aurkezpen Bilatu aurkezpen testuinguru gehiagotan

1
aurkezpen > presentación (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
14.2 Aurkezpen grafiko edo entzunezkoek testua ulertzen laguntzen badute, erabil itzazu testua osatzeko [3. lehentasuna]. 14.2 Complemente el texto con presentaciones gráficas o auditivas donde ello facilite la comprensión de la página [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orri bat ez bada bihurtzen modu irakurgarrian, berrikusi orria jatorrizko aurkezpena egoki bihurtzen den arte, edo eskaini bertsio bat HTMLn edo testu lauan. Si una página no se convierte de forma legible, reviese la página hasta que su presentación original se convierta adecuadamente o bien proporcione una versión en HTML o en texto plano.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

7.2 Erabiltzaile-aplikazioek kontrolatzea ahalbidetzen duten arte, saihestu edukia kliskatzea (adibidez, aldiroko aurkezpen-aldaketak, hala nola piztea eta itzaltzea) [2. lehentasuna]. 7.2 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite el parpadeo del contenido (por ejemplo, cambio de presentación en periodos regulares, tal como el encendido y apagado) [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

14.3 Sortu orri guztietan koherentea den aurkezpen-estiloa [3. lehentasuna]. 14.3 Cree un estilo de presentación que sea consistente en todas las páginas [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

6.5 Ziurtatu eduki dinamikoak erabilerrazak direla edo eskaini orri edo aurkezpen alternatiboa [2. lehentasuna]. 6.5 Asegure que los contenidos dinámicos son accesibles o proporcione una página o presentación alternativa [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3.3 Erabili estilo-orriak maketazioa eta aurkezpena kontrolatzeko [2. lehentasuna]. 3.3 Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la presentación [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontrolatu aurkezpena estilo-orriez, aurkezpen-elementu eta atributuen bidez egin beharrean. Controle la presentación con hojas de estilo en vez de con elementos y atributos de presentación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aurkezpen baterako markatzaileak gaizki erabiltzen badira (adibidez, El mal uso de marcadores para una presentación (p. ej.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Are gehiago, egitura transmititzeko aurkezpen-markatzaileak erabiltzen badira egitura-markatzaileen ordez (ad., Mas aún, utilizando los marcadores de presentación en lugar de marcadores estructurales para transmitir estructura (p. ej.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

1.3 Erabiltzaile-aplikazioek ikusizko pistaren testu baliokidea automatikoki irakurri ahal izan arte, eskaini multimedia-aurkezpen baten ikusizko pistaren informazio garrantzitsuaren entzunezko deskribapena [1. lehentasuna] . 1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer automáticamente el texto equivalente de la pista visual, proporcione una descripción auditiva de la información importante de la pista visual de una presentación multimedia [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak