cola Bilatu cola testuinguru gehiagotan

1
kola > cola (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta kolaz,, iltzez, torlojuz eta larakoz indartzen dugu. Se refuerza con cola, clavos, tornillos, y clavijas.

Materiala: Egurraren teknologia

Iltzez, kolaz, larakoz eta burdinazko xaflaz indartzen dugu. Se refuerza con clavos, cola, clavijas y chapas de hierro.

Materiala: Egurraren teknologia

Tronadura handiak barkillatzetik babesteko, egur gurutzatuzko estrabeak jarri behar dira, edo hainbat ohol ahokatu behar dira, haien zuntzek angelu zuzena eratzen dutela, eta kola sendoaz itsatsi, kontratxapatuen antzera. Los entablados grandes se protegerán del abarquillamiento por medio de listones de madera cruzada, o acoplándose varias tablas con las fibras en ángulos rectos, pegadas entre sí­ con cola fuerte en forma análoga a los contrachapados.

Materiala: Egurraren teknologia

Frantses erako zankabeek eratzen dute eskailera, eta, hortaz, ahokadurak egin behar dira zankabeetan, mailak mihiztatzeko. Gainera, indartu egin behar da mihiztadura, kolaz eta are torlojuz, baita mailen azpiko aldean jartzen ditugun burdinazko tirante txikiez ere, zankabeak banandu ez daitezen. Como la escalera se compone de zancas a la francesa, habrá que hacer los encajes correspondientes a las mismas, para el ensamble de los peldaños, los cuales se reforzarán con cola, y además con tornillos, y hasta con tirantillos de hierro colocados en la cara inferior de los peldaños, para evitar la separación de las zancas.

Materiala: Egurraren teknologia

j) Gainazala leuna eta txartatua da, eta kola mota guztiak onartzen ditu. j) Posee una superficie pulida y lisa, que admite toda clase de colas.

Materiala: Egurraren teknologia

Luzetara edo zeharka eman daiteke kola, brotxa edo espatula erabiliz. La cola se aplica en sentido longitudinal y transversal, mediante brocha o espátula.

Materiala: Egurraren teknologia

Betiere, kola erabiltzea komeni da, eta ertz biribilduak izan behar dituzte estrabeek. En todos los casos, conviene hacer uso de la cola; los listones llevan las aristas redondeadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Kola beroa erabiliz kolatzeko, prest eta eskura izan behar ditugu torlojuak eta behar dugun gainerako tresneria. º Para encolados con cola caliente, hay que tener dispuestos y a mano los tornillos y demás útiles necesarios.

Materiala: Egurraren teknologia

Oro har, lotu behar ditugun bi piezei eman behar diegu kola, baina eskualdi arinagoa eman behar diegu. º De ordinario debe darse cola a las dos piezas que se deben unir; pero se les dará una capa más ligera.

Materiala: Egurraren teknologia

Kolatzen dugun bitartean, bero-bero egon behar du kolak denbora guztian. º La cola se mantendrá bien caliente durante toda la operación.

Materiala: Egurraren teknologia

kola > cola (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kola Cola

Materiala: Igeltserotza

Zementu-esneak likido samar egon behar du, baldosetako junturetatik hobeto iragazteko. Esnea baldosetan bota (1. irudia), eta junturetatik ondo iragazten utzi behar diogu. Juntura batzuk behar bezala bete ez direla ikusten badugu, horietara bideratuko dugu esne-putzua (2. irudia), kristal-garbigailuarekin bultzatuz (3. irudia); hartara, kola-mortero gutxi zegoelako baldosen azpian sortutako zuloak ere zementuz beteta geratuko dira (4. irudia) Con el fin de facilitar el filtrado de la lechada por entre las juntas de las baldosas es conveniente que la lechada esté bastante lí­quida, arrojándola sobre las baldosas (Fig. 1), dejando que se cuele bien por las juntas, desplazando el charco de lechada hacia las juntas que no se hayan rellenado (Fig. 2), empujándolo con un limpia cristales (Fig. 3) hasta conseguir que los agujeros que pudiesen haber quedado por la escasez de mortero

Materiala: Igeltserotza

Baldosa bakoitza jarri aurretik, dagoeneko jarrita ditugun baldosen ondoko masa edo kola-zementua ebaki behar dugu. Horrela, kola-zementua hedatu egin ahal izango da, eta baldosa jartzean norantz jo edukiko du (15. eta 16. irudiak). Antes de colocar cada baldosa se ha de cortar la masa o cemento cola que haya junto a las baldosas ya colocadas, permitiendo de esa manera que el cemento cola se extienda y tenga un lugar hacia donde ir durante la colocación de la plaqueta (Fig. 15 y 16).

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Hurrengo irudian ikusten denez (41. irudia), ertz-babesa atzealdetik helduta dago (ertz-babesak hormatalaren altuera berean egon behar du doi-doi moztuta) kola-zementuz itsatsitako lauza zati batekin. En la siguiente figura, Fig. 41 se puede ver cómo se sujeta el esquinero en su parte superior -el esquinero ha de estar cortado a la medida justa de la altura de los paños- con un trozo de plaqueta pegada con cemento cola.

Materiala: Igeltserotza

Kola-zementua bigun dagoen heinean, mugitu eta ukituak egin diezazkiokegu jarrita dagoen baldosari; horretarako, gomazko mailuaz kolpe leunak joko dizkiogu kontu handiz, baldosa ez hondoratzeko, eta nahi dugun noranzkoan mugitzen lagunduko diogu eskuarekin. Se puede desplazar y retocar una baldosa ya colocada -mientras el cemento cola esté tierno- golpeando suavemente con el mazo de goma, de manera que no se rehunda la baldosa, y ayudando con la mano a que se mueva en la dirección adecuada.

Materiala: Igeltserotza

Izan ere, tarte horrek ez du oso handia izan behar, junturak lauzen edo errodapiaren azpian ezkutatuta geratu behar baitu beti; eta, juntura ez dugu sekula masaz edo kola-zementuz itxi behar, errodapia ondo ezarri ahal izateko. Nunca se ha de dejar una distancia tan grande que no quede oculta la junta bajo los azulejos o debajo del rodapié y tampoco se ha de cegar la junta con masa o cemento cola para facilitar que asiente el rodapié.

Materiala: Igeltserotza

2
dindirri > cola (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
EZKERREKO ORRIALDEA: Kat. 57. - L'Art et la Mode aldizkariaren azala. Gaueko soineko bat erakusten du, motza aurretik eta pauma dindirriarekin atzetik. 1958ko iraila. Argazkia, Georges Saad EN LA PAGÍNA DE LA IZQUIERDA: Cat. 57- Portada de la revista L 'Art eí la Mode. Muestra un vestido de noche, corto por delante y con cola de pavo por detrás. Septiembre de 1958. Foto de Georges Saad.

Materiala: Ehungintza liburuak

1958 Beroki alderanzgarriak. Gerria markatua eta nabarmendua. Gaueko soinekoak, indioilar motako dindirriarekin, beste batzuk printzesa lineakoak. 1958 Abrigos reversibles. Talle mareado y realzado. Vestidos de noche en cola de pavo, otros de línea princesa.

Materiala: Ehungintza liburuak