automobil Bilatu automobil testuinguru gehiagotan

1
Automobil-diseinu mota batzuk: a) berlina; b) familiarra; c) kabrioleta; d) kupea; e) monobolumena; f) 4x4 automobila; g) furgoneta; h) autokarabana
Automobil-diseinu mota batzuk: a) berlina; b) familiarra; c) kabrioleta; d) kupea; e) monobolumena; f) 4x4 automobila; g) furgoneta; h) autokarabana

Irudi guztiak ikusi (2)

automobil > automóvil (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Automobilaren beste zenbait sistema elektrikotan bezalaxe, sentsoreek, eragingailuek eta kalkulagailu elektroniko edo kontrol-unitate batek osatzen dute klimatizazio automatikoa. Como otros sistemas electrónicos en el automóvil, la climatización automática está formada por sensores, actuadores y un calculador electrónico o unidad de control.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Horregatik, automobilen fabrikatzaileek, arian-arian, iragazkiak sartu dituzte beren ibilgailuetako bidaiari-lekuetan, honako funtzio hauek betetzeko: Así­ pues, los fabricantes de automóviles han ido incorporando en sus vehí­culos filtros de habitáculo, los cuales cumplen las siguientes funciones:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Abiadura kopurua desberdina izaten da ibilgailuen arabera, baina zenbait automobilek bost-sei abiadura dituzte. Según vehí­culos, el número de velocidades varía, aunque muchos automóviles disponen de entre cinco y seis.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ba al duzu automobilaren bestelako sistemen sentsore edo eragingailuen berri? ¿Conoces algún sensor o actuador en otros sistemas en el automóvil?

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Automobilaren munduan, badira sistema batzuk agian ezagunak direnak, hala nola pizte-sistema, injekzioa edo balaztak segurtasun-, erosotasun- edo konfort-maila egokia lortu dutenak kudeaketa elektronikoa txertatu izanaren ondorioz. Dentro del mundo del automóvil existen algunos sistemas, quizá ya conocidos, como el encendido, la inyección o los frenos, donde la incorporación de la gestión electrónica ha aportado una buena dosis de seguridad, comodidad o confort.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

automobil > automóvil (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Automobilei buruzko munduko museorik onena du, industria-sektore horrek Detroiten izan duen garrantziaren lekuko. Natura ere balio garrantzitsua da, adibidez: Royale uharteko Parke Nazionala eta Mackinac uharteko erreserba. Con el mejor museo del mundo sobre el automóvil, reflejo del peso que ha tenido este sector industrial en Detroit, también la naturaleza es un valor de consideración con ejemplos en el PN de Isla Royale y en la reserva de Isla Mackinac.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Automobilak eta osagarriak. Automóviles y accesorios.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Konpainiaren bulego lokalarekin faxez edo telefonoz harremanetan jarrita erreserbatzen dituzte automobilak bidaia-agentziek, edo GDS baten pantailaren bidez (global distribution system). Las AAVV efectúan la reserva de automóviles por fax o teléfono a la oficina local de la compañía, o por pantalla de un GDS (Global Distribution System).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

14.2.- AUTOMOBILAK ALOKATZEKO KONPAINIA NAGUSIAK 14.2.- PRINCIPALES COMPAÑíAS DE ALQUILER DE AUTOMÓVILES

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Aurreko ataletan adierazi dugunez, multinazional handien parte izaten dira automobilak alokatzen dituzten konpainia nagusiak, eta multinazional horiek bestelako turismo-enpresa aipagarri batzuen jabe izaten dira. Como ya hemos comentado en apartados anteriores, las principales Compañías de alquiler de automóviles suelen formar parte de grandes multinacionales que a su vez suelen ser propietarias de otras destacadas empresas turí­sticas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Negozio-bidaiak egiten ari diren profesionalak, hirietara beste garraiobide batean joan ondoren (hegazkina edo trena), automobila behar dutenak hiri barruan ibiltzeko. Profesionales en viajes de negocios que se desplazan a las ciudades en otro medio de transporte (avión o ferrocarril) y que necesitan el automóvil para los desplazamientos urbanos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Turismoguneetara automobil propiorik gabe joaten diren turistak; hurbil dauden tokietara txangoak beren kontura egiteko alokatzen dute automobila egun batzuetarako. Turistas que se desplazan a los núcleos turí­sticos sin automóvil propio y alquilan uno durante algunos días para realizar excursiones a los lugares próximos "a su aire".

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Elkarrekin bidaiatzen duten lagun edo ahaide taldeak; automobil familiarrak edo edukiera handiagokoak (9-12 eserleku) alokatzen dituzte, bidaiaren kostuak merkatzeko. Grupos de amigos o familiares que viajan juntos y alquilan automóviles familiares o de mayor capacidad (de 9 a 12 plazas) para abaratar costes de viaje.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

14.- AUTOMOBILAK ALOKATZEKO MERKATUAREN EZAUGARRI NAGUSIAK (RENT A CAR) 14.- CARACTERíSTICAS GENERALES DEL MERCADO DE ALQUILER DE AUTOMÓVILES ("RENT A CAR")

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Garraioa; autobusa edo automobila bestelako garraiobideekin konbina daiteke, esaterako itsasontziekin, trenekin... El transporte, que puede combinar autocar o automóvil con otros medios como barcos, trenes...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan