golpe Bilatu golpe testuinguru gehiagotan

1
kolpe > golpe (53 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kolpeak, txinpartak. Golpes, chispas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kolpeak, kolpekatzean sortutako txinpartak Golpes, chispas procedentes del golpeo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakiak, kolpeak Cortes, golpes

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan, arrisku nagusiak dira lanabesak erabiltzeagatik eta ibilgailuan egiten den lanagatik ustekabean har daitezkeen kolpeak. En esta zona, los principales peligros están localizados en los golpes fortuitos debidos al uso de herramientas y al trabajo sobre el vehí­culo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kolpeak. Golpes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Katalizatzaileak, kolpeak, pneumatikoak orekatzea Catalizadores, golpes, equilibrado de neumáticos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Nahi gabeko kolpeak, ekipoa hauts dezaketenak. B Golpes fortuitos que puedan dar lugar a la rotura del equipo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Garraioak segurua izan behar du, eramandakoa iraul ez dadin eta kolperik har ez dezan. El transporte debe ser seguro, evitando golpes y el vuelco de lo trasladado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Botilak kontuz zaindu behar dira, segurtasuna galarazten duten kolpeak eta bero handiegia saihestuz. Las botellas deben ser tratadas con cuidado, evitando golpes que mermen la seguridad y el calor excesivo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Katea haustea eta kolpeak izatea. A Rotura de la cadena y golpes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
kolpe > golpe (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbait kasutan ez da bakantzerik egiten eta kolpean doazen hazi guztiei uzten zaie garatzen (babak babarrunak). En algunos casos no se aclarea, y se deja que todas las semillas del golpe se desarrollen (habas, alubias).

Materiala: Nekazaritza

Beste batzuetan, kolpeko landare bat edo bi bakarrik utzi nahi direnean, beharrezkoak dira bakantzeak (kuiatxoa, kuia, ereite zuzeneko zerba...). En otros casos, cuando sólo se quiere dejar una o dos plantas por golpe los aclareos sí son necesarios (calabacín, calabaza, acelga en siembra directa...).

Materiala: Nekazaritza

Kolpekako ereintzan edo landaketan, zenbaki txikienak adierazten du lerro baten barruan kolpeen edo landareen artean dagoen distantzia zenbaki handienak, berriz, lerroen arteko distantzia adierazten du (normalean cm-tan). En la siembra a golpes o en la plantación, el número menor expresa la distancia entre golpes o plantas dentro de una línea y el número mayor expresa la distancia entre líneas (normalmente en cm).

Materiala: Nekazaritza

hiruna haziko kolpeka ereindako arto gozoa 25 x 80ko tartean esaten badugu, zera adierazi nahi dugu: lerroak elkarrengandik 80 cm-ra daudela eta kolpeak berriz, elkarrengandik 25 cm-ra lerro barruan. maíz dulce sembrado a golpes de tres semillas a un marco de 25 x 80 quiere decir que las filas van a 80 cm de distancia entre sí y los golpes dentro de una fila cada 25 cm.

Materiala: Nekazaritza

ereite tartearen biderkadurak kolpe edo landare bakoitzak hartzen duen batez besteko azalera adierazten du. El producto del marco de siembra expresa la superficie media que ocupa cada golpe o cada planta

Materiala: Nekazaritza

Hazi edo kolpe artean (cm) Entre semillas o golpes (cm)

Materiala: Nekazaritza

35 (2-3 haziko kolpeak 35 (golpes de 2-3 s.)

Materiala: Nekazaritza

1 kolpeko a 1 por golpe

Materiala: Nekazaritza

5 haziko kolpeak 40 cm-ra Golpes de 5 s. a 40 cm

Materiala: Nekazaritza

7 haziko kolpeak 65 cm-ra golpes de 7 s. a 65 cm

Materiala: Nekazaritza