posizio Bilatu posizio testuinguru gehiagotan

1
posizio > posición (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oso garrantzitsua da babesa adierazitako posizioan ezartzea, pertsona eskuina edo ezkerra den kontuan hartuta, eta beti gure gorputza babestuta edukitzea. Es muy importante colocar el resguardo en la posición indicada, dependiendo de si se es diestro o zurdo, y tenerlo siempre protegiendo nuestro cuerpo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hala, gidariak nahi duen tenperatura aukeratu behar du, besterik ez, eta posizio automatikoa hautatu, sistema berez ibil dadin; elektronikak egingo du gainerako guztia. Ahora, el conductor solo tiene que seleccionar la temperatura a su agrado y dejar funcionar el sistema en posición automática; del resto se encarga la electrónica.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kalkulagailuak tenperatura-balio bihurtzen du sentsoretik jasotako balioa, eta tenperatura-atakaren posizioa eta airearen abiadura aldarazteko seinale zuzentzaile gisa erabiltzen du. El calculador transforma el valor recibido del sensor en valor de temperatura y lo utiliza como señal correctora para variar la posición de la trampilla de temperatura y la velocidad del aire.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

j) Eragin birzirkulazio-teklari eta ahalegindu ataka hori aurkitzen. Egiaztatu atakaren posizioa aldatzen dela. j) Acciona la tecla de recirculación e intenta localizar dicha trampilla comprobando que cambia de posición.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Banaketa-ataken posizioaren bitartez. a) Por la posición de las trampillas de reparto.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Desplaza ezazu aginte-palanka ixte-posiziora 5-6 mm-ko (x) lasaiera utzita. Desplaza la palanca de mando hacia la posición de cerrado dejando una holgura (x) de 5 a 6 mm.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Koka ezazu txorrotaren palanka ixte-posizioan. Coloca la palanca del grifo en la posición de cerrado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

b) Urratsez urratseko motorrek ataken edozein posizio ahalbidetzen dute. b) Los motores paso a paso permiten cualquier posición de las trampillas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Motorra bere ahokalekutik atera badugu, behar duen posizioan jarri beharko dugu nahitaez berriz ere muntatzerakoan (ongi sartua), atakak irekitzeko eta ixteko eragiketak oso-osorik egiteko aukera izan dezan. Si hemos extraí­do el motor de su alojamiento, al volver a montarlo tendremos que colocarlo en su posición correcta (calado) para que la trampilla pueda efectuar la apertura y cierre en su totalidad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Gaur egun, ia ataka guztiek posizio bakarrean engranatzen dute beren motor elektrikoarekin, eta, horrenbestez, motorra gaizki sartzeko aukerarik ez dago. Actualmente, casi todas las trampillas engranan con su motor eléctrico en posición única, con lo que desaparece la posibilidad de error de calado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

posizio > posición (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alderantzizko posizioan kokatutako piezak zinta garraiatzailetik ateratzen dira hurbiltasun-detektagailuak igorri eta jarraian anplifikatutako seinaleak eragindako egozkailu pneumatiko baten bidez. Las piezas colocadas en posicion inversa son extraí­das de la cinta transportadora mediante un expulsor neumático accionado por una señal emitida por el detector de proximidad, previamente amplificado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.43. irudia. Lan-pieza bat zilindro pneumatiko baten laguntzaz euste-posiziora igoaraztea. Figura 3.43. Elevación de una pieza de trabajo a la posicion de agarre, mediante un cilindro neumático.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

CNCak posizio-begizta automatikoki itxi egingo du G74 funtzioaren bitartez makina-erreferentziaren bilaketa programatzen zaien ardatz eta buru guztietan. El CNC cerrará el lazo de posicion automáticamente en todos los ejes y cabezales para los que se programe una búsqueda de referencia máquina mediante la función G74.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

2
posizio > posición (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tentsio-erortzeak hautemateko, multimetroa mV edo VDC posizioetan jarri behar da; neurketa positiboaren punta (+) bateriaren + terminaletik gertuen dagoen gailuaren ondoan, eta neurketa negatiboaren punta (), berriz, bateriaren gertueneko aldean, edo masan; jarraian, min/max funtzioa aktibatu behar da. Para detectar las caí­das de tensión se debe ajustar el multí­metro a las posiciones mV o VDC y conectar la punta de medida positiva (+) al lado del dispositivo más próximo al terminal + de la batería, y la punta de medida negativa (), al lado más próximo de la batería o a masa y posteriormente activar la función mí­n/máx.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Hiru posizioko etengailua, haizagailu elektronikoaren motorrerako Interruptor de tres posiciones para el motor del electroventilador

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 4. Desmuntatu pizte-etengailua edo kontaktu-giltza, eta egiaztatu, giltza biratuz, nola gauzatzen den kommutazioa posizio desberdinetan. ? 4. Desmonta el interruptor de encendido o llave de contacto y comprueba girando la llave cómo se realiza la conmutación en las diferentes posiciones.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Korronte-sarrera nagusia pausagune-posizioan Salida de corriente principal en posición reposo

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Aparkatzeko laguntza, garajeko atea irekitzeko igorgailua, barruko atzerako ispilua, itsualdien aurkako posiziora egokitzeko sistema automatikoduna, nabigazio-sistema Ayuda para el aparcamiento, emisor para abrir la puerta del garaje, retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante, sistema de navegación

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Horretarako, hainbat posizio ditu (3.9 irudia). Para ello dispone de varias posiciones (figura 3.9).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

"15" bateriako tentsioaz hornitzen da, 2 edo 3 posizioan "15" se suministra con tensión de batería en posición 2 ó 3

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kommutadore eta kontaktu guztiak pausagune mekanikoko posizioan irudikatuta daude Todos los conmutadores y contactos están reproducidos en posición de reposo mecánico

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak