ontzi Bilatu ontzi testuinguru gehiagotan

1
Bela-itsasontzia
Bela-itsasontzia
ontzi > barco (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hiriburutik egin daitezkeen txangoen artean jende gehien erakartzen dutenak Titikaka aintziraren ertzetara eta uharteetara doazenak dira; Huatajata herritik abiatzen dira ontziak Isla de la Luna eta Isla del Sol-era. Entre las excursiones posibles desde la capital, son las orillas e islas del Lago Titicaca los espacios más concurridos, con la población de Huatajata desde donde parten barcos hasta la Isla de la Luna e Isla del Sol .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zenbait operadore turistikok Saint Lawrence ibaian ibilbideak eskaintzen dituzte, Tadoussac-en ontzi bat hartu eta hango uretan elikatzen diren baleak ikustera joateko. Algunos operadores turí­sticos, ofrecen itinerarios por el Rí­o San Lorenzo con paradas en Tadoussac para tomar un barco y contemplar las ballenas que se alimentan en sus aguas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ur-jauzien oinean Maid of the Mist ontzian egindako paseoek, kristalezko tunel-sistemak, Skylon dorre panoramikoak, kasinoak eta hotel modernoek inguruaz gozatzen laguntzen dute. Los paseos en el barco "Maid of the Mist" al pié de las cascadas, el sistema de túneles de cristal ,la Torre panorámica Skylon, el casino y modernos hoteles contribuyen al disfrute del entorno.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Autoa Autobusa Hegazkina Trena Ontzia Coche Autobús Avión Tren Barco

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

gurutzaldiari eta txangoei buruzko informazioa, ontziaren planoak, ekipajerako etiketak... información del crucero y excursiones, planos del barco, etiquetas para el equipaje...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

linea erregularrak eta zamaontziak, irteteko eta iristeko datak, ordutegiak eta batez besteko prezioak, ibilbide bakoitzean aritzen diren konpainiak, erabiltzen diren ontziak; itsas eta ibai-gurutzaldiak eta haien datak, konpainiak, ibilbideak, erabiltzen diren ontziak...; itsasoko portuen eskemak, itsasontzien argazkiak... lí­neas regulares y cargueros, fechas de salida y llegada, horarios y precios medios, compañías que operan en cada ruta, buques utilizados, cruceros marí­timos y fluviales con fechas, compañías, rutas, buques utilizados..., esquemas de puertos marí­timos, fotografías de barcos...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ontzia talde batentzat erreserbatzea, tripulazioa barne. Reserva para un grupo del barco entero con tripulación.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Oso produktu erakargarria da gurutzaldia. Izan ere, zerbitzu eta jarduera asko sartzen dira salmenta-prezioan, eta profesionaltasuna eta erosotasuna gailentzen dira ontzian. El crucero es un producto muy atractivo por la gran variedad de servicios y actividades que integra en el precio de venta y por el alto grado de profesionalidad y confort que se respira a bordo de los barcos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

oro har, ontzia 90eko hamarkadatik aurrera eraikitakoa bada, gelak estandarrak dira, hau da, neurri, espazio eta dekorazio berekoak (luxuzko gelak, banakakoak, ezinduentzako gelak... izan ezik). en general, si el barco se ha construido a partir de los años 90, los camarotes son estándar, es decir, iguales en dimensiones, espacio y decoración (excepto camarotes de lujo, individuales, para discapacitados...).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gelek ontziaren barruan duten kokapenak zehazten ditu prezioen ezberdintasunak: Las diferencias de precio vienen marcadas por la situación de los camarotes dentro del barco:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
ontzi > vaso (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ontzi oso zabalak direlako gertatzen da hori batez ere, eta altueraren aldaketa txiki batek bolumena asko aldatzen duelako. En gran parte se debe a que son vasos muy anchos y una pequeña variación en la altura conduce a una gran variación del volumen.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prezipitatu-ontzien funtzio bertsua duten ontziak dira, baina kono-forma dute, eta ez zilindroarena. Horregatik, barnean dituzten likidoak gutxiago lurruntzen dira. Son recipientes con una función similar a la de los vasos, pero cónicos en lugar de cilí­ndricos, de forma que se reduce la evaporación de los lí­quidos que contienen.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

3
ontzi > bol (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hainbat diseinutako gurditxoak daude; eragiketa teknikoetarako beharrezkoa den materialerako direnak altuagoak dira eta goiko azpila izan ohi dute, ontzia, moldeak, matxardak, etab. edukitzeko. Hay carritos con diferentes diseños, los destinados al material necesario en operaciones técnicas son lo más altos y tienen una bandeja superior para mantener el bol, moldes, pinzas, etc.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Goi-goian mahaitxo birakari bat dauka, altuera doigarria duena, eta ontzi bat sartzeko zulo bat ere eduki dezake. En el extremo superior se inserta una mesita giratoria regulable en altura que puede tener un orificio para introducir un bol.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Manikura- eta pedikura-ontzia Bol de manicura y pedicura.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

4
ontzi > envase (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tenperatura baxuko hozkailuak (-30 - -40º C), aire-zirkulazio behartuarekin, non izozkiak dituzten kaxak sartu eta han uzten baitira, behar adinako denboraz pilatuta, ontzien erdialdean tenperatura -23 ºC-tik beherakoa izan dadin. Cámaras frigorí­ficas a baja temperatura (-30 a 40º C) con circulación forzada de aire donde se introducen las ajas con helados y se dejan allí­, apiladas durante el tiempo necesario para que la temperatura en el centro de los envases sea inferior a -23ºC.

