haur Bilatu haur testuinguru gehiagotan

1
Haur jaioberria.
Haur jaioberria.
haur > bebé (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bizitzaren hasieran, haurrak egiteko zaila du, eta, helmugara ondo iristeko, ezinbestekoa izango du giza ingurune bat babesten duena, laguntzen diona eta eusten diona eta, aldi berean, haren beharrak asetzen dituena. Al comienzo de la vida el bebé tiene por delante una difí­cil tarea y sólo podrá alcanzar exitosamente su meta, si cuenta con un entorno humano capaz de protegerlo, sostenerlo y contenerlo, dándole satisfacción a sus necesidades.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Lehen hilabeteetan, haurrak zenbait mailatan antolatuko du bere esperientzia, nerbio-sistema helduz joan ahala. Durante los primeros meses, el bebé irá estableciendo diferentes niveles en la organización de su experiencia, conforme avanza la maduración de su sistema nervioso.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Ez egoteaz hitz egiten dugunean ez dugu esan nahi haurra bakarrik uzten denik, beste bat egonda bakarrik egotearen esperientzia bizitzea baizik. Al hablar de ausencia no nos referimos a dejar realmente solo al bebé sino a permitir la experiencia de estar solo en presencia de otro.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Eguneroko zainketen, loaren eta jardueren arteko txandaketak "ez egoteko tarte" horiek errazten dituzte, eta tarte horietan, haurrak bere gorputzetik datozen estimuluetan eta ingurunean jarriko du arreta. La alternancia entre los cuidados cotidianos, el sueño y la actividad, facilitan estos “tiempos de ausencia” durante los cuales el bebé dirigirá su atención a los estí­mulos provenientes de su propio cuerpo y a los del entorno.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Haurren ahoz gorako etzaneraren abantailak Ventajas de la posición decúbito dorsal del bebé

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

• Haurra ahoz gora etzanda, agitazioak eta bulkadak modu eraginkorrean agertzen dira, deskarga toniko emozional gisa, ariketa funtzional gisa edo adierazpide gisa. • Cuando el bebé es acostado decúbito dorsal, las agitaciones e impulsos pueden manifestarse efectivamente ya sea como descarga tónico emocional, como ejercicio funcional o como medio de expresión.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

• Haurraren ernatzea modu progresibo eta harmonikoan gertatzen da, eta, hala, kontzientzia-maila batetik bestera pasatzeko behar diren denboren erregulazio autonomoa errazagoa da. • El despertar del bebé resulta progresivo y armónico facilitándose la regulación autónoma de los tiempos necesarios para pasar de un nivel de conciencia a otro.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Posizio horretan, haurraren ahoa eta sudu-zuloak sostengu-eremua baino gorago daude (1,5-2 cm-ra, gutxi gorabehera), eta, hala, errazago hartzen du arnasa eta gonbitoak irenstea saihesten da. en esta posición, la boca y las narinas del bebé se encuentran a considerable distancia de la superficie de apoyo (aproximadamente 1,5 a 2 cm), facilitando la respiración y evitando la aspiración del propio vómito.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Azterketek erakutsi zuten zenbait egoeratan haurrek hainbat jarrera eta mugimendu garatzen dituztela ahoz gorako etzaneraren, ahuspezko etzaneraren, eseritako jarreraren eta zutikakoaren artean; “bitarteko jarrera eta mugimendu” izendatu zituen. los estudios demostraron que en determinadas condiciones, los bebés desarrollan entre el decúbito dorsal, el ventral, la posición sentado y la de pie, un sinnúmero de posturas y movimientos a los que pikler denominó “posturas y desplazamientos intermedios”.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Haurrak bere kasa, heldu baten esku-hartze zuzenik edo aldagarririk gabe, egiten dituen mugimenduak. movimientos que el bebé desarrolla en forma autónoma, sin la intervención directa y modificadora del adulto.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra