zeregin Bilatu zeregin testuinguru gehiagotan

1
zeregin > rol (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
seme-alabak falta den gurasoaren zeregina bere gain hartzea; seme-alabak emozionalki bananduta sentitzea gurasoekiko; anai-arreben arteko azpisistemak desegitea... que el hijo asuma un rol parental (el del progenitor ausente); que los hijos se sientan escindidos emocionalmente respecto a los padres; que se deshagan subsistemas fraternos, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zereginak esleitzea. Asignación de roles.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ustekabekoa eta traumatikoa izan den gertakizunen bat izan duten familiak dira (semea edo alaba hiltzea, adibidez). Horrek aldaketak eragiten ditu familiaren funtzionamenduan, eta familiako kideen eginkizunetan eragina du. Modu funtzionalean ezgaitzen ditu, eta igarotzen ari diren egoera traumatikoari aurre egitea eta egoera hori lantzea eragozten die. Bestela esanda, petrifikatu egiten ditu. Son familias en las que ha sucedido un hecho imprevisto y traumático (por ejemplo, la muerte de un hijo) que ha provocado cambios en el funcionamiento familiar, interfiriendo en los roles de los diferentes miembros e incapacitándolos de forma funcional, de tal manera que les impide afrontar y elaborar la situación traumática por la que están pasando; dicho de otra forma, petrificándolos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizitzaren faseak aurrera doaz halabeharrez, eta, fase bakoitzean, zeregin jakin batzuk bete behar dira. La vida va transcurriendo inexorablemente en diferentes fases, y en cada una de ellas hay que ejercer unos roles determinados.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Arauak, zereginak eta familia-dinamika Reglas, roles y dinámica familiar

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia erditradizionala. Emakumeak etxetik kanpo egiten du lan, baina familia tradizionalean zuen zereginari eusten dio. Familia semitradicional, cuando la mujer trabaja fuera del hogar pero mantiene el rol que desempeñaba en la familia tradicional.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz