egiaztagiri Bilatu egiaztagiri testuinguru gehiagotan

1
egiaztagiri > justificante (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kutxa-kontaketan arreta berezia jarri behar da kontaketa-unean dauden kutxa-txartelen egiaztagiriak aztertzean; saldoen antzinakotasuna arrazoizkoa den egiaztatu behar da, eta ondo dokumentatuta nahiz onartuta dauden. Merece un grado de atención especial en el arqueo de caja, el análisis de los justificantes de los vales de caja existentes en el momento del arqueo, en el que se debe verificar la razonabilidad de la antigüedad de los saldos y si están debidamente documentados y aprobados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondasunen legezkotasuna egiaztatuko du erregistroetako justifikazio-dokumentuekin (markak, patenteak eta industria-jabetza), finantza-errentamenduko kontratuekin, emakidekin, eta, I+G proiektuei dagokienez, aldien, ordutegien, materialen eta abarren egiaztagiriak ikuskatuko ditu. Comprobará la legitimidad de los bienes con documentación justificativa de registros (de marcas, patentes y propiedad industrial), contratos de arrendamiento financiero, concesiones y, respecto de los proyectos de I+D, inspeccionará los justificantes de partes horarios, materiales, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

egiaztagiri > comprobante (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egiaztagiriak eta osteko ordainketak berrikusiko ditu (ordaindutako fakturak eta ordaintzeko daudenak, erosketa-erregistroak, ordainketenak eta abar). Revisar los comprobantes y pagos posteriores (facturas pagadas y pendientes de pago, registros de compras, de pagos, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balantzearen datan gastuak kutxako funtsetik kendu behar dira, eta horietako bakoitzak bere egiaztagiria izan behar du. En la fecha del Balance deben eliminarse del fondo de caja los gastos para los cuales se cuenta con los respectivos comprobantes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketen edo gastuen egiaztagiria bikoiztea. Duplicar un mismo comprobante de gastos o de compras.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketen edo gastuen egiaztagiria bikoiztea edo dokumentu horiek faltsutzea, zenbateko handiagoa lortzeko, edo izan ez diren gastuen nahiz jaso gabeko zerbitzuen faktura faltsuak igortzea. Duplicar un mismo comprobante de gastos o de compras, o adulterar dichos documentos para recibir un importe superior, o la emisión de facturas falsas de gastos no producidos o servicios no recibidos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketa-egiaztagiriak edo banku-laburpenak berrikusita egiazta daiteke, edo banku-berdinkatzea egiaztatuta (ondorengo atalean ikusiko dugu hori). Se pueden comprobar a través de la revisión de los comprobantes de pago o de los extractos bancarios, así­ como del siguiente apartado de conciliación bancaria.

Materiala: Kontu-ikuskaritza