trebakuntza Bilatu trebakuntza testuinguru gehiagotan

1
trebakuntza > formación (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesu horretan guztian pertsonal sanitarioaren laguntza, trebakuntza eta sentsibilizazioarekin kontatu beharra dago giza baliabide espezializatuak eta osasun-laguntzaren kalitatearen aldekoak izateko. En todo este proceso se ha de contar con el apoyo, formación y sensibilización del personal sanitario para poder disponer de recursos humanos especializados y en pro de la calidad de la asistencia sanitaria.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Trebakuntza. Formación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Helduei dagokienez, haientzako trebakuntzarako sarbidea bultzatu behar da eta ingurune berrira egokitzeko beharrezko aldaketak egin behar dira, hizkuntzara egokitzeko bereziki. En cuanto a los adultos se ha de favorecer el acceso a la formación de adultos y se han de realizar las pertinentes adaptaciones al nuevo medio de acogida y en especial a la lengua.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ez da ahaztu behar droga-mendekotasunetan trebakuntza espezifikoa jasotzeak hauek ulertu ahal izateko duen garrantzia: adikzio- eta mendekotasun-prozesuak inguratzen dituzten alderdiak, substantziara ohitzea, abstinentzia-sindromea eta abar. Naturalmente, no se debe olvidar la importancia de la formación especí­fica en drogodependencias para poder entender los aspectos que rodean un proceso de adicción, dependencia, habituación a la sustancia, sí­ndrome de abstinencia, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera egiteko prest dauden familiak Magrebekoak, bertakoak edo beste jatorri batzuetakoak izan daitezke. Jatorria edozein izanda ere, etorkin adingabeen egoerari dagokionez sentsibilizatuta egon behar dute. Hala eta guztiz ere, beti izango dute Gurutze Gorriko taldearen laguntza eskuragarri: aholkularitza, laguntzak, informazioa, trebakuntza, Las familias dispuestas a hacer un acogimiento pueden ser de origen magrebí­, autóctonas o de otros orí­genes, pero, en todo caso, han de estar sensibilizadas por la situación de los menores inmigrantes, aunque siempre contaran con el apoyo del equipo de Cruz Roja en forma de asesoramiento, ayudas, información, formación, permisos, documentación, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

"Programa honek trebakuntza eskaintzen die emakume horiei eta, era berean, lan duina ikasten dute eta higienea, osasun sexuala eta bertako ohiturei buruzko kontzeptu praktikoak bereganatzen dituzte", azaldu zuen atzo Caritaseko lehendakariak, Santiago Sorok. "Este programa ofrece a estas mujeres formación a la vez que aprenden una ocupación laboral digna y también adquieren algunos conceptos prácticos sobre higiene, sanidad sexual, y costumbres autóctonas", explicó ayer el presidente de Caritas, Santiago Soro.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Trebakuntzaren eta laguntza-baliabideen garrantzia La importancia de la formación y de los recursos asistenciales

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Trebakuntza espezializatua ezinbestekoa da droga-mendekotasuna duen gaixoaz arduratzeko, bai fase akutuan egonda, bai kronikoan egonda. La formación especí­fica es imprescindible para poder atender a un paciente drogodependiente, ya sea en fase aguda o crónica.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Droga-mendekotasuna duten gaixoentzako laguntza-baliabide asko daude eta profesionalek eta droga-mendekoak izan direnek osatutako lan-taldeak izan ohi dira; azken horiek, trebakuntza pertsonala eta profesionala jaso ondoren, taldearen partaide izatera iristen dira. Son muchos los recursos asistenciales para pacientes drogodependientes que tienen un equipo de trabajo integrado por profesionales y por personas ex drogodependientes, que tras un perí­odo de formación personal y profesional pasan a formar parte del equipo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adingabe askok babes-zentroetatik ihes egiten dute; izan ere, ez dituzte beren trebakuntza eta gizarteratze-behar errealentzako erantzunak topatzen, eta marjinazio sozialaren sarean erortzen dira. Muchos menores internados se fugan de los centros de protección ya que no encuentran respuestas a sus necesidades reales de formación e integración social y acaban entrando en las redes de la marginación social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea