tarifa Bilatu tarifa testuinguru gehiagotan

1
tarifa > tarifa (363 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, 2000. urtean, Australiara 5.000.000 turista baino gehiago iristea eragin zuten hainbat faktorek: lehia areagotu zirenez, aire-bidaien tarifak jaitsi ziren; ATCren (Australian Tourism Commission) eta 1992an sortutako Turismo Ministerioak zenbait promozio egin eta ekitaldi handiak sustatu zituzten, hala nola 1988ko bigarren mendeurrena eta Sydneyko Joko Olinpikoak. Turisten ia erdiak Ekialdeko Asiakoak eta Ozeano Bare ingurukoak ziren, eta guztien % 20 europarrak. Aisialdia da bisitaren arrazoia bidaien erdian baino gehiagotan, nahiz eta kongresu- eta negozio-turismoa ere pixkanaka garrantzia hartzen ari den Melbournen eta Sydneyn. Sin embargo la reducción de las tarifas aéreas por el aumento de la competencia , los esfuerzos de promoción turí­stica de la ATC (Australian Tourism Commission) y del Ministerio de Turismo creado en 1992 ,y la celebración de grandes eventos como el bicentenario en 1988 y los Juegos Olimpicos de Sydney han provocado que en el 2000 llegaran a Australia 5.000.000 personas casi la mitad procedentes de Asia oriental y entorno del Pací­fico seguidos en un 20% del total por turistas europeos, el ocio se revela como la causa de la visita del paí­s en más de la mitad de los casos, aunque los congresos y el turismo de negocios cobra progresiva importancia en Mel

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Europatik Cancúnerako zuzeneko hegaldi charterrak tarifa erregularrak dituztenak baino askoz merkeagoak dira, eta, horrekin batera, inguruan hotel-kate europar handiak egoteak bidaia konbinatu (pakete) oso lehiakorrak eskaintzea ahalbidetu du, eta joan-etorri turistikoak sendotu egin ditu, etengabeak baitira urte osoan. Los vuelos charter directos entre Europa y Cancún ,con la consiguiente reducción de precios frente a las tarifas regulares, y el establecimiento de grandes cadenas hoteleras europeas en el área , han permitido el lanzamiento de viajes combinados (paquetes) muy competitivos, y la consolidación de un flujo turí­stico continuo durante todo el año.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Tarifak informazio-liburuxketan argitaratzen dira, eta bidaiaren iraupenaren eta tokiaren arabera ezartzen dira. Las tarifas, publicadas en los folletos informativos, se fijan con arreglo a la duración del viaje y según el ámbito geográfico en la que éste se desarrolle.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Animatzaileek ez dute kobratzen egindako zerbitzuagatik; oro har, hilabeteko soldata izaten dute, eta aldi baterako kontratatzen dira ezarritako tarifa batzuekin, betiere enpresa espezializatuen bidez; esaterako, Animatur, Steps... Los animadores no suelen cobrar por servicios prestados, sino que generalmente tienen un sueldo mensual y una contratación temporal que suele hacerse a través de empresas especializadas como Animatur, Steps, etc. mediante unas tarifas establecidas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Badakigu tokiko gidariak argitaratutako tarifa batzuen arabera kobratzen duela. Lan jakin baterako kontratatu ohi du bidaia-agentzia batek (gehienetan, bisitatuko den tokiko bidaia-agentziak) eta, gero, zerbitzua agentzia horri fakturatuko dio, zergak barne (%16ko BEZa). El guía local, como ya se sabe, cobra según unas tarifas publicadas y suele ser contratado puntualmente por una agencia de viajes (generalmente de receptivo), a la que luego facturará el servicio incluyendo impuestos (16% IVA).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Taldea osatzen duen pertsona kopuruan, lan-ordutegietan eta gidariak dakizkien hizkuntzetan oinarritzen dira tarifa horiek. Estas tarifas suelen estar relacionadas con el número de personas que compone el grupo, los horarios de trabajo y los idiomas que dominan.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Haien tarifak ez daude argitaratuta eta eguneko 24 eta 100 euro artekoak izaten dira oro har. Gidariaren antzinatasuna eta lana atzerriko hizkuntza batean egitea hartzen dira kontuan tarifa horiek kalkulatzeko. Sus tarifas no están publicadas y suelen oscilar entre los 24 y 100 euros diarios, por lo general según la antigüedad del guía y el hecho de que éste desarrolle su labor en un idioma extranjero.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tarifa batzuek aldaketak egiteko aukera ematengo dute, eta aldaketa bakoitzaren prezioa adieraziko zaitdit. Habrá tarifas que permitan hacer cambios y me indicará el precio por cada cambio.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

ITrekin-tik (eserleku solteetarako banakako tarifak) edo handizkarientzako BTrekin-tik hasten dahasten da. empieza por IT (tarifas individuales para plazas sueltas) ó BT para mayoristas

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Negoziatutako tarifak GDSan agertu eta tarifa publiko gisa funtziona dezakete (FXP edo FXBrekin kargatzen dira) edo isilpekoak izan daitezke, eta eskuz kargatu. Las tarifas negociadas pueden estar en el GDS y funcionar como una tarifa publica (se cargan con FXP ó FXB) o pueden ser confidenciales y cargarse de forma manual.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan