eskularru-kaxa Bilatu eskularru-kaxa testuinguru gehiagotan

1
eskularru-kaxa > guantera (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kableak jartzea eskularru-kaxaren azpian: Instalar un cableado situado debajo de la guantera:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egin gauza bera bidaiariaren aldeko eskularru-kaxarekin. Hacer lo mismo con la guantera del lado del pasajero.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Motor elektrikora, kopilotuaren eskularru-kaxaren azpialdetik edo motorraren eta haizetakoaren (ur-kutxaren) artean dagoen tartetik iritsi ahal izaten da. Se suele acceder al motor eléctrico por debajo de la guantera del acompañante o por el hueco entre el motor y el parabrisas (caja de aguas).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

14.15. irudian, langilea konponketa bat egiten ari da ibilgailuaren eskularru-kaxaren azpian; horretarako, zutik dago bizkarra norabide guztietan biratuta eta behartuta duela, eta lepoa eta besoak ere jarrera behartuan ditu. En la figura 14.15 el operario realiza una reparación debajo de la guantera del vehí­culo; para ello, se encuentra de pie con la espalda girada y forzada en todas direcciones y el cuello y los brazos en una postura también forzada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eskularru-kaxako argiaren lanpara, etengailu eta guzti Lámpara luz guantera, con interruptor incorporado

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kontsumo horiek matxuren ondoriozkoak, kontsumitzaileren bat piztuta utzi izanaren ondoriozkoak (adibidez, eskularru-kaxako argia) edo autoak fabrikatik ateratzean ez zuen ekipamenduren baten (alarmak, antena elektrikoak, soinu-ekipoak, etab.) ondoriozkoak izan daitezke. Estos consumos pueden ser debidos a averías, a la posibilidad de que algún consumidor se quede conectado, como por ejemplo la luz de la guantera, o a causa de algún equipamiento no de origen montado en el automóvil, por ejemplo, alarmas, antenas eléctricas, equipos de sonido, etc.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

eskularru-kaxako etengailua, ateko eta kapoteko etengailua, presioaren, tenperaturaren, mailaren... etengailua. interruptor de guantera, interruptores de puerta y capó, interruptores de presión, temperatura, nivel, etc.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak