jostailu Bilatu jostailu testuinguru gehiagotan

1
jostailu > jostailu (1 testuinguru)
eu testuak eu testuak
Urte hauetan, gaurdaino, legeria horretako agindu jakin batzuk aldatu dira, eta direktiba batzuk onartu dira, hala nola 93/68/EEE, uztailaren 22koa, hamabi direktiba aldatzen dituena; besteak beste, jostailuen segurtasunari buruzkoa eta 88/378/EEE, maiatzaren 3koa, "CE marka" kontzeptuaren ordez "CE markatua" ezarri zuena, produktu horiek, jostailuak, segurtasunez kontsumitzeko beharrezkoak diren legeak optimizatzeko eta gero eta gehiago egokitzeko. Urte hauetan, gaurdaino, legeria horretako agindu jakin batzuk aldatu dira, eta direktiba batzuk onartu dira, hala nola 93/68/EEE, uztailaren 22koa, hamabi direktiba aldatzen dituena; besteak beste, jostailuen segurtasunari buruzkoa eta 88/378/EEE, maiatzaren 3koa, "CE marka" kontzeptuaren ordez "CE markatua" ezarri zuena, produktu horiek, jostailuak, segurtasunez kontsumitzeko beharrezkoak diren legeak optimizatzeko eta gero eta gehiago egokitzeko.

Materiala: Jolasaren metodologia

jostailu > juguete (473 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jolasa eta jostailua etapa ebolutiboetan El juego y el juguete en los diferentes estadios evolutivos

Materiala: Jolasaren metodologia

Jostailuek eta jolasteko elementuek aska daitezkeen pieza txikirik ez dutela eta hautsiz gero punta zorrotzik ez dutela izango ziurtatu. Asegurarse que los juguetes y los elementos de ocio no tengan piezas pequeñas que se puedan desprender y, si se rompen, no formen puntas afiladas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Beharbada, alde batetik, jolasak eta jostailuak gaurko gizartean garrantzia hartzearekin batera gertatu da jarrera-aldaketa hori, eta, bestetik, jostailuaren industriaren zabalkunde handiarekin batera (alor horretan negozio-aukera handiak ikusi baititu). Posiblemente este cambio de actitud ha sido paralelo, por un lado a la importancia que ha adquirido el juego y el juguete en la sociedad actual y, por otro a la gran expansión que está viviendo la industria del juguete, que ha identificado en este segmento grandes posibilidades de negocio.

Materiala: Jolasaren metodologia

Taka-takak, trizikloak, bizikletak, patinak, punteria-jolasak eta haurra mugitzera eta mugimenduak zehaztasunez eta koordinatuta garatzera daraman edozein jostailu. Andadores, triciclos, bicicletas, patines, juegos de puntería y cualquier juguete que incite al niño a moverse y a desarrollar con precisión y coordinación sus movimientos.

Materiala: Jolasaren metodologia

pilak dituzten jostailuak edo urrutitik gidatutakoak; baliteke hasieran jakin-mina sortzea haurtxoari, baina, denbora gutxira, funtzionatzeari uzten diote bateriarik ez dutelako edo lurraren kontra emandako kolpeaz mekanismoa hondatu zaielako. juguetes con pilas o teledirigidos, cuyo funcionamiento puede ser curioso al principio para el pequeño pero que, al poco tiempo, o deja de funcionar por falta de baterías o bien se le ha roto el mecanismo en el último golpe recibido contra el suelo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Ildo horretatik, kontzeptuaren eta definizioaren bitartez egiztatu ahal izan denez, ez da beharrezkoa izango gastu handirik egitea haurrei jostailu bat eskaintzeko garaian, ez eta jostailu gehiegi ematea ere. Siguiendo en esta lí­nea se ha podido comprobar a través de su concepto y definición, que no será necesario ni conveniente hacer grandes dispendios a la hora de ofrecer un juguete a los pequeños, ni tampoco proporcionar excesivo número de ellos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jostailua jolasteko objektutzat ikusi behar da, helduak fabrikatua nahiz haurrak berak landua edo naturalki lortua, nahierara jolasteko aukera bultzatzen duena, gaitasunak garatzen dituena eta sormena eta irudimena sustatzen dituena beti eta jolasa bera aberasten duena. El juguete ha de ser visto como un objeto de juego, bien fabricado por el adulto o bien elaborado u obtenido de forma natural por el propio niño, que favorezca la libertad de elección del juego, que desarrolle capacidades, que incite siempre a la creatividad y la imaginación y enriquezca este juego.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horrela, gaur egun, psikologia, pedagogia, soziologia eta industria arduratu egiten dira jostailuen izaeraz, ezaugarriez eta haurren jolasaldietako beharretara egokitzeaz. De esta manera hoy en día, la psicología, la pedagogía, la sociología y la industria se están preocupando del estudio de su naturaleza, de sus caracterí­sticas y de la adecuación de dichos juguetes a las necesidades del niño durante sus largas horas de juegos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Baina jostailuaren eboluzioan ez da egiteko era eta emandako forma bakarrik aldatu; historia guztian, herrialde garatuetan asko aldatu da beste ezaugarri edo funtzio psikologiko bat ere, haurrak jostailu horiekin ezar dezakeen pertenentzia-harreman afektiboa, hain zuzen. Pero no sólo ha tenido lugar en la evolución del juguete un cambio de forma y de elaboración, sino que, otra de las caracterí­sticas o función psicológica que ha cambiado y mucho a lo largo de toda la historia en los paí­ses desarrollados, es la relación afectiva de pertenencia que el niño puede llegar a establecer con estos objetos de juego.

Materiala: Jolasaren metodologia

"Kontuz, babestuta erabili ". Horrez gain, jostailua bide publikotik urrun erabili behar dela gogoraraziko dute, istripurik gerta ez dadin. "Atención utilí­cese con protección en uso o empleo", y recordarán que la utilización del juguete deberá efectuarse lejos de la vía pública, con el fin de evitar accidentes.

Materiala: Jolasaren metodologia