Materiala: Gozogintza

Tenperatura baxuko hozkailuak (-30 -40º C), aire-zirkulazio beharturik gabe, non ontziak erabat gogortzeko behar adinako denbora egoten baitira. Cámaras frigorí­ficas a baja temperatura (-30ºC a -40ºC) sin circulación forzada de aire donde los envases permanecen el tiempo necesario para su endurecimiento completo.

Materiala: Gozogintza

-35 ºC -40 ºC-ko aire hotzaren zirkulazioa behartua da eta ontzien erdian nahi dugun tenperatura lortzeko (-15 ºC -33 ºC) igarotze-abiadura kalkulatzen da. La circulación de aire frí­o a -35ºC a 40ºC es forzada y se calcula la velocidad de paso para alcanzar la temperatura deseada en el centro de los envases (- 15ºC a 33ºC).

Materiala: Gozogintza

Tuneletan eta gogortze-ganbaretan mota guztietako ontziak (konoak, kopak, edalontzitxoak, familia-tamainako blokeak, solteko izozkia, etab.) izotz daitezke. En los túneles y cámaras de endurecimiento se pueden congelar todo tipo de envases (conos, copas, vasitos, bloques familiares, helados a granel, etc.)

Materiala: Gozogintza

Konfiturak, jeleak eta marmeladak ontzietan merkaturatzen dira, hainbat pisu garbikoetan: Las confituras, jaleas y mermeladas se comercializan en envases de diferentes pesos netos:

Materiala: Gozogintza

Gaur egun badaude bonboiaren forma duten ontziak: bertan sartzen dira eta horrela igurzketa eta distira-galera saihesten da. Modernamente existen envases con la forma del bombón en el cual se introducen evitando así­ el roce y pérdida del brillo.

Materiala: Gozogintza

5
Ontzi bat.
Ontzi bat.
ontzi > Cazo (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
4. Ezarri ontzi batean, azukrearekin eta limoi-zukuarekin. 4º Ponerlos en un cazo con el azúcar y el zumo de limón.

Materiala: Gozogintza

1) Bahetu irina mahaian eta egin bi krater, bata txikia, irinaren bostenaz (200-250 g) gutxi gorabehera, eta ezarri horren erdian ura eta legamia. Oratu ore homogeneo, elastiko eta ez oso gogorra lortu arte, sartu ontzi batean ur epel samarrarekin (orea ur gainean igeri geratzeko adinako kantitatean) eta utzi garatzen, flotatzen duen arte eta harrotuta (hartzigarri solidoa) dagoen arte. 1º) Tamizar la harina sobre la mesa y hacer dos volcanes uno de ellos pequeño aproximadamente con una quinta parte de la harina (200 a 250 gr.) y colocar en centro de este el agua y la levadura, amasar hasta obtener una masa homogénea, elástica y no demasiado dura, introducirla en un cazo con agua ligeramente templada (la suficiente para que pueda flotar la masa) y dejarla desarrollar hasta que flote y esté esponjosa (esponja).

Materiala: Gozogintza

6
ontzi > recipiente (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sukaldean dauden edukiontziak eta paper-ontziak egunero garbitu behar dira; horretarako, ur beroa, detergente egokiak eta desinfektatzaileak erabiliko dira. Los recipientes de basuras y papeleras del área de cocina deberán lavarse cotidianamente, con agua caliente, detergentes adecuados y desinfectantes

Materiala: Ostalaritza

Zirkuitu zikinaren instalazioan plonge eremua sartu behar da; bertan, ontziak garbitzeko bi makina paralelo eta hondakinak biltzeko eremuarekin zuzenean lotutako irteera bat izango da. La instalación del circuito sucio debe comprender una zona de plonge equipada con dos máquinas en paralelo de lavado de recipientes y una salida conectada directamente con la zona de basuras

Materiala: Ostalaritza

Osagaientzako ontziak Recipientes para ingredientes

Materiala: Ostalaritza

Hotz-sorgailu horiek ekipamendu hauek ere izan behar dituzte: apalategiak eta lan-mahaiak haragi zatiak zintzilikatzeko barrak eta haragi zatien exudatuak biltzeko ontzia Estos generadores de frío a su vez estarán equipados de estanterías y bancos barras para colgar piezas de carne recipiente para recogida de exudados de las piezas de carne

Materiala: Ostalaritza

Elikagaiekin erabili behar ez diren ontzietatik eratorritako produktu toxikoak (metal astunak: aluminioa eta kobrea adibidez). Productos tóxicos procedentes de recipientes no aptos para uso alimentario (metales pesados como aluminio o cobre .

Materiala: Ostalaritza

Kutsadura kimikoa, konposizio toxikoa duten ontziak edo mahai-tresnak erabiltzeagatik. Contaminación química procedente de recipientes o utensilios de composición tóxica.

Materiala: Ostalaritza

Kutsadura kimikoa, konposizio toxikoa duten ontziak edo mahai-tresnak erabiltzeagatik. Contaminación química procedente de recipientes o utensilios de composición tóxica.

Materiala: Ostalaritza

Kutsadura kimikoa, konposizio toxikoa duten ontziak edo mahai-tresnak erabiltzeagatik. Contaminación química procedente de recipientes o utensilios de composición tóxica.

Materiala: Ostalaritza

Elikagaiak kutsatzea, egiturak eta ontziak behar bezala garbituta ez egoteagatik. Contaminación de alimentos por deficiente limpieza de estructuras y recipientes

Materiala: Ostalaritza

Egiturak eta ontziak behar bezala garbituta eta desinfektatuta egotea. Adecuado estado de limpieza y desinfección de estructuras y recipientes

Materiala: Ostalaritza

7