ikastetxe Bilatu ikastetxe testuinguru gehiagotan

1
ikastetxe > colegio (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikastetxez maiz aldatzea. Cambios frecuentes de colegio.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

d) Ikastetxe osoan ibili. d) desplazarse por todo el colegio

Materiala: Komunikazio alternatiboa

eskolak hasi aurretik ikastetxera etortzen gara; gero gure etxera joango gara eta abar. antes de empezar las clases venimos al colegio, después iremos a nuestras casas, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

|gurasoek kontrolatu egin behar dute seme-alabak moneta-truke gisa edo xantaia emozionala egiteko erabiltzeko duten joera; oinarrizko jarraibide eta agintaritza-arauen aurrean eta hezkuntza-irizpideen aurrean adostasuna izan behar dute (adinaren eta baldintzen arabera); harreman berrien aurretan, aitaren edo amaren harreman berriak edota anai-arrebaordeen artekoak definitu behar dira; aparteko egoeretan bat etorri behar dute, besteak beste, bizilekua edo ikastetxea aldatzean, gaixotasunak etortzean eta abar. control de la tendencia a utilizar a los hijos como moneda de cambio o como chantaje emocional por parte de los padres; consenso ante las pautas básicas y de autoridad y ante los criterios educativos según sus edades y sus circunstancias; definición de las nuevas relaciones paternas o maternas y/o entre hermanastros ante una nueva relación; consenso en situaciones extraordinarias como cambio de residencia o de colegio, una enfermeda

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alaben ikastetxeko Gurasoen Elkartean sartzea eta parte hartzea. Integración y participación en la Asociación de Madres y Padres del colegio de los hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Trantsizio-krisiak gizarteko eginkizunari eta egoera berri batean sartzeari zuzenean lotuta daudenak dira, besteak beste, jaiotzak, ikastetxetik institutura igarotzea, erretiroa hartzea, lana aldatzea eta abar. Las crisis de transición son las que van unidas directamente al rol social y a la implicación en una la nueva situación, como puede ser un nacimiento, el paso del colegio al instituto, la jubilación, el cambio de trabajo, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gero etxera itzultzen zen eta arin-arin bazkaltzen zuen, ordubete geroago autobusak jasotzen baitzuen, gorrentzat berezia zen Bergarako ikastetxe batera eramateko. Después volvía a casa y comía con rapidez porque, una hora después, la recogía un autocar para trasladarla a un colegio especial para sordos de Bergara.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

ikastetxe > escuela (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesu honekin batera, zentroan barneratu eta astebete edo hamabost egun inguru geroago, ikastetxea bilatuko diote. Paralelamente a este proceso, después de aproximadamente una semana o quince días del ingreso, se le buscará una escuela.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikastetxearekin lotutako alderdiak: Aspectos relacionados con la escuela:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hezitzaile-tutorea ikastetxeko tutorearekin harremanetan egongo da aldizkako bileren bidez, Vanesak izan ditzakeen arazo guztiei jarraipena egin ahal izateko. El educador tutor estará en contacto con el tutor de la escuela mediante reuniones periódicas para poder seguir todos los problemas que Vanesa pudiese tener.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hezitzaile-tutoreak elkarrizketa izango du ikastetxearekin, eta neskatilaren eta antzemandako beharren eta abarren berri emango die. El educador tutor hará una entrevista con la escuela e informará sobre la niña, sobre las necesidades detectadas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Taldea adingabearen egoitza-zonaldeko lehen mailako oinarrizko taldeekin, ikastetxearekin, kasuan parte hartu duten profesionalekin eta batez ere, familiarekin jarriko da harremanetan. í‰ste se pondrá en contacto con los equipos básicos primarios de la zona de residencia de la menor, con la escuela de procedencia, con otros profesionales que intervinieran en el caso, y sobre todo, con la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jarduera horrek etxebizitzetara egindako bisitak, kasuarekin lanean diharduten beste profesional batzuekin egindako diziplina arteko bilerak (sendagileak, ikastetxeetako langileak edo lanerako lantegiak eta abar) eta antzekoak ditu oinarri. Esta actuación se basa en visitas realizadas a los domicilios, reuniones interdisciplinares con otros profesionales que trabajen con el caso ( médicos, personal de escuelas o talleres ocupacionales, etc.)...

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jantoki-zerbitzua ikastetxeetan. Servicios de comedor en las escuelas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ospitaleetan, ikastetxeetan eta abar. hospitales, escuelas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikastetxe berria.................... Nueva escuela....................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea