komisio Bilatu komisio testuinguru gehiagotan

1
komisio > comisión (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
754.- KOMISIOENGATIKO SARRERAK. 754.- INGRESOS POR COMISIONES.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Halaber, bitarteko eragile independenteen aldeko komisioak barne hartzen dira (berezko estatutuarekin lan egiten dute, alegia, ez dira enpresako langileak). Comprende también las comisiones a favor de agentes mediadores independientes (que trabajan con estatuto propio, es decir, que no forman parte de la plantilla de la empresa).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bankuzerbitzuak eta antzekoak direla medio ordaintzen diren komisioak eta bestelako gastuak barne hartzen dira. Comprende las comisiones y otros gastos que se satisfacen por servicios bancarios y similares.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Komisioak: 5,17 euro. Comisiones 5,17 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

11.- Aurreko letrak negoziatzera eraman ditu. Bankuak 1,20 euroko komisioa eta 6,76 euroko interesak kobratu dizkio. 11.- Llevamos las letras anteriores a negociar, cobrándonos el banco comisiones por 1,20 € e intereses 6,76 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Komisioengatiko sarrerak Ingresos comisiones

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Komisioengatiko sar. Ing.por comisión

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kobratzeko kontuak dira enpresak hirugarren batzuengandik diru-kopuruak jasotzeko dituen eskubideak, enpresako jardueran ohikoak diren trafiko-eragiketen ondoriozkoak (esaterako, salgaiak saltzeagatik edo zerbitzuak emateagatik), edo negozioan ohikoak ez diren beste jarduera batzuen ondoriozkoak (errentamenduen diru-sarrerak, komisioenak, eta abar). Por cuentas a cobrar entendemos todos aquellos derechos que tenga la empresa a recibir ciertas sumas de dinero de terceros por operaciones de tráfico habituales en la actividad de la empresa (por ejemplo, venta de mercaderías y prestación de servicios), así­ como otras actividades no habituales en el negocio (

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Komisioengatiko sarrerak Ingresos por comisiones

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Komisioengatiko sarrerak. Ingresos por comisiones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea