eskola Bilatu eskola testuinguru gehiagotan

1
eskola > escuela (126 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur-eskolak. Escuelas infantiles.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

LEHEN HAURTZAROAN ARRETA EMATEKO ZERBITZUAK (Haur-eskolak, Ludotekak, Haurren etxeak...) SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (Escuelas infantiles, Ludotecas, Casas de Niños...)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adierazi bitartekotza estrategia eraginkortzat joko zenukeen zenbait egoera; adibidez, institutuan edo eskolan, edo bizi zaren auzoan. Indica diferentes situaciones, por ejemplo en el ámbito de tu instituto o escuela, o de tu barrio, donde recomendarías la mediación como una estrategia eficaz.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Berezko jolasa da, batez ere 6 urtera bitartean; horregatik, haur-eskolan ahalik eta gehien bultzatu behar da. Es el juego por excelencia, sobre todo hasta los 6 años, de ahí­ que en la escuela infantil se deba potenciarlo al máximo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur-hezkuntzako eskola bateko jolastokiaren gutxieneko baldintzak araututa daude. Las condiciones mí­nimas que requiere un patio en una escuela infantil están reguladas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Beste jolas-espazio batzuk haur-eskolan Otros espacios de juego en la escuela infantil

Materiala: Jolasaren metodologia

Eskolak sozializaziorako lehen mailako eragile gisa duen garrantzia ikusita, normala da osasun-hezkuntzaren alorrean ere protagonismo berezia ematea. Vista la importancia de la escuela como agente socializador de primer orden, es evidente que se le haya otorgado un protagonismo especial en lo que a la educación para la salud se refiere.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Familiak egiten duen behaketan ez bezala, eskolak badaki noiz egin duen behaketa, eta informazio hori erabilgarria da esku hartzea haurraren beharretara egokitzeko. A diferencia de la observación que hace la familia, en la escuela se sabe en qué momentos se ha hecho la observación y es útil para ir adaptando la intervención a las necesidades del niño.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elikadura haur-eskolan La alimentación en la escuela infantil ........................

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Maria 8 hilabeterekin hasi zen haur-eskolara etortzen. María es una niña que se incorporó a la escuela infantil cuando tenía 8 meses.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna