dedo Bilatu dedo testuinguru gehiagotan

1
Hatz erakuslea.