accesorio Bilatu accesorio testuinguru gehiagotan

1
osagai > accesorio (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekipoak berekin dakartzan osagai guztiak daude, analizatu eta diseinatu beharreko zirkuituak martxan jartzeko erabiliko direnak. En ella se pueden ver todos los accesorios que incorpora el equipo y que se utilizarán para hacer funcionar los diferentes circuitos a analizar y diseñar.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Egiazta ezazu ekipoak dagokion entrega-orrian adierazten diren osagai guztiak dakartzala: Comprobar que el equipo está equipado con todos los accesorios indicados en la correspondiente nota de entrega:

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Zirkuituak txartelaren gainean muntatzeko, protoboard plaketan erabiltzen diren osagai berak erabiltzen dira. El montaje de los circuitos sobre la tarjeta se realiza con los mismos accesorios que se utilizan en las placas protoboard.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

2
osagarri > accesorio (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arropek eta osagarriek estilismoaren kolorearen ehunduren, ebakeren eta abarren bidez komunikatzen dute. La ropa y los accesorios comunican en función de su estilismo color texturas cortes etc.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Jantziek eta osagarriek zantzu bereizgarriak eskaintzen dituzte, eta aldean daramatzanaren lehentasunen berri ematen digute. El vestuario y los accesorios confieren rasgos diferenciales que nos hablan acerca de las preferencias de quien los porta.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

osagarri > accesorio (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azpimarratu nahiko genuke Archives Balenciaga, Paris-eko laguntza berezia, proiektu honi jarraipena egin diotelako eta traje, osagarri, argazki, marrazki eta dokumentu ugari utzi dizkigulako maileguan. Nos gustaría subrayar la excepcional ayuda de Archives Balenciaga, París, que han seguido este proyecto con interés y que han facilitado el préstamo significativo de trajes, accesorios, fotografías, dibujos y documentos.

Materiala: Ehungintza liburuak

Dantzarako soinekoa -gaueko soineko bat da, izatez, orkatilarainokoa edo motzagoa- 1950eko hamarraldian prentsak sortutako kategoria bat izan zen, eta gonaren luzera du ezaugarri nagusia. Era horretara, gerri baxuko soineko -gerruntzeak (65. or. il.) oso gona izurduna du, eta Nylonezko bolante zurrun txiki baten gainean dago muntatua, zabaltasun handiagoa hartzeko. Gauerako, tul eta parpaila ugari. Jostunari ehunak nahastea gustatzen zitzaion, zetazko ehunak eta tula, edo satina eta parpaila, esaterako ijito soineko ospetsuetarako. 1920ko Art Deco-ren antzera, Balenciagak multzo horiek beroki batekin, jaka batekin, lepo batekin edo bolero batekin bateratzen ditu, eta tulez edo parpailaz egiten ditu. Aipatzekoa da altuera berekoak ez diren bi bolantez osatutako lepoa, Francisco de Zurbaran margolariak San Buenaventura Lyongo Kontzilioan margolanean irudikatutako lekaideek duten kaputxa gogorarazten duena. 1951. urteaz geroztik, Balenciagak jantzi-osagarri bereziak sortu zituen, hala nol El vestido de baile -en realidad se trata de un vestido de noche hasta los tobillos o más corto- fue una categoría creada por la prensa en los años 1950, y se caracteriza por la longitud de la falda. Así, el vestido-corpiño (il. p. 65) de talle bajo, tiene una falda muy fruncida, montada sobre un pequeño volante rígido de Nylon, destinado a acentuar la amplitud. Para la noche, tul y encaje abundante. Al modisto le gusta combinar telas, tejido de seda y tul, o satén y encaje, como para sus famosos vestidos gitanos. Como en el Art Déco de los años 1920, Balenciaga combina estos conjuntos con un abrigo, una chaqueta, un cuello, un bolero, confeccionados con tul o incluso con los mismos encajes. Cabe destacar el cuello formado por dos volantes de altura desigual cuyo corte evoca la capucha que llevan los religiosos representados por el pintor Francisco de Zurbarán en su cuadro San Buenaventura en el concilio de Lyorí'. A partir de 1951, Balenciaga crea prendas - accesorios originales como

Materiala: Ehungintza liburuak