aulki Bilatu aulki testuinguru gehiagotan

1
Aulkia.
Aulkia.
aulki > silla (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aulkia soila bada, litekeena da egurra bakarrik erabiltzea. Tratándose de una silla sencilla, se ha empleado exclusivamente madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbat elementuk osatzen dute aulkien egitura: aurreko bi hankek, atzeko bi hankek luzatu eta bizkarra eratzen dute eta langarek; era berean, honela sailkatzen ditugu langarak: bizkarreko langarak, eserlekuko langarak eta giltzadura-langarak. En la armazón de la silla hay que distinguir: dos patas delanteras; dos patas traseras que se prolongan para formar el respaldo; y traviesas, que se clasifican en: traviesas de respaldo, traviesas correspondientes al asiento, y traviesas para trabas.

Materiala: Egurraren teknologia

Idazten ditugun kutxi gorabeherakoak dira kotak, eta ezberdinak izan daitezke, zertarako erabili behar dugun aulkia. Las cotas anotadas son sólo aproximadas, pudiendo variar según el uso a que se destine la silla.

Materiala: Egurraren teknologia

727. irudia. Langara gurutzatuko aulkia. Fig. 727 Silla con traviesas cruzadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko eserlekua eta bizkarra dituen aulkia (ikusi 725. irudia). Aulkiaren altxaera eta oinplanoa marraztuz gero, haren ezaugarriak ikus ditzakegu. Silla con asiento y respaldo de madera (figura 725). Con la representación de la silla en alzado y planta, vemos sus caracterí­sticas.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso elementu soilek eratzen dute aulki mota hau, baina zailenetakoa da zentzuz eraikitzen. La construcción racional de esta silla es de las más difí­ciles, a pesar de la sencillez de los elementos que la componen.

Materiala: Egurraren teknologia

Miru-buztanerako muntaia erabil dezakegu horretarako, aulkiaren saihetsak hobeto giltzatzen baitira hartara. Se ha efectuado el ensamble a cola de milano, a fin de obtener una mejor trabazón de los costados de la silla.

Materiala: Egurraren teknologia

Langara gurutzatuko aulkia (ikusi 727. irudia). Silla con traviesas cruzadas (fig. 727).

Materiala: Egurraren teknologia

Aulki mota hau eraikitzeko modua desberdina da aulkiak eraikitzeko modu tradizionalaren aldean. La manera de construir esta silla, se sale del molde tradicional.

Materiala: Egurraren teknologia

Izan ere, esportatzeko diren altzari handiak, lekua aurrezteko, komeni da desmuntagarriak izan daitezen, eta aulkiek ere halakoak izan behar dute. Los muebles voluminosos que se han de exportar, por razones de espacio, conviene que sean desmontables, y las sillas no podrán ser una excepción.

Materiala: Egurraren teknologia

aulki > silla (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nazioarteko irizpideen arabera, bezeroak espazioaren 1 m2 betetzen du, gutxi gorabehera mahaiak eta aulkiak kontuan hartuta; espazio horri, ordea, beste 20 cm gehitu behar zaizkio korridoreek ontzitegiek eta abarrek hartutako espazioari dagokiona. Beraz, mahaikide bakoitzak 1,20 m2 behar duela kalkulatzen da. El cliente ocupa alrededor de 1 m2 de espacio junto con las mesas y las sillas según criterios internacionales, a lo que hay que añadir 20 cm en calidad del espacio ocupado por pasillos aparadores, etc., por lo que se deduce que cada comensal necesitará 1,20 m2.

Materiala: Ostalaritza

Mahaiak eta aulkiak ordenatu, ezpainzapitakoak, hautsontziak, etab. Limpiar y ordenar mesas y sillas servilleteros, ceniceros, etc.

Materiala: Ostalaritza

2
Eliza bateko bankuak.
Eliza bateko bankuak.
aulki > banco (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gurutzea egin baino lehen, ordea, aulkiaren gainean jarri behar ditugu pieza lauak eta junturak (ikusi 702. irudia). Antes de trazar la cruz, deben colocarse las piezas planas y juntas encima del banco (fig. 702).

Materiala: Egurraren teknologia

Pertsonen adinaren araberakoa da eserlekuen (bankuen, aulkien, aulkitxoen...) garaiera, baita mahaien garaieraren araberakoa ere (ikusi 712. irudia). La altura de un asiento (banco, silla, taburete, etcétera) depende de la edad de la persona, y también de la altura de la mesa (figura 712).

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, aulkian jarri behar ditugu pieza lauak. Para el marcado, se colocan las piezas planas sobre el banco.

Materiala: Egurraren teknologia

Haren ardura da lan arrunt baina zaila egitea: ziriak, orpoak, langarak, hozkak... adieraztea (ikusi 706. irudia). Horretarako, aulki edo mahai egoki baten gainean jar ditzake piezak. A él compete realizar una operación corriente, pero muy delicada, cual es la de señalar espigas, retalones, traviesas, escopladuras, etc. (fig. 706), que podrá ejecutar poniendo las piezas sobre un banco o una mesa apropiada.

Materiala: Egurraren teknologia