escena Bilatu escena testuinguru gehiagotan

1
eszena > escena (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
Argazki-film bakoitzaren edukia sailkatzea (grabaturiko eszena guztiak). Se clasifica el contenido de cada rollo de pelí­cula (todas las escenas grabadas)

Materiala: Irudia

Horregatik dakar hartualdi eta eszena guztien garapena, filmaketa egiteko eta hartualdiak eszenan jartzeko era guztietako jarraibideak barne: planoen tamainak, hartualdi-angeluak, kamera-mugimenduak, planoen arteko ikusizko trantsizioak (mozketa edo iraungipena, beltzeko iraungipenak, irekierak, iraungipen kateatuak, etab), erabilitako objektibo motak (fokalak, iragazki bereziak), etab. Por eso incluye el desarrollo de todas las tomas y escenas, con toda clase de indicaciones para el rodaje y la puesta en escena: tamaños de los planos, ángulos de toma, movimientos de cámara, transiciones visuales entre planos (corte o mediante fundido, fundidos en negro, aperturas, fundidos encadenados, etc), tipos de objetivos utilizados (focales, fi

Materiala: Irudia

Irudiaren koadroko efektu optikoa da, eta eszena berri bat pixkanaka pantailan sartzen du, aurreko irudia desagertzen den bitartean. Es un efecto óptico en el cuadro de la imagen, que permite que una nueva escena entre poco a poco en la pantalla, mientras la precedente desaparece.

Materiala: Irudia

Errealizazio-denbora: errealizazio-denborei dagokienez, 5 eta 15 segundo produzi daitezke filmaketa egun batean, lanaren konplexutasunaren eta eszena bakoitzean parte hartzen duten pertsonaien kopuruaren arabera. Tiempo de realización: En cuanto a los tiempos de realización, en un día de rodaje se pueden producir entre 5 y 15 segundos de pelí­cula, según la complejidad del trabajo y de la cantidad de personajes que intervengan en cada escena.

Materiala: Irudia

Gutxi gorabehera, pentsatu duzun eszena bakoitzeko, story boardeko 4 orri kalkulatu. Calcula alrededor de 4 hojas de "story board" para cada escena que hayas pensado.

Materiala: Irudia

Ohartu zirenez, antzerki-espazio baten irudipenari eustekotan, zenbait erregela bete behar zituzten, ikusleek eszenaren barruan orientazioa gal ez zezaten. Si querían mantener la ilusión de un espacio teatral, se dieron cuenta que tenían que atender a ciertas reglas para que el espectador no pierda la orientación dentro de la escena.

Materiala: Irudia

Akzioaren tokia eta unea ebaketa baten bidez aldatzen baditugu, nahikoa desberdina izan behar du hurrengo planoak, ikusleak eszena bera ikusten jarraitzen duela ez pentsatzeko modukoa. Sugiere una continuidad espacio-temporal de la acción. Si cambiamos de lugar y momento de la acción mediante un corte, el plano siguiente debe ser lo suficientemente diferente como para que el espectador no piense que continúa viendo la misma escena.

Materiala: Irudia

Akatsa da beltzerako iraungipena egitea eta ondoren eszena berera itzultzea, ikusleari nahasmena eragin baitiezaioke. Hacer un fundido a negro para después volver a la misma escena es un error que crea confusión en el espectador.

Materiala: Irudia

Ordena kronologikoan kontatzen ditu gertaerak, eta iraganerako edo gerorako jauzia dakarten eszenak sartzen ditu. Cuenta los sucesos en orden cronológico e introduce escenas que suponen saltos al pasado o al futuro.

Materiala: Irudia

Paraleloa: bi eszena edo gehiago, denboran independenteak direnak, aldi berean erakusten dira eta ideia-asoziazioa sortzen da. Paralelo: Dos o más escenas, independientes en el tiempo, se muestran a la vez creando una asociación de ideas en el espectador.

Materiala: Irudia