kutxa Bilatu kutxa testuinguru gehiagotan

1
kutxa > caja (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kutxa, eurotan Caja ptas

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Enpresaren kutxarako, 901,52 euro atera dituzte bankutik. 3.- Para la caja de la empresa retira del Banco 901,52 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Hornitzaileak Zerbitzu-prestazioagatiko hartzekodunak Kutxa, eurotan. Proveedores Acreedores pres ser Caja, ptas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kutxan, Caja,

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kutxa, eurotan Caja, ptas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Negozioa bi ondasunek osatzen dute: batetik, lurrek eta, bestetik, kutxako diruak. Halaber, ondasun horien iturria jabea da. El negocio esta compuesto por dos bienes, uno el de los terrenos, y otro el del dinero en caja, y que la fuente objeto de estos bienes proviene del propietario.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kutxa, eurotan Caja ptas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Kutxako eskudirua: 1.382,33 euro. - Dinero efectivo en caja, 1.382,33 €

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Kutxako kontaketaren gaineko arauak izan behar dira, eta barne-ikuskariek ezusteko kontrolak egin behar dituzte. - Deberán existir unas normas sobre el arqueo de caja y se realizarán controles por sorpresa por los auditores internos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Kutxako printzipioa d) El principio de caja

Materiala: Kontu-ikuskaritza