elkarrizketa Bilatu elkarrizketa testuinguru gehiagotan

1
elkarrizketa > diálogo (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
PCI edo AGP gailuekiko elkarrizketan itxarote-denbora zehazteko aukera ematen du. Permite especificar un estado de espera en el diálogo con los dispositivos PCI o AGP.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Interneteko aplikazio bat da, eta erabiltzaile askoren artean, teklatua erabilita, elkarrizketa interaktiboak edukitzeko balio du, hau da, telefonoz izan ditzakegun elkarrizketen antzekoak edukitzeko. Es una aplicación de Internet que permite mantener diálogos interactivos multiusuario a través del teclado, similares a los que se pueden mantener por teléfono.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Horretarako, elkarrizketa izaten da sarearekin, lehentasunak eta bideratzeak ezartzeko. Para esto, se produce un diálogo con la red para establecer prioridades y encaminamientos.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

komunikazioak behar bezala erabiltzeko, amaierako aplikazioen arteko elkarrizketa eragiten du. se encarga de proporcionar diálogo entre aplicaciones finales para el uso eficiente de las comunicaciones.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Ikusi jarraian ageri den irudia elkarrizketa simulatzen duen diagrama aztertzeko. Véase la figura siguiente para observar un diagrama que simula el diálogo.

Materiala: Industria komunikazioak

Programa batek TWAIN iturri bat erabiltzeko, lehenik liburutegia edo DLL TWAIN.DLL edo TWAIN_32.DLL (Windowserako) kargatu behar du, eta DSM_ENTRY errutinaren helbidea lortu. Liburutegi horrek errutinaren, aplikazioaren eta erabiltzaileak hautatutako TWAIN iturriaren arteko elkarrizketa ezarriko du. El primer paso que debe dar un programa para utilizar una fuente TWAIN es cargar la librería o DLL TWAIN.DLL o TWAIN_32.DLL (para Windows) y obtener la dirección de la rutina DSM_ENTRY, que establecerá un diálogo entre dicha rutina, la aplicación y la fuente TWAIN seleccionada por el usuario.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Eginkizunaren informazioa adierazten duen elkarrizketa-koadroak bost fitxa ditu: El cuadro de diálogo Información de la tarea tiene cinco fichas:

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Eginkizun bakar baten gainean klik egindakoan eta eginkizunaren informazioari buruzko elkarrizketa-koadroa zabaltzen denean, izenburuaren barrak Información de la tarea adierazten du, eta bost fitxa daude aukeran. Cuando se hace clic en una sola tarea y se abre el cuadro de diálogo Información de la tarea, la barra de tí­tulo muestra "Información de la tarea" y las cinco fichas están disponibles.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Sistemak SCADA programa badu, sistemarekin elkarrizketa izatea ahalbidetzen duten pantailak ere sartu behar dira, eta marraztutako sarrera- eta irteera-elementu bakoitzak zer funtzio duen ere azaldu behar da. Si el sistema incorpora programa SCADA, se deberán incluir las pantallas que permitan el diálogo con el mismo, indicando la función de cada uno de los elementos en entrada y salida allí­ dibujados.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Elkarrizketa-koadro bat agertuko da, eta aldagai hori ez dagoela esango du. Aparece el cuadro de diálogo que indica que esta variable no existe.

Materiala: SCADA sistemak

2
elkarrizketa > entrevista (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahozko genero horren barruan sartzen dira solasa debatea tertulia, hizketaldia eta elkarrizketa En este género oral se encuentran: la conversación el debate la tertulia, el coloquio y la entrevista

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Elkarrizketan. La entrevista

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Elkarrizketa batean, pertsona batek edo gehiagok solasean jarduten dute, eta hainbat alderdi lantzen dituzte, erantzunak jendaurrean jakinarazteko. En una entrevista se mantiene una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos para informar al público de sus respuestas

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Beste baliabide batzuk dira, esaterako, zuzenean erreparatzea, elkarrizketa audio-grabazioak, bideoak eta grafologia Otros recursos son la observación directa, la entrevista las grabaciones de audio vídeo la grafología

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Sakoneko elkarrizketa indibidualak. Entrevistas individuales en profundidad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aurrez aurre egindako elkarrizketa bat da. Es una entrevista cara a cara

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Elkarrizketa kabinetean. Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko, garai bateko eta gaur egungo bezeroei elkarrizketa pertsonalak egiten dira. Entrevista en el gabinete: se evalúa el grado de satisfacción del cliente mediante la realización de entrevistas personales a los antiguos y actuales clientes

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Telefono bidezko elkarrizketan bezeroari galdetegi bat planteatzen zaio, emandako zerbitzuei buruzko gogobetetze-mailari buruz. Durante la entrevista telefónica, se le pregunta al cliente a través de un cuestionario el grado de satisfacción de los servicios prestados.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Funtsean, Gesell ganberak bi gela izaten ditu, horma batek erdibituta. Beira handi bat izaten dute, eta gela batetik bestean zer gertatzen den ikus daiteke –hain zuzen, elkarrizketa gertatzen den gelan zer gertatzen den, baina ez alderantziz–. Básicamente, la CG consiste en dos habitaciones con una pared divisoria en la que hay un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de las habitaciones lo que ocurre en la otra, donde se realiza la entrevista pero no al revés.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

elkarrizketa > entrevista (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esate baterako, elkarrizketa bat egiten ari bagara kamera batekin, lana editatzean, laguntzako irudiak tartekatu ditzakegu elkarrizketaren audioari eusten zaion bitartean. Por ejemplo, si estamos haciendo una entrevista con una cámara, cuando vamos a editar el trabajo, podemos intercalar imágenes de apoyo, mientras se mantiene en audio de la entrevista.

Materiala: Irudia

Elkarrizketa entretenigarria egiteko planoak txertatzea da kontua. Se trata de insertar planos que amenicen la entrevista.

Materiala: Irudia

Logikoa denez, ideia oso deigarri gertatu zitzaion espainiarrari, eta New Yorken izan zuen elkarrizketa baten ostean Boulderrera (Colorado) bidaiatu zuen proiektuan parte hartzeko. Gaur egun ere proiektuan laguntzen eta ikertzen jarraitzen du bere estudiotik. Como es lógico, la idea llamó profundamente la atención del español, quien tras una primera entrevista en Nueva York, voló hasta Boulder (Colorado), para colaborar en el proyecto, en el que sigue trabajando e investigando desde su estudio.

Materiala: Soinu profesionala

Berak esaten zuena iruditu zitzaidan elkarrizketako interesgarriena: Lo que consideré más interesante de la entrevista fue lo que decía:

Materiala: Soinu profesionala

Duela gutxi gizon interesgarri bati egindako elkarrizketa oso interesgarri bat irakurri nuen. Mr. Bruce Swedien zen, Michael Jacksonen azken bi diskoetako soinu-ingeniaria, hain zuzen. Hace poco leí­ una entrevista muy interesante de un hombre muy interesante, Mr. Bruece Swedien, inmediatamente identificado como el ingeniero de sonido de los dos últimos discos de Michael Jackson.

Materiala: Soinu profesionala