorra izan daiteke, hasi pitzadura sinple batetik eta hezur-ehuna erabat suntsitzera iritsi arte. Es la rotura de un hueso y la gravedad de la fractura varía desde una simple grieta hasta la completa destrucción del tejido óseo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Haustura batek eragotzi egiten du ohiko funtzioa (pisuari eustea), eta gainera, PERIOSTIOA (hezurren muturretan salbu, haiek estaltzen dituen zuntzezko mintz baskularra) urratzen du. Horren ondorioz, hematoma bat sortzen da (hausturak odola jariatzea), eta jarraian, sendatze-prozesua hasten da. Una fractura altera la función normal de carga de peso y además produce desgarramiento del PERIOSTIO (membrana fibrosa vascular que recubre los huesos experto en sus extremos) originando un hematoma o sangrado de la fractura y comenzando a continuación el proceso de curación.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Haustura guztiak behar bezala tratatzeko 3 PRINTZIPIO hartu behar dira kontuan. Hauek dira: El tratamiento correcto de todas las fracturas se basa en 3 PRINCIPIOS que son:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Lehenengo printzipioaren arabera, haustura itxia izango da larruazala osorik badago, eta irekia izango da hausturaren inguruko larruazalak eta ehun bigunek beren osotasuna galtzen badute. Según el primer principio, la fractura será cerrada si la piel permanece intacta y será abierta si la piel y los tejidos blandos de alrededor de la fractura pierden su integridad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Horregatik, haustura irekiek konplikatzeko arrisku handiagoa izaten dute, odol gehiago galtzen delako, sendatzeko gaitasun txikiagoa izaten delako eta infekzio-arriskua handiagoa izaten delako. Por ello las fracturas abiertas tienen más riesgo de complicación ya que hay mayor pérdida de sangre, menor capacidad de curación y mayor riesgo de infección.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hirugarren printzipioaren arabera, eta hautsita dauden hezur-zatien desplazamendua zenbaterainokoa den kontuan izanik, bi haustura-mota bereizten dira: desplazatu gabekoak eta desplazaturik daudenak. Según el tercer principio y dependiendo del grado de desplazamiento de las porciones óseas fracturadas, se diferencian dos tipos de fracturas, las no desplazadas y las desplazadas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Sasiartikulazio bat da, normalean haustura baten ondoren sortzen dena. Es una falsa articulación, que se produce generalmente después de una fractura.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

haustura > rotura (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hasiera batean, itxitura iragazgaizteko lana teila zeramikozko edo hormigoizko estalduaren esku uzten da, baina, estalduaren materialarekin zerikusirik ez duten arrazoiak direla medio (kolpeak; hausturak, mantentzearen ardura dutenak gainetik igarotzen direlako; haizea; eta abar), estalduran jarritako konfiantza hori ez da nahikoa izaten normalean. La impermeabilización del cerramiento se le encomienda en principio a la propia cubrición de teja cerámica o de hormigón, pero esta confianza se trunca no imputable al material cubriente por motivos ajenos, como son golpes, roturas por tránsito de personas ajenas al mantenimiento, viento, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Asentatzeak, arrakalak, hausturak eta abar. Asentamientos, grietas, roturas, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Mekanikoak, asentatzeak, pitzadurak, hausturak eta abar. Mecánicas, asentamientos, grietas, roturas, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

d.2) Hobe da zigilatzea juntura irekia dagoela egitea, hau da, kanpo-tenperatura gorenekoa denean, nahiz eta materialaren elastikotasun- edo haustura-modulua % 400 baino handiagoa izan. d.2) Es aconsejable que el sellado se realice con la junta abierta, es decir, cuando la temperatura exterior sea máxima, aunque el módulo de elasticidad o rotura del material es superior al 400%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Komenigarria da zigilatua juntura irekita dagoela egitea, hau da, kanpoko tenperatura txikiena denean, nahiz eta poliuretanoaren malgutasun- edo haustura-modulua % 400etik gorakoa den. Es aconsejable que el sellado se efectúe con la junta abierta, es decir, cuando la temperatura exterior sea la mí­nima, aunque el módulo de elasticidad o rotura del poliuretano es superior al 400%.

Materiala: Eraikinaren estalkia