estatus Bilatu estatus testuinguru gehiagotan

1
estatus > status (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Berriro igortzea (estatusean O letra open for use, hurrengo egunetik aurrera). Reemisión ( Status en O "open for use" a partir del día siguiente-)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Itzulketa egin ostean, ETaren estatusa R izango da (refunded). El status del ET después del reembolso es "R" (refunded).

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Erreserban edozein aldaketa egin aurretik, agenteak ETa berreskuratu behar du (TWD), eta estatusa O dela egiaztatu (open for use). ETan C (checked in), B (boarding) edo V (void) letrak badaude edo berrigorrita badago E (exchanged), ezingo dugu aldaketarik egin; beraz, erreserbako datuak zeuden bezala geldituko dira. El agente debe recuperar el ET (TWD) antes de cualquier modificación en la reserva y comprobar que el status sea "O" (open for use). Una vez que el ET esté en C (checked in) ó en B (boarding), "V" (void) o incluso ya haya sido reemitido "E" (exchanged) ya no puede sufrir alteraciones, por tanto, los datos de la reserva deben quedar como estaban.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Txartelaren kupoi guztiek Open for use estatusa izan beharko dute. Todos los cupones del billete deberán tener el status: OPEN FOR USE

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Sistemak Void jarriko du kupoi guztien estatusetan, eta salmenta-likidazioan txartela automatikoki baliogabetuko da. El sistema pone void el status de los cupones y automáticamente anula el billete en la liquidación de ventas.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Egun estatus hauek izan ditzakete txartel elektronikoek: Los status que podemos encontrarnos en la actualidad, en los billetes electrónicos son:

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Konpainiak Amadeus sarbidea edo sarbide osoa badu, erreserbatutako segmentuak HL estatusa izango du (ez HK), erreserba itxaronzerrendan dagoela adierazteko. Komeni da bidaiariari beste erreserba bat ere egitea, hegaldirik gabe gelditu ez dadin. Si la compañía tiene un acceso Amadeus o completo, el segmento reservado tendrá un status HL (no HK), para indicar que la reserva es en lista de espera. Sería conveniente ofrecer una reserva alternativa al pasajero para evitar que se quede en tierra.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

e)Estatusa eta prestigioa lortzeko motibazioak. e)Motivaciones de status y prestigio.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Meatokia agortu arren, etekinak atzerrian inbertitu izanak egungo estatus ekonomikoari eustea bermatzen die herritarrei. Jardun turistikoa ez da garrantzitsua. Pese al agotamiento del yacimiento , las inversiones en el extranjero de los beneficios, garantizan a los ciudadanos el actual status economico que poseen.La actividad turí­stica no es relevante.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak