olor Bilatu olor testuinguru gehiagotan

1
usain > olor (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Besapeetan, bularretan eta uzkiaren eta genitalen eremuan daude. Izerdi lodiagoa sortzen dute, usain berezia duena. Se localizan en axilas, mamas y zona anogenital produciendo un sudor más espeso, de olor caracterí­stico.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gaixoak botikaren zaporea edo usaina jasan ezin dituenean. Para la administración de medicamentos cuando su sabor u olor sean intolerables para el paciente.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gaixoak botikaren zaporea edo usaina jasan ezin duenean. Administración de medicamentos con olor o sabor intolerables para el paciente.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Laka-geruza mehe batez estaliak daude. Laka-geruza horren helburuak hauek izan daitezke: usain edo zapore txarrak estaltzea, argitik edo hezetasunetik babestea eta abar. Están revestidos de una fina capa de laca, cuyo fin puede ser enmascarar el olor o sabor desagradable, protegerlo de la luz o la humedad, etc.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botiken usain edo zapore txarrak estaltzen ditu. Enmascara olores o sabores desagradables de los medicamentos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prepuzioaren azpian substantzia zurixka eta koipetsu bat sortzen da, usain bereziduna. Ongi garbituta, kendu egiten da. Debajo del prepucio se forma una sustancia blanquecina y sebosa con un olor caracterí­stico que se elimina con una buena higiene.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hura lortzeko, irabiatze- eta ontze-prozesu bati jarraitu behar zaio eta horri esker lortzen ditu bere ohiko itxura, zapore eta usaina. En su obtención hay un proceso de batido y maduración que le proporciona su aspecto, sabor y olor caracterí­sticos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

botiken ezaugarri organoleptikoak (usaina, zaporea, kolorea, ehundura...) aldatzeko, edo modificar sus propiedades organolépticas (olor, sabor, color, textura...) o

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

usain > olor (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esan beharra dago lurrinek igortzen duten usaina ez dela beti usain naturala. Hay que apuntar y aclarar que el olor que despiden los aromas no siempre corresponden al olor natural.

Materiala: Gozogintza

Oso kontzentratuta dauden lurrinek usain bitxiak igor ditzakete; aldiz, dosifikazioa zuzena bada, lurrinak oreei guk nahi dugun zaporea emango die. Los aromas altamente concentrados pueden despedir olores atí­picos, en cambio, si la dosificación aplicada es la correcta, el aroma dará a las masas el sabor apetecido.

Materiala: Gozogintza

Erraza da prestatzen eta hainbat egunetan gorde daiteke hozkailuan, baina ez da komeni, hozkailuko usainak xurgatzeko joera baitu. Es sencillo de prepara y se puede conservar durante días en la cámara aunque se desaconseja ya que tiende a absorber los olores tí­picos de la cámara.

Materiala: Gozogintza

Produktu mota honen berezko usaina. Olor propio de este tipo de producto.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Itxura egokia, sekula ez lirdingatsua, itxura freskoa eta berezko usaina. Consistencia adecuada nunca viscosa, aspecto fresco y olor caracterí­stico.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Kontuan hartu behar dugu urberritzean nahikoa dela amoniakoz egiten den tratamenduan urez pasatzea, eta lixibazkoan berriz, ur gehiago behar izango dugula, bere usain berezia gordetzea nahi ez badugu behintzat. Debe tenerse en cuenta que, en el aclarado, es suficiente una pasada de agua en el tratamiento con amoniaco, mientras que en el de la lejía se necesitará más cantidad de agua si nos se quiere que conserve el olor caracterí­stico.

Materiala: Gozogintza

Freskoak ez diren esnekiak gehitzeagatik, edota kanpoko usainengatik. Por adición de productos lácteos no frescos, o por olores del exterior.

Materiala: Gozogintza

Izozkian usain eta zapore txarrak dakartzan oxidazioaren aurkako erresistentzia handiagoa. Mayor resistencia a la oxidación que produce olores y sabores desagradables en el helado.

Materiala: Gozogintza

tamaina, kolorea, zaporea, usaina, fabrikazio-kostua, salmenta-prezioa, produktu bera lehiakideengan aztertzea, produktuaren iragana, oraina eta etorkizuna, produktuaren deskontua eta sare komertzialeko deskontuak. tamaño, color, sabor, olor, costo de fabricación, precio de venta al publico, estudio del mismo producto en la competencia, pasado, presente y futuro del producto, descuento del producto y descuentos de la red comercial.

Materiala: Gozogintza

Egunero, zerbitzu bat amaitzean edota beharrezkoa den bakoitzean, hondakinez betetako zorroak atera behar dituzte, eta isolatutako eremu batera eraman, usainek eta mikroorganismoek elikagaiei eragingo ez dieten leku batera, hain zuzen. Diariamente, al finalizar un servicio o cada vez que sea necesario se sacarán las bolsas de basura y serán llevadas a una zona aislada donde los olores y microorganismos no afecten a los alimentos

Materiala: Ostalaritza