tronco Bilatu tronco testuinguru gehiagotan

1
enbor > tronco (60 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurrezko piezak espezie berekoak izan arren, beste zenbait faktoreren mendean dago erresistentzia, hala nola lehortasunaren, dentsitatearen, ehunen, hazten diren lekuaren, esfortzuek zuntzekiko egiten duten norabidearen, kalitatearen (egurra gogorra edo biguna izatearen), enbor zatiaren eta adabegiak izatearen mendean. º La resistencia, aun para piezasxle la misma especie, depende de otros factores: Grado de sequedad, densidad, tejidos, lugar de crecimiento, dirección de los esfuerzos con relación a las fibras, calidad (maderas duras o blandas), zona a que pertenecía en el tronco la pieza empleada, pre

Materiala: Egurraren teknologia

Arotzak zuzenean horni daitezke enborrez edo dendetan saltzen dituzten eskuairaldeez. El carpintero puede proveerse directamente de los troncos o de las escuadrías que se expenden en los comercios.

Materiala: Egurraren teknologia

Batez besteko zirkunferentziaren 1/4 bider bere burua eta enborraren luzera egin behar da. Se multiplica 1/4 de la circunferencia media, por sí­ mismo y por la longitud del tronco.

Materiala: Egurraren teknologia

Zilindro-formako enborraren bolumena. Volumen de un tronco de forma cilindrica.

Materiala: Egurraren teknologia

116. irudia. Enbor eskuairatu baten bolumena. Fig. 116 Volumen de un tronco escuadrado.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra da zurgin-arotzek erabiltzen duten lehengaia, eta zuhaitzen enborretik, adarretatik eta sustrai nagusietatik ateratzen dute. La materia prima utilizada por el carpintero-ebanista es la madera, la cual se obtiene del tronco, de las ramas y de las raí­ces principales de los árboles.

Materiala: Egurraren teknologia

eta errazagoa da taninotan aberatsak diren enborretan (hala nola gaztainondoan eta artean) ager dadin. Las colainas se dan más fácilmente en troncos ricos en tanino, como los del castaño y de la encina.

Materiala: Egurraren teknologia

Nagusiki, ipurditik moztutako zuhaitzek izaten dute usteldura mota hau, enborrek denbora luzea ematen dutenean azala kendu gabe eta elkar ukituz, airea zirkulatzen utzi gabe. Esta pudrición se da principalmente en los árboles apeados, cuando los troncos permanecen mucho tiempo sin descortezar, y en contacto unos con otros, sin que circule el aire.

Materiala: Egurraren teknologia

Merkatuan, funtsean, bi forma ditu egurrak: landu gabeko egurra enborkitan, mutur zerratuko enborretan, azalik gabeko enborretan... saltzen da, eta egur landu edo eskuairatua, habetan, tauletan, oholetan... En el mercado, la madera se encuentra en dos formas fundamentales: madera sin labrar, ya sea en rollos, trozas, troncos descortezados, etc. Y madera labrada o escuadrada, formando vigas, tablones, tablas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

4. Zuhaitzen etsaiek haiek inbaditzea. Esaterako, onddo klase batek, bakterioekin kidetuta, zauriak orbaintzea galarazten du, eta enborra deskonposatzen eta pitzatzen du. 4.º Invasión de seres enemigos de los árboles, principalmente de una clase de hongo, que, asociado a bacterias, impide la cicatrización de las heridas, y descompone y hiende el tronco.

Materiala: Egurraren teknologia

2
enbor > tronco (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Burmuinaren atzealdeko zatiaren azpian dago, BURMUINAREN ENBORRAREN atzean. Se encuentra debajo de la parte más posterior del cerebro, justo detrás del TRONCO CEREBRAL.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

1.2 ENTZEFALOAREN ENBORRA: 1.2 TRONCO DEL ENCí‰FALO:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

gorputz-enbor guztian daude, aurrekoen barruan, eta saihets-hezurrak batzen dituzte. Haien egitekoa da arnasketan parte hartzea. se encuentran por todo el tronco, en el interior de los anteriores y uniendo las costillas, teniendo como función intervenir en la respiración.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ENBOR ZELIAKOA: TRONCO CELíACO:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

3
gorputz-enbor > tronco (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.1 Gorputz-enborraren eskeletoa: 1.1 Esqueleto del tronco:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

5.3 GORPUTZ-ENBORREKO MUSKULUAK 5.3 MíšSCULOS DEL TRONCO

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

4.3 GORPUTZ-ENBORREKO MUSKULUAK: 4.3 MíšSCULOS DEL TRONCO:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gorputz-enborraren barruan, atzeko aldetik, aurreko aldetik eta alboetatik ikusten diren muskuluak bereiziko ditugu. Dentro del tronco vamos a diferenciar los músculos que se ven por la parte posterior, por la anterior y por los lados.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

bi muskulu handi dira, hiruki-formakoak. Gorputz-enborraren goiko aldean daude, eta haien egitekoak dira buruari zuzen eustea eta sorbaldak igotzea. son dos grandes músculos de forma triangular, situados en la parte superior del tronco y que se encargan de mantener erguida la cabeza y de elevar los hombros.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

gorputz-enborraren beheko aldean daude, eta besoak atzerantz mugitzeaz arduratzen dira. se encuentran en la parte inferior del tronco y se encargan de mover los brazos hacia atrás.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

bularreko muskulu handien beheko zatian daude. Gorputz-enborraren alboetan sorbalda-hezurra finkatzen du, eta horri esker, sorbalda jaitsi eta biratu daiteke. se encuentran en la parte inferior de los pectorales mayores, en los laterales del tronco fija el omoplato permitiéndole descender y girar el hombro.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gehienetan mina eragiten du, batez ere gorputz-enborra atzerantz okertzean. En la mayoría de los casos, provoca dolor, sobretodo, al inclinar el tronco hacia atrás.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

4
enbor > tronco (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enborra Tronco

Materiala: Nekazaritza

Enborraren oinarria lepoa da, aireko zatia eta sustraien aldea lotzen dituena, lehenengo 10 edo 20 cm-ak. Diferenciamos el cuello como la parte basal del tronco la unión entre la parte aérea y la parte radicular, los primeros 10 ó 20 cm.

Materiala: Nekazaritza

enborrak eta adarrek el tronco y las ramas

Materiala: Nekazaritza

Zuhaitz batean osatzen den lehen adarrak enborra osatzen du. La primera rama formada en un árbol constituye el tronco

Materiala: Nekazaritza

Enborretik sortzen diren adarrei adar amak edo adar nagusiak deitzen zaie. Las ramas que nacen del tronco se llaman ramas madres o primarias.

Materiala: Nekazaritza

Zati lignifikatuen multzoari, hau da, enborrak adarrek eta adaxkek osatzen duten multzoari “zura” deitu ohi zaio. El conjunto de partes lignificadas, es decir, tronco ramas y ramos, suele denominarse “madera .

Materiala: Nekazaritza

Intsolazioak muga jakin batzuk gainditzen dituenean, normala da zuhaitzak kalteak izatea. Kalte horiek zuhaitzaren hainbat elementuri eragin diezaiekete, batez ere fruituei landareari eta baita adarren zein enborraren zurari ere. Cuando la insolación supera ciertos límites, lo normal es que se produzcan daños en el árbol, que pueden afectar a diversos elementos del mismo, básicamente frutos vegetación y aun a la madera de ramas y tronco

Materiala: Nekazaritza

Adar sendoenetan edo enborrean agertzen dira, batez ere inoizkako arrazoiren bat dela eta (kimaketa gogor askoak, gain-txertaketak, etab.) zuhaitz egituraren zati batzuk, itzalpean zeudenak, eguzkipean gelditzen direnean. Aparecen en las ramas más gruesas o en el tronco sobre todo cuando por alguna razón ocasional (podas muy fuertes, sobreinjertado, etc.) quedan al sol partes de la estructura del árbol que estaban sombreadas.

Materiala: Nekazaritza

Landatu berriak diren sailetan enborrak itzalez estaltzeko, tokiko zuhaixken adarrak lotu daitezke enbor inguruan; edo bestela aluminiozko laminez egindako malguki itxurako zerrendak erabil daitezke enborraren inguruan biltzeko. En el caso de las nuevas plantaciones, los troncos pueden sombrearse con ramas de arbustos locales atadas alrededor; o con bandas en forma de muelle de lámina de aluminio enrolladas igualmente alrededor del tronco

Materiala: Nekazaritza

Jarduera tradizionala eta oso eraginkorra da, bestalde, enborra kareztatzea, zeinaren abantailak iraunkortasuna eta elastikotasuna diren. Una práctica tradicional, pero altamente eficaz, es el encalado del tronco y tienen la ventaja de su permanencia y elasticidad

Materiala: Nekazaritza