ohe Bilatu ohe testuinguru gehiagotan

1
Ohe biribila.
Ohe biribila.
ohe > cama (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ohe mota Tipo de cama

Materiala:

Aukeratutako gela mota (bizkarrekoa, barrura edo kanpora ematen duena, banakakoa edo hainbat pertsonarentzakoa, ohe mota, komunik duen ala ez...). Tipo de cabina elegido (en cubierta, interior o exterior, individual o para varias personas, tipo de camas, con o sin aseo...)

Materiala:

ohe > cama (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lau konpartimentuk osatzen dute suite-bagoi bakoitza, eta ohe handia, edaritegia, arropentzako armairua, idazmahaia eta kanpoko linea duen telefonoa ditu suite konpartimentu bakoitzak. Cada coche suite está compuesto por 4 compartimentos y cada compartimento suite dispone de cama de matrimonio, minibar, armario ropero, escritorio y teléfono con lí­nea exterior.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eserlekuak dituzte lehentasunezko klasean eta turista-klasean, eta Trenhotel motako oheak, gauez bidaiatzeko. Tienen plazas sentadas de clase Preferente y Turista y camas tipo Trenhotel si son nocturnos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

distantzia handiko gaueko zerbitzuak ematen ditu klase handian (ohea, dutxa eta bainugela dituen konpartimentua), lehentasunezko klasean (ohea eta bainugela), turista-klasean ohatzeekin (6 ohatzeko konpartimentuak emakumeentzat, gizonentzat eta mistoak), eta turista-klasean besaulkiekin. Presta servicios nocturnos en largas distancias con gran clase (compartimento con cama, ducha y lavabo), preferente (cama y lavabo), turista litera (compartimentos de 6 literas para señoras, caballeros y mixto) y turista butaca.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Erabilgarritasun-pantaila batetik, haur batentzako ohe gehigarria eskatuta (ohe 1en tarifa, 30) Desde una disponibilidad solicitando cama supletoria para niño (1 cama -tarifa 30)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Twin (2 ohe) Twin (2 camas)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Bikoitza ohe bat Doble 1 cama

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Hotelaren erabilgarritasuna, ohe mota zehaztuta Disponibilidad de hotel especificando tipo de cama

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Kontuan izan behar da prezioak pertsonako direla (single), gelan dauden oheak gorabehera, gau baterako eta tarifa estandarrekin. Tener en cuenta que los precios son por persona (single) independientemente del número de camas de la habitación, estancia de una noche y tarifas standard.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Bainugela duen gela, neurrizko preziokoa, 2 ohe biki (twin) dituena. Habitación con baño, precio moderado 2 camas gemelas (twin).

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Bainugela duen gela, prezio estandarrekoa, ohe bikoitz batekoa. Habitación con baño, precio standard, 1 cama doble.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

2
ohe > plaza (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
• Lorategia, gutxienez ohe bakoitzeko bi metro karratukoa, eta guztira gutxienez berrehun eta berrogeita hamar metro karratukoa. • Jardí­n, con una superficie mí­nima de dos metros cuadrados por plaza de alojamiento, con un mí­nimo de doscientos cincuenta metros cuadrados.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• 2009an, 124.419 apartamentu turistiko zeuden, eta 443.000 ohe pasatxo zituzten. • El número de apartamentos turí­sticos estimados en 2009 ascendía a 124.419, mientras que el de plazas a algo más de 443.000.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Ohe- eta establezimendu-kontzentraziorik handiena Kanarietan dago (% 42,95 eta % 48,3, hurrenez hurren); ondoren datoz Balearrak eta Valentziako Erkidegoa (oheen % 10,8 eta % 16,9, hurrenez hurren, eta establezimenduen % 12,6 bakoitzean). • La mayor concentración de plazas y establecimientos se da en Canarias, con un 42,95% y un 48,3%, respectivamente; seguida de Baleares y Comunidad Valenciana, con un 10,8% y un 16,9% de las plazas respectivamente, y un 12,6% cada una en lo que respecta a establecimientos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Apartamentuei nahiz oheei dagokienez kopuru absoluturik txikiena duten erkidegoak, berriz, Errioxa, EAE eta Nafarroa dira, ordena horretan. • Por su parte, las comunidades que tienen un menor número absoluto tanto en apartamentos como en plazas son, por este orden, La Rioja, Paí­s Vasco y Navarra.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Okupazio-maila ohe kopuruaren arabera (%) Grado de ocupación por plazas (%)

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Apartamentu-ohe gehien dituzten autonomia-erkidegoak, gehienetik gutxienerako ordenan: Las comunidades autónomas con más plazas de apartamentos son, por este orden, las siguientes:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

3
ohe > lecho (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Honenbestez, ereiteko oherik onena hauxe izango litzateke gutxi gorabehera Por lo tanto el lecho de siembra ideal sería más o menos así:

Materiala: Nekazaritza

Substratuak erabiliz gero, esaterako, turbak erabiliz gero, errazagoa da ereiteko ohe egoki bat lortzea, erabili ohi diren substratuek ondo ziurtatzen dituztelako hazien beharrak eta ez baitituzte lurzoruak ematen dituen arazoak ematen. En el caso de usar sustratos como turbas por ejemplo, es más fácil conseguir un lecho de siembra adecuado, porque los sustratos utilizados suelen garantizar muy bien las necesidades de las semillas y no dan los problemas del suelo

Materiala: Nekazaritza

Ereiteko ohea lurzoru gainean egiteko, gainazaleko laborantza egiten da. El lecho de siembra sobre el suelo se prepara mediante laboreo superficial.

Materiala: Nekazaritza