elikagai Bilatu elikagai testuinguru gehiagotan

1
Elikagaiak.
Elikagaiak.
elikagai > alimento (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Murtziako kalitate-zigiluak babesten dituen elikagaien adibide batzuk besterik ez dira hauek: Calasparrako arroza, piperrautsa, kaparrak, laranjondo-lorearekin egindako eztia eta oliba-olio birjina. Arroz de Calasparra, pimentón, alcaparras, miel de azahar, aceite de oliva virgen y colines son solo una muestra de los alimentos amparados por sello de calidad que ofrece Murcia.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gastronomiari dagokionez, kalitate handiko produktuak dira hauek: zainzuriak, Lodosako pikillo piperrak, Tuterako kukuluak, babak eta perretxikoak. Zenbait elikagaik jatorri-izendapenak dituzte, adibidez, Idiazabal eta Erronkari jatorri-izendapeneko gazta estimatuek. En el plano gastronómico,los vegetalescomo el espárrago blanco, el pimiento piquillo de Lodosa, los cogollos de Tudela, las habas, puerros, setas de la variedad "perretxiko", son alimentos de gran calidad , algunos amparados en denominaciones de origen o especí­ficas, comoocurre con los quesos donde los de Idiazábal y los del Roncalaparecen entre los mas apreciados.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Eskuetan zauririk eginez gero, berehala babestu behar da estalki iragazgaitz batekin, elikagaiak ez ukitzeko. En caso de que se produzca una herida en las manos se debe proteger inmediatamente con una cubierta impermeable para evitar el contacto con los alimentos.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

HIGIENEA ETA ELIKAGAIEN ZAINTZA HIGIENE Y PRESERVACION DE ALIMENTOS

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Elikagaiak zaintzeko oinarrizko arauak (kontrol-planak, erregistroak) Normas básicas para la preservación de alimentos (planes de control, registros)

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Elikagaiak maneiatzeko oinarrizko arauak (1) Normas básicas de manipulación de alimentos (1)

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Batez ere, bide hauetatik iristen da elikagai proteikoetara: zaurietatik, gizakien sudur-hodietatik, animalien gaixotasunetatik (besteak beste, behien errapeko minetik) eta, batzuetan, hegaztien haragitik. Llega a los alimentos proteicos sobre todo desde heridas y conductos nasales del hombre y desde enfermedades de animales como la mamitis de las vacas y a veces de la carne de las aves.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Ez ditu aldatzen elikagaien propietate organoleptikoak. No altera las propiedades organolépticas de los alimentos.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Maneiatzaileek higiene arduratsua izanda egiten zaio aurre mikroorganismoari; batez ere, zauriekin, hotzeriarekin eta beste zenbait gauzarekin arretaz jokatuta. Arreta handiagoa izan behar da, gainera, elikagaiak prestatuta edo gordinik badaude, eta ez badira beroan kontsumitzen. Tenperatura baxuan eduki behar dira, mikroorganismoa ez ugaltzeko. Se combate con una escrupulosa higiene de los manipuladores, sobre todo en lo referente a heridas, resfriados, etc., más aún cuando se trate de alimentos cocinados o crudos que no se consuman calientes, y con el mantenimiento de éstos a bajas temperaturas para evitar la proliferación del microorganismo.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Elikagai proteikoetan (haragi- eta arrain-kontserbetan, esaterako), ustelusaina eta zaporea sortzen dute. Horrela, hein batean, ez dira hain arriskutsuak. Hala ere, bakterio horren hainbat anduik ez dituzte elikagaiak aldatzen. En alimentos proteicos como las conservas de carne y pescado produce olor y sabor a podrido, evitando así­ en parte su peligrosidad, aunque hay cepas de esta bacteria que no alteran estos alimentos.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

2
elikagai > alimento (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aho barruan hortzak daude, eta haien eginkizuna da elikagaiak moztu, zatitu eta xehatzea (digestio mekanikoa). Ahoan, bestalde, mihia dago, eta mihian dastamen-papila ugari daude. Haien funtzioa da elikagaiak nahasi, eta hestegorrira igarotzen laguntzea. Dentro de la boca se encuentran los dientes cuya función es cortar,trocear y triturar los alimentos (digestión mecánica). En la boca encontramos también la lengua, que tiene una gran cantidad de papilas gustativas, cuya función es la de mezclar los alimentos y facilitar su tránsito hacia el esófago.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

elikagaiekin batera hartutako bakterioetako batzuk suntsitzea destruir parte de las bacterias ingeridas con los alimentos

