ordenagailu Bilatu ordenagailu testuinguru gehiagotan

1
Mahai gaineko ordenagailua
Mahai gaineko ordenagailua
ordenagailu > ordenador (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.- 48.080,97 euro (gehi BEZa) balio duen ordenagailua erosi dugu; 24.040,48 euro txekearekin ordaindu ditugu, eta, gainerakoagatiko efektuak onartu ditugu. 3.- Compramos un ordenador que nos ha costado 48. 080, 97 €, más IVA, pagamos 24.040,48 € con CH/ y por el resto aceptamos efectos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

11.- Ordenagailua erosi dugu 24.040,48 euroan (gehi BEZa). 11.- Compramos un ordenador por 24.040,48 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Jo dezagun ONA, SA enpresak ordenagailuak saltzen dituela (ez dago eraldaketarik). Consideramos que ONA S.A., se dedica a la venta de ordenadores (sin transformación).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bestalde, bulegoan barneerabilerarako erabiltzen diren ordenagailuei INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPAMENDUA deituko zaie. Por otro lado, a los ordenadores utilizados en su oficina para uso interno los llamará EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION .

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Ordenagailu bat saldu du 601,01 euroan (gehi BEZa) zaharkituta dagoelako. 120,20 euro eskura ordaindu dizkiote eta, gainerakoa, 2 hilabete barru. 10.- Vende un ordenador por quedarse obsoleta por 601,01 € más IVA, le pagan 120,20 € al contado y el resto dentro de 2 meses.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ordenagailuak Ordenadores

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ordenagailua erosi dugu 601,01 euroan, eta eskura ordaindu dugu. Compramos un ordenador por valor de 601,01 € al contado .

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Epe laburrerako kreditu baten bidez 9.015,18 euroko balioa duen ordenagailua saldu dugu. Vendemos a crédito un ordenador valorado en 9.015,18 € a crédito a c/p.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- 1.003,69 euroko balioa (bakoitzak) duten 2 ordenagailu. - 2 equipos de ordenadores, 1.003,69 €/cada uno.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

17.- Ordenagailuak. 17.- Ordenadores.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

ordenagailu > ordenador (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Badago doako bertsio bat Internetera konektatuta egon gabe funtzionatzeko, Bobby-ren gunetik deskargatu eta ordenagailuan instala daitekeena, disko gogorreko orrien edo zerbitzari osoen analisia egin dezan. Existe una versión gratuita para funcionar sin estar conectado a Internet que puede descargarse del sitio de Bobby e instalarse en el ordenador para realizar el análisis de páginas del disco duro o de servidores completos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Testua ahots-sintetizadoreek edo interpreta dezakete, eta ikusteko moduan aurkez daiteke (hainbat tamainatan) ordenagailuko eta paperezko bistaratzaileetan. El texto puede ser interpretado por sintetizadores de voz o y puede ser presentado visualmente (en varios tamaños) en visualizadores de ordenador y papel.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Letra-tipoen tamainak desberdinak dira ordenagailuaren arabera Los tamaños de las fuentes son distintos en diferentes ordenadores

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Web orriek arazo bat dute, hots, hainbat sistematan eta ordenagailu askotan behar bezala bistaratu behar dela. El problema que se presenta en las páginas Web es que se ha de visualizar correctamente en diferentes sistemas y multitud de ordenadores.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, font-family:Verdana,Arial jar dezakegu; horren arabera, nabigatzaileak Verdana letra-tipoa bilatuko du, eta ez badago instalatuta orria ikusten duenaren ordenagailuan, Arial letra-tipoa bilatuko du, zerrendan hurrengoa delako. Por ejemplo, podemos poner font-family:Verdana,Arial; esto significará que el navegador buscará la fuente Verdana, y si no está instalada en el ordenador de quien ve la página, buscará la fuente Arial, por ser la siguiente en la lista.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Garrantzitsua da jakitea badaudela letra-tipo generikoen familia batzuk ordenagailu guztietan, zerrendan azken alternatiba gisa jartzeko. Es importante saber que existen unas familias de fuentes genéricas que están en todos los ordenadores, a fin de ponerlas como última alternativa en la lista.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

URL mota hori hautatzen dugunean, gure ordenagailuko posta elektronikoaren aplikazioa zabaltzen da, URLa bideratzen den helbidera mezu bat bidaltzeko. Cuando seleccionamos este tipo de URL se abre la aplicación de correo electrónico de nuestro ordenador para enviar un correo a la dirección hacia la que apunta el URL.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bere informazio guztia hori gordetzeko espazioa eskaintzen duten milaka ordenagailutan banatuta dago. Toda su información está distribuida en miles de ordenadores que ofrecen su espacio para almacenarla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Cookieek eragozpenak dituzte ordea: erabiltzaileak beti ordenagailu bera erabili behar du, eta gainera ez du partekatu behar beste erabiltzaile batzuekin: Hori gero eta gutxiago gertatzen da, sarbide publikoko ordenagailuak erabiltzen baitira. El inconveniente de las cookies es que implican que el usuario utilice siempre en el mismo ordenador y que además éste no sea compartido por otros usuarios, cosa cada vez menos frecuente al utilizarse ordenadores de acceso público.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Beste arazoa da erabiltzaile bera hainbat lekutatik sar daitekeela (bulegoa, etxea, ordenagailuen aretoa, aldi baterako darabilen ordenagailua...); horrela, zailagoa da cookieek erabiltzaile horren informazioa modu unibokoan jasotzea. La otra dificultad estriba en que el mismo usuario puede acceder desde distintos lugares (la oficina, casa, sala de ordenadores, un ordenador de uso temporal...) dificultando que las cookies puedan recoger uní­vocamente la información de dicho usuario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ordenagailu > ordenador (59 testuinguru)
eu testuak es testuak
Audio digitala ordenagailuko disko gogorretan grabatzea eta gordetzea du eginkizun nagusi. Su función principal es la grabación y almacenamiento de audio digital en discos duros de ordenador.

Materiala: Soinu profesionala

Ordenagailuen oinarriak. Fundamentos de Ordenadores.

Materiala: Soinu profesionala

Ordenagailuen aplikazioa. Aplicación de los Ordenadores.

Materiala: Soinu profesionala

Ordenagailua MIDI sare batean El ordenador en una red MIDI

Materiala: Soinu profesionala

Inoiz ez da ahaztu behar potentziarik handiena duen ordenagailuak ere ezin ordezka dezakeela artistaren sormena. Nunca hay que olvidar que ni el ordenador más potente sustituye a la creatividad del artista.

Materiala: Irudia

Kamera digitalaren bidez lorturiko argazkiak, zuzenean ordenagailura eramaten direnak. Fotografías obtenidas mediante una cámara digital, que se trasladan directamente al ordenador.

Materiala: Irudia

Animazioak ordenagailu bidez sortzeko programa ugari dago. Hay numerosos programas que permiten crear animaciones por ordenador.

Materiala: Irudia

Ordenagailuz sortutako fotogramak edo frameak ditu abiapuntu. Parte de fotogramas, o frames, creados por ordenador.

Materiala: Irudia

O Ordenagailua. O Ordenador.

Materiala: Irudia

Euskarri magnetiko bateko informazioa, ordenagailu batekin programa egokien bidez konektatua, digitalizatu egin daiteke. La información en soporte magnético, conectada a un ordenador con los programas adecuados, se puede digitalizar.

Materiala: Irudia