alquiler Bilatu alquiler testuinguru gehiagotan

1
alokairu > alquiler (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alokairua edo oinarrizko mantenua ordaintzeko, adibidez. Por ejemplo para pagar el alquiler o el sustento básico.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

etxebizitzak gehiegi betetzea (edo infraetxeak), ostatu edo aterpetxeen eskasia edo gabezia, eta alokairuak gehiegi kobratzea. sobreocupación de las viviendas (o infraviviendas), escasez o inexistencia de alojamientos o albergues, y cobro abusivo de alquileres.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxebizitza eskuratzeak bere horretan duen kostu-zailtasunari etxebizitza eskuratzeko beharrezko dokumentazioaren arazoa gehitu behar zaio (lan kontratuak, nominak, txostenak, aurrerakinak, banku-abalak eta abar), bai jabetza-erregimenean, bai alokairuan. A la dificultad inherente al coste de una vivienda, hay que sumar el problema de la documentación necesaria para acceder a ella (contratos de trabajo, nóminas, informes, adelantos, avales bancarios, etc.), ya sea en régimen de propiedad o alquiler.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erabiltzaileak aldi baterako edo behin betiko egon daitezke pisuetan, eta etxebizitzaren baten jabe izan daitezke, edo alokairu-erregimenean egoteko aukera izan dezakete. Los usuarios pueden instalarse de forma temporal o fija y pueden ser propietarios de una de las viviendas o bien optar a una en régimen de alquiler.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ura, argia, gasa, telefonoa, alokairua... agua, luz, gas, teléfono, alquiler.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

alokairu > alquiler (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hiritik gertu, St. Aimé des Lacs, St. Lambert de Lévis eta St. Alexis des Monts dira ospe handieneko negu-estazioak, eta era askotako jarduerak eskaintzen dituzte: besteak beste, elur-motoen alokairua eta zakur-leratan ibilbideak. Cerca de la ciudad , St Aimé des Lacs, St Lambert de Lévis y St Alexis des Monts son las estaciones invernales más Reconocidas con gran variedad de actividades posibles como alquileres de motos de nieve o rutas en trineos de perros .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

2000ko Urte Santuko ospakizunetako eskari handiaren ondorioz, ostatu-modalitate berriak ugaritu egin dira, adibidez, Bed & Breakfast erakoak hiri kulturaletan eta etxeen alokairua landa- eta kostalde-eremuetan. Debido a la intensa demanda tras las celebraciones del 2000 como Año Santo, han proliferado nuevas modalidades de alojamientos como Bed & Breakfast en las ciudades culturales italianas y el alquiler de villas en el ámbito rural y costero.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Shannon ibaiaren arroa eta aintziren eskualdea hartzen ditu. Kirol-arrantzan, arraunean eta ekitazioan jarduteko aukera ematen du. Landa-eremu tradizionala da, eta bed & breakfast partikularrak eta cottageen alokairuak ostatu-aukera oso erabiliak dira. Ocupa la cuenca del Rí­o Shannon y la comarca de los lagos con posibilidades para la pesca deportiva, remo y la equitación en un entorno rural tradicional donde los "bed & breakfast" particulares y el alquiler de " cottages" o casas de campo son alternativas con gran aceptación para el alojamiento.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Alokairuaren erreferentziak edo berrespenaren pasahitza. Referencias del alquiler o contraseña de confirmación.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Konpainiako langileak bezeroari ibilgailua entregatzen dion unean, alokairu-kontratua egingo dio, eta bezeroak ibilgailuaren gaineko erantzukizunak onartuko ditu, baita eragin diezazkiokeen kalteen gainekoak ere. En el momento en que el empleado de la compañía hace entrega al cliente del vehí­culo, le hará un contrato de alquiler, por el que aceptará las responsabilidades que se deriven sobre el vehí­culo y los daños que le puedan causar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Paisaia-balio handiak dituzte ingurune natural hauek, besteak beste: Tinení§a de Benifassí  (Castelló), Xí biako Nao lurmuturra (landaredi-mikrorreserbak dituena), Annako (Valentzia) urmaela, Cabriol ibaiaren arroilak (Valentzia, Cuenca eta Albaceteren arteko mugan) Mola de Cortes (Valentzia) eta Buseo, Regajo eta Loriguillako urtegiak. Azken urteetan landa-turismoko ostatuak eta eskaintza osagarria (mendi-ibilaldiak, bizikleta-alokairua, piragua, zaldiak, jatetxeak...) asko ugaritu dira. Notables valores paisají­sticos , se distinguen en los espacios naturales de la Tinení§a de Benifassá (Castellón), el Cabo de la Nao en Javea (con microreservas de flora) , la laguna de Anna (Valencia), las hoces del rí­o Cabriel (lí­mite de Valencia-Cuenca y Albacete), la muela de Cortes (Valencia), y en los embalses de Buseo, Regajo y Loriguilla entre otros , donde en los últimos años han proliferado los alojamientos de turismo rural y la oferta complementaria ( senderismo, alquiler de bicicletas, piraguas, caballos, restaurantes...).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hiri handietan bizi den jendearen aisia-beharrak oporretako destino bihurtu ditu landa-inguruko herriak eta babestutako txoko naturalak. Azken urteetan asko hazi da aisia-eskaintza osagarria (bizikleten alokairua, abentura-kirolak, zaldiak, mendiko gidak), jatetxeak eta gelak zein etxe osoak eskaintzen dituen baserri- edo landa-turismoa; hiriburuen inguruetako La necesidad de esparcimiento de las gentes que habitan en las grandes ciudades ha puesto en vigor los núcleosrurales o los rincones naturales protegidos como destinos vacacionales, donde en los últimos años ha proliferado la oferta deocio complementaria (alquiler de bicicletas, deportes de aventura, caballos,guías de montaña.), de restauración y los establecimientos dedicados al agroturismo o turismo rural en las modalidades de alquiler de

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hotelen, auto-alokairuen eta bestelakoen konpainiaren hornitzaile-kode gisa Amadeusen 1A kodea erabiliko dugu (mezurik ez sortzeko). Utilizamos como código de proveedor de la compañía de hoteles, alquiler de coches..., el código de Amadeus 1A (para no crear mensaje)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

R auto-alokairua R alquiler coche

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

R auto-alokairua R coche alquiler

Materiala: Amadeus programa. Apunteak