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Aho-barrunbean gertatzen diren prozesuak amaitutakoan, elikagaia irentsi egiten da. Una vez finalizado los procesos que tienen lugar en la cavidad bucal, se produce la deglución del alimento ingerido.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hala, elikagaiak arnas aparatura sartzea eragozten du. De esta forma se impide que el alimento se introduzca en el sistema respiratorio.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Digestio-hodiaren dilatazioa da, eta han gordetzen dira elikagaiak denbora batez, hesteetara igarotzean haien digeritze-prozesua aurreratuta egon dadin. Constituye una dilatación del tubo digestivo, donde se almacenan los alimentos durante un tiempo para que pasen al intestino en un estado de digestión avanzado.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Oro har, behar bezainbeste denboraz urdailean egon ondoren, elikagaiek kimo izeneko ahia osatzen dute, eta pixkanaka hesteetara igarotzen dira. En general, después de permanecer en el estómago el tiempo necesario, los alimentos forman una papilla, llamada quimo, que pasará poco a poco al intestino.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

elikagaien erabateko digestio kimikoa eta la digestión quí­mica total de los alimentos y

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nerbio-anorexia elikaduraren desoreka da; gaixotasun horretan, pertsonak murriztu egiten ditu hartzen dituen elikagaiak, argal egotearren. La anorexia nerviosa es una alteración de la alimentación en la que una persona limita la ingesta de alimentos con el fin de estar delgada.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Prozesu honen bidez elikagaien konposizio KIMIKOA eta FISIKOA aldatzen da, eta elikagai horiek substantzia kimiko sinpleagoak bihurtzen dira, organismoak xurgatu eta erabil ditzakeenak; hauek, hain zuzen ere: Proceso mediante el que se modifica la composición QUíMICA y FíSICA del alimento en sustancias quí­micas más sencillas, absorbibles y asimilables por el organismo, que son los siguientes:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Prozesu hori gerta dadin, digestioak elikagaiak eraldatu behar ditu. Para que este proceso pueda realizarse los alimentos deben ser modificados mediante la digestión:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

elikagai > nutriente (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bihotz-taupada bakoitzean, odola organismo osora zabaltzen da, eta, hala, oxigenoa eta elikagaiak garraiatzen ditu zelula guztietara. Con cada latido del corazón, la sangre es enviada a todo el organismo, transportando oxí­geno y nutrientes a todas las células.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Oso txikiak badira ere, kapilarrak zirkulazio-aparatuko zatirik garrantzitsuenetarikoa dira, haien bitartez iristen baitira elikagaiak eta oxigenoa zeluletara. Aunque son diminutos, los capilares constituyen una de las partes más importantes del aparato circulatorio, porque a través de ellos se envían los nutrientes y oxí­geno a las células.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gure organismoari elikagaiak eta oxigenoa ematen dizkio, arnas aparatuarekin batera lan eginez. Proporciona oxí­geno y nutrientes a nuestro organismo, trabajando con el aparato respiratorio.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Kapilarretan dagoen bitartean, odol-fluxuak oxigenoa eta elikagaiak bidaltzen dizkie organismoko zelulei, eta hondakinak biltzen ditu. Mientras está en los capilares, el torrente sanguí­neo envía oxí­geno y nutrientes a las células del organismo y recoge los materiales de desecho.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Digestio-aparatuaren osagaiek elkarrekin batera lan egiten dute, helburu bera lortzeko: jaten diren elikagaiak prestatzea hesteetako mukosan zehar xurgatzeko; xurgatu ondoren, organismo guztira banatzen dira, eta zelula guztien mantenugai bihurtzen dira. Los componentes del aparato digestivo trabajan en conjunto con un fin común, preparar el alimento ingerido para que sea absorbido a través de la mucosa intestinal a fin de que se distribuya por todo el organismo y sirva como nutriente a todas las células.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Sintoma-multzo bat da: mantenugaiak, bitaminak, mineralak, ura eta beste elementu batzuk gaizki xurgatzeak ematen dituen sintomak dira. Elikagaiak gaizki digeritu direlako edo hesteetako xurgapen-azalera gutxitu delako gerta daiteke. Son un conjunto de sí­ntomas debidos a una absorción defectuosa de los nutrientes, vitaminas, minerales, agua y etc. que puede ser debido a una mala digestión de los alimentos, a una disminución de la superficie de la absorción intestinal

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Obulu heldua Fallopioren tronpan zehar joaten da umetokian ezarri arte; hango hormak handituak daude hormonen eraginez, eta beharrezko elikagai guztiak dituzte. Horregatik, obulu ernaldua hartzeko habia goxoa osatzen dute. El óvulo maduro se desplaza a través de la trompa de Falopio para acomodarse en el útero, cuyas paredes, agrandadas por los efectos de las hormonas y con todos los nutrientes necesarios, forman un nido acogedor para recibir al óvulo fecundado.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Elikagaiei esker, honako hauek lor ditzakegu: Los nutrientes nos permiten:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Elikagaiak eta hondakinak garraiatzen ditu. Transporta nutrientes y desechos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Janariak bizitzeko beharrezko diren elikagaiak ditu, baina baita elikatzen ez duten arren ezaugarriak ematen dizkion substantziak ere, hala nola koloratzaileak eta lurrinak. Los alimentos contienen nutrientes necesarios para la vida, además de otras sustancias no nutritivas como los colorantes, aromas, etc. que los caracterizan.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta