dantzaleku Bilatu dantzaleku testuinguru gehiagotan

1
dantzaleku > sala de fiesta (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azpitalde horren barruan, nabarmentzekoa da Murtziako Eskualdean duten sailkapena; besteak beste, hauek sartzen dira sailkapen horretan: «musika jartzen duten tabernak», dantzalekuak, diskotekak eta tablao flamenkoak. Dentro de este subgrupo cabe destacar la clasificación existente en la Región de Murcia, donde se incluyen, como «bares con música», las salas de fiesta, las discotecas y los tablaos flamencos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Bestalde, autonomia-erkidego batzuetan, halako establezimenduak jatetxe-arlokoetatik kanpo sailkatzen dira, entretenimendu-eskaintzaren barruan hain zuzen (hala gertatzen da Balear Uharteetan, Kanarietan, Galizian eta EAEn, non dantzalekuak, diskotekak eta antzekoak ez baitira jotzen jatetxe-arloko enpresatzat). Por otro lado, hay comunidades en las que este tipo de establecimientos se clasifican al margen de los de restauración y se consideran dentro de la oferta de entretenimiento (tal es el caso de Baleares, Canarias, Galicia o Paí­s Vasco, donde las salas de fiestas, discotecas y similares no se consideran empresas de restauración).

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Destinoetako eskaintza osagarriaren barruan, ikuskizunak, jaialdiak eta antzeko aisialdi-jarduerak antolatzen dituzten enpresak daude, hala nola dantzalekuak, diskotekak, eta ikuskizun- eta dantza-aretoak. Dentro de la oferta complementaria de los destinos se incluyen aquellas empresas dedicadas a la organización de espectáculos, festivales y actividades recreativas similares, tales como las salas de fiesta, discotecas, salas de espectáculo y de baile.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

— Ikuskizunak, jaialdiak eta antzeko aisialdi-jarduerak antolatzen dituzten enpresak, hala nola dantzalekuak, diskotekak, eta ikuskizun- eta dantza-aretoak. — Las empresas dedicadas a la organización de espectáculos, festivales y actividades recreativas similares, tales como las salas de fiesta, discotecas, salas de espectáculo y de baile.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

2
Jendea dantzan diskoteka batean
Jendea dantzan diskoteka batean
dantzaleku > discoteca (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taberna eta dantzalekua Bar y discoteca" target="_blank">discoteca" target="_blank">discoteca

Materiala: Animazio turistikoa

Sukaldaritzarekin erlazionatuta daude tabernako zerbitzua eta dantzalekua Relacionado con restauración y cocina tenemos el servicio de bar y discoteca

Materiala: Animazio turistikoa

Dantzalekuan egingo ditugu gaueko jarduera asko. En la discoteca realizaremos muchas de las actividades nocturnas.

Materiala: Animazio turistikoa

Gogoan izan behar da ostalari askok ordainduta izaten dituztela egonaldia eta janariak baina edariak ez. Turista gehienek gure dantzalekuan edo tabernan igarotzen badute gaua, irabazi asko eragingo dituzte; horregatik da gaueko animazioa animazio guztietan garrantzitsuena. Hay que recordar que muchos huéspedes ya han pagado todo lo relativo a la estancia comidas incluidas, y sin embargo esto no ocurre con las bebidas que el grueso de los turistas pase la noche en nuestra discoteca o bar reportará múltiples beneficios por esto la animación nocturna es la más importante de todas las animaciones

Materiala: Animazio turistikoa

Esan dugun moduan, solairuen saila hotel guztiko garbitasunaz arduratzen da normalean. Beraz, interesgarria da haiekin lankidetzan aritzea, toki batzuk beti egon daitezen prest behar ditugunean: dantzalekua erabili behar badugu minidiskorako garbitu egin beharko dute gaueko jarduerak hasi baino lehen; areto batzuk erabili behar baditugu mahai-jokoen lehiaketa bat egiteko bazkaldu aurretik, garbi utzi beharko dute bazkaldu ondorengo jardueretarako. Como hemos dicho, normalmente pisos lleva la limpieza de todo el hotel así que resulta interesante colaborar con ellos para que ciertos espacios estén preparados cuando los necesitemos, si se hace la minidisco en la discoteca deberán limpiar cuando haya terminado y antes de que empiecen las actividades nocturnas, si usamos unos de los salones para hacer una competición de juegos de mesa antes de comer, deberá estar limpia para las actividades de después del almuerzo

Materiala: Animazio turistikoa

Dantzalekua Discoteca

Materiala: Animazio turistikoa

Miniklubean egingo dituzte lantegi eta jolas gehienak, aire librea eta igerilekua behar dutenak izan ezik; askotan minidiskoa ere han egingo dute, baina nagusien dantzalekua ere erabil dezakete, libre dagoen orduetan. En el miniclub se llevarán a cabo los talleres y la mayoría de los juegos excepto los que requieran espacio al aire libre y piscina y en muchas ocasiones también la minidisco aunque también puede emplearse la discoteca de adultos a horas en las que ellos no la utilizan.

Materiala: Animazio turistikoa

Barruko aretoak edo kanpoaldeko guneak izan daitezke; antzeko erabilera eta funtzioak dituzte, eta biak erabil daitezke dantzarako pista gisa, dantzaleku gisa eta funtzio anitzeko gune gisa, edota gune espezifikoak eduki daitezke jarduera bakoitzerako, hotelaren tamainaren eta kategoriaren arabera. Pueden ser salas interiores o espacios exteriores; la utilización y funciones son similares y en ambos casos pueden utilizarse como pistas de baile, como discotecas como espacio multifuncional o tener espacios específicos para cada actividad todo dependerá de las dimensiones y categoría del hotel

Materiala: Animazio turistikoa

Dantzaleku eta dantza-areto handietan izaten diradisc-jockeyentzako kabina espezifikoak. Cabinas específicas paradisc-jockeysse encuentran en discotecas salas de fiestas o en salas de baile muy grandes.

Materiala: Animazio turistikoa

Azpiegitura egokiak ditu argiari soinuari bozgorailuei eta intsonorizazioari dagokienez, dantzaleku baten funtzionamendua izateko. Cuenta con las infraestructuras de luz y sonido altavoces e insonorización adecuadas para funcionar como una discoteca

Materiala: Animazio turistikoa