prestakin Bilatu prestakin testuinguru gehiagotan

1
prestakin > preparación (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horregatik, edozein esterilizazio-prozesuren helburua hau da: objektu edo prestakin batean edo haren gainean dauden mikroorganismo guztiak suntsitzea eta produktuak infekzio-arriskurik ez duela ziurtatzea. Por ello, el objetivo de cualquier proceso de esterilización es el de destruir todos los microorganismos presentes en o sobre un objeto o preparación y asegurar que el producto esté libre de riesgos de infección.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Lehengaiak eta prestakinaren osagaiak hautatzea, mikrobio-karga ahalik eta txikiena izan dadin. Selección de materias primas y componentes de la preparación de manera que la carga microbiana sea mí­nima.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Produktuaren izaerak zehazten du, neurri handian, botika, lehengaia, botikak egokitzeko materiala eta prestakin farmazeutikoa esterilizatzeko erabili behar den prozedura. El procedimiento a utilizar en la esterilización de un fármaco, materia prima, material de acondicionamiento o una preparación farmacéutica viene determinado en gran medida por la naturaleza del producto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hauek esterilizatzeko ere erabiltzen dira: zelulosaren eratorriak, prestakin oftalmikoak eta pomadak, odol-eratorriak eta gorputzean ezarritako botikak. También pueden esterilizarse los derivados de la celulosa, preparaciones oftálmicas y pomadas, derivados de la sangre e implantes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Egonkortasun-arrazoiak direla eta emateko unean bertan prestatzen diren formulazio horiei uneko prestakin deitzen zaie. Este tipo de formulaciones, que por razones de estabilidad se preparan en el momento de ser administradas se denominan preparaciones extemporáneas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prestakin likidoak dira, urtsuak nahiz hidroalkoholdunak. Son preparaciones lí­quidas tanto acuosas como hidroalcohólicas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prestakin likidoak dira, esekidura- edo emultsio-forman daudenak. Son preparaciones lí­quidas, en forma de suspensiones o emulsiones.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ondestean sartzen diren zilindro- edo torpedo-formako prestakin solidoak dira. Son preparaciones sólidas con forma cilí­ndrica, o de torpedo para ser introducidos en el intestino recto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

prestakin > preparado (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prestakin farmazeutikoak egiten ari bagara, lanean hasi aurretik eta ondoren garbitu behar ditugu eskuak. Si estamos trabajando en la elaboración de preparados farmacéuticos, debemos lavarnos las manos antes de comenzar y al terminar de trabajar.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Oso-oso sukoiakSubstantzia eta prestakin likidoak dira, su-puntu oso baxua eta irakite-puntu baxua dutenak; baita, gasezko substantzia eta prestakinak ere, tenperatura eta presio normaletan airearekin su har dezaketenak. Extremadamente inflamablesLas sustancias y preparados lí­quidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables con el aire

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

prestakin urtsua esterilizatu egin behar da lehenik. el preparado acuoso debe esterilizarse antes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prestakin topiko gehienek botikak ematen diren gunearen inguruan jarduten dute (gertuxeago edo urrutixeago). La gran mayoría de los preparados tópicos están destinados a ejercer una acción local sobre zonas más o menos cercanas al lugar de aplicación.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Belarrietako prestakinak entzunbidean barrena ematen dira, ematen diren tokian bertan jardun dezaten. Los preparados óticos son administrados a través del conducto auditivo con el fin de ejercer una acción local, es decir, en el mismo lugar donde se aplican.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gehienetan, bide horiek erabiliz ematen diren prestakinak hurrenez hurren baginako, uretrako eta maskuriko hodietako infekzioak tratatzeko erabiltzen dira; beraz, prestakin horietako asko antibiotikoak edo antiseptikoak izaten dira. En la mayoría de los casos, los preparados que se administran por estas vías se utilizan para combatir infecciones en el tracto vaginal, uretral y vesical, respectivamente, por lo que un amplio número de ellos son antibióticos o antisépticos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Forma farmazeutiko topikoak larruazalaren gainean edo kanpo-ingurunea ukitzen duten mukosen gainean zuzenean ematen diren prestakinak dira. Las formas farmacéuticas tópicas son aquellos preparados que se aplican directamente sobre la piel o sobre mucosas en comunicación directa con el exterior.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prestakin hauek, beste helburu batzuk betetzeaz gain, larruazaleko eta mukosetako egiturak babesten dituzte, bai kanpoko eragileetatik (eragile kimikoak, fisikoak, mekanikoak edo biologikoak) eta baita berezko jariakin natural edo patologikoetatik ere. Horrela, egitura horiek beren osotasuna eta funtzionalitatea mantentzen dute. La finalidad que se persigue con estos preparados son, entre otras, la protección de estructuras de la piel y mucosas frente al ataque de los agentes exteriores, quí­micos, fí­sicos, mecánicos o biológicos, e incluso de las propias secreciones naturales o patológicas, con objeto de mantener su integridad y funcionalismo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Begietako kolirioak eta pomadak dira begietako bidetik gehien ematen diren prestakinak. Los colirios y las pomadas oftálmicas son los preparados que con mayor frecuencia se emplean para administración oftálmica.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

BELARRIETAKO ETA SUDURREKO PRESTAKINAK. PREPARADOS ÓTICOS Y NASALES.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

prestakin > preparación (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desinfektatze- eta arratoigabetze-plana derrigorrezko prebentzio-neurria da, intsektuak karraskariak eta abar ez agertzeko, edo horrelakorik egonez gero, desagerrarazteko, elikagaietan edo prestakinetan kutsadura gurutzatuak eragin baititzakete. El PDD es una medida preventiva obligatoria para evitar la aparición y combatir contra la proliferación de insectos roedores, etc., que pueden originar contaminaciones cruzadas en los alimentos o preparaciones.

Materiala: Ostalaritza

Prestakin erdilanduak edo tartekoak, eta egosketa-eremuan elaboratutakoak (aurretiaz hoztuta). Preparaciones semielaboradas o intermedias y elaboradas en la zona de cocción (previo enfriamiento .

Materiala: Ostalaritza

Prestakin erdilanduak eta landuak, eraldaketako gela hotzetik hartutakoak. Preparaciones semielaboradas y elaboradas procedentes del cuarto frío de transformación.

Materiala: Ostalaritza

Zenbait prestakinen (esaterako, parrilan erretako janarien erregosien eta frijituren ezaugarri organoleptikoak hobetzeko, zenbait jarduera unean bertan egiten dira kate horretan. Para mejorar las cualidades organolépticas de ciertas preparaciones, como parrilladas, asados y frituras la cadena se complementa con algunas realizaciones in situ.

Materiala: Ostalaritza

Oinarrizko prestakinak egitea. Realizar preparaciones básicas.

Materiala: Ostalaritza

Ez dira nahasi behar kostu-dokumentuak eta ekoizpenaren fitxa teknikoak. Lehen dokumentua ekoizpen-prozesuan erabiltzen diren lehengaien errendimenduaren eta prestakinaren benetako kostuaren kalkulu bat da. Dokumentu horretan ezartzen da, halaber, produktua jatetxean identifikatzeko eta haren salmenta erregistratzeko kodea No hay que confundir los escandallos con las fichas técnicas de producción. El primero es un cálculo del rendimiento de las materias primas que intervienen en el proceso productivo y el coste real de la preparación, así como el que fija el código por el que será identificado el producto en el restaurante para el registro de su venta

Materiala: Ostalaritza

Sukaldari orok ongi ezagutu behar dituen prestakinak dira. Sukaldaritza mota horren oinarria sukaldaritza frantses klasikoa eta zenbait eskualdetako (Espainiakoak, Frantziakoak, Italiakoak eta beste herrialde batzuetakoak) sukaldaritzak dira. Conjunto de preparaciones culinarias que todo cocinero debe conocer y dominar basadas en la cocina clásica francesa y en las cocinas regionales de diversos países como España, Francia o Italia.

Materiala: Ostalaritza

Dena den, prestakin horiek egiteko sukaldaritza-teknika berriak baliatzen dira, bai eta konbinazio erakargarriagoak ere; beraz, joera modernoen bideari ere jarraitzen zaio nolabait. Estas preparaciones han sabido adaptarse a las nuevas técnicas culinarias, presentaciones y en combinaciones más atractivas, implicándose en cierto modo a las corrientes más modernas.

Materiala: Ostalaritza

Joera horrekin eta prestakin mota horiekin, sukaldariek arriskuak hartzen dituzte. Con la actitud y las preparaciones, los cocineros asumen riesgos

Materiala: Ostalaritza

Prestakinen biskositatea neurtzeko erabiltzen da. Permite medir la viscosidad de una preparación.

Materiala: Ostalaritza

2
prestakin > preparado (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aplikazio ugari ditu janaurrekoak eta prestakin gaziak elaboratzeko. Tiene múltiples aplicaciones en la elaboración de aperitivos y preparados salados

Materiala: Gozogintza

Arrain-kola gelatinak egiteko osagai nagusietako bat da; orri gardenen formatuan merkaturatu ohi da eta, oro har, haragi- edo fruta-gelatinei loditasun handiagoa emateko erabiltzen da, baina beste prestakin batzuetarako ere bai, hotz kontsumitzeko betiere. La cola de pescado o colapez es uno de los ingredientes principales en la elaboración de, se suele comercializar en formato de hojas transparentes y se utiliza generalmente para dar más consistencia a lasde carne o de frutas; pero también se emplea para otros preparados, pero siempre para consumirlos frí­os.

Materiala: Gozogintza

Arrain-kola ur hotzetan beratu behar da edozein prestakinetarako, gehitu behar denean ongi beratuta egoteko behar adinako aurrerapenez, bereziki haragi-, hegazti, arrain- edo fruta-gelatinen kasuan. Izan ere, ongi beratuta egon ezean, uhertzeko arriskua dago garaiz disolbatu ez delako, hau da, garbitzen hasi aurretik. La cola de pescado se ha de poner a remojar en agua fría para cualquier preparado que se vaya a hacer con ella y con la suficiente antelación para que esté bien remojada cuando se vaya a añadir, y muy especialmente para la gelatina (de,,o), pues al no estar bien remojada corre peligro de enturbiar luego la cola por no haberse limpiado a tiempo; es decir, antes de iniciar la clarificación.

Materiala: Gozogintza

B) Opilgintza betea edo osatua.- Opilgintza bete edo osatutzat hartzen dira hainbat forma, tamaina, osaera eta akabera duten piezak, erre edo frijitu aurretik zein ondoren bete edo osatu egiten direnak hainbat fruta-motaz edo prestakin gozoz edo gaziz (kremak, mota guztietako betegarriak, gozogintza eta txokolategintzako produktuak, ozpinez ondutakoak, txerrikiak, sukaldaritzako prestakinak, etab.). B) Bollería rellena o guarnecida.- Se considera bollería rellena o guarnecida las piezas de forma, tamaño, composición y de acabado diverso rellenadas o guarnecidas antes o después de su cocción o fritura, con diferentes clases de frutas o preparados dulces o salados (cremas, rellenos de todo tipo, productos de confitería, chocolatería,

Materiala: Gozogintza

Europan indarrean dagoen araudiaren arabera, lurrinak elikagaiak aromatizatzeko soilik erabiltzen diren prestakinak dira, zapore gozoa, garratza edo gazia ematen dutenak izan ezik. Según la normativa vigente en Europa los aromas son unos preparados que se emplean exclusivamente en la aromatización de los productos alimenticios, exceptuando aquellos que dan un sabor dulce, ácido o salado.

Materiala: Gozogintza

Azukre-prestakinetan, kristalizazioak saihesteko eta izozkietan, kristalizazioa atzeratzeko. En preparados de azúcar para evitar cristalizaciones y en heladería para retardar la cristalización.

Materiala: Gozogintza

Hala ere, xarabeen kasuan, disolbatutako azukre-kopuruak prestakinaren dentsitatea edo tenperatura aldarazten du, eta baita egoste-denbora ere. Sin embargo en los jarabes la cantidad de azúcar disuelto hace variar la densidad o temperatura del preparado, así­ como el tiempo de cocción.

Materiala: Gozogintza

Zapore bat edo gehiago dituen biskuit-prestakin batez betetzen da. Se rellena con un preparado de biscuit de uno o más sabores.

Materiala: Gozogintza

Prestakina ertzeraino hezatutako biskuit-molde batean ezarri, koipearen kontrako paper batez estali eta moldearen estalkiaz ixten da. Se coloca el preparado en un molde de biscuit humedecido hasta el borde, se cubre con un papel antigraso y se tapa con la tapa del molde.

Materiala: Gozogintza

Zapore mikatz tipiko hori eduki behar duten prestakinak egiteko erabil daiteke. Puede ser utilizado, para le elaboración de los preparados que deban tener este sabor tí­picamente amargo.

Materiala: Gozogintza