familia Bilatu familia testuinguru gehiagotan

1
familia > familia (637 testuinguru)
eu testuak eu testuak
FAMILIA FAMILIA

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zein familiaren atean jar daiteke "Ez dago arazorik" kartela? ¿A la puerta de qué familia se puede colgar el letrero "No hay problema"?

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Beren kabuz moldatzeko gai ez diren familiako kideak zaintzea eta babestea. Cuidado y protección de las personas de la familia que no se pueden valer por sí­ mismas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiaren behar horiek familiak berak esan behar du zein diren, eta ahal den neurrian, kide guztien beharrak, desirak eta nahiak ase behar dituzte. Estas necesidades familiares han de ser planteadas por la familia en concreto y, siempre que sea posible, han de cubrir las necesidades, deseos y aspiraciones de los diferentes miembros.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Garrantzitsua da argi izatea lehenago ezinbestekoa ez zena gaur egun beharrezkoa izan daitekeela batzuetan; edo pertsona edo familia batentzat garrantzi handia duen zerbaitek agian ez duela inolako garrantzirik teknikariarentzat. Es importante tener claro que, a veces, aquello que era prescindible antes, hoy día puede ser necesario; o lo que para una persona o familia es trascendente, puede no serlo para el técnico.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia batean aurrekontuaren zati handiena elikadurara bideratzen da. La partida presupuestaria más importante en una familia es la dedicada a la alimentación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia integratuak. Familias integradas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia isolatuak. Familias aisladas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-nukleo guztietan, ezkontide edo familiako arduradunen artean gertatzen diren gatazka-eremu nagusiak hauek dira: Las principales áreas del conflicto que se dan en todo núcleo familiar, entendiendo a los cónyuges o responsables de la familia, son:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bikotea intimitateari esker eraikitzen da, jatorrizko familia baztertu eta berriari lehentasuna emanez. Gracias a la intimidad se construye la pareja, separando la familia de origen y dando prioridad a la nueva.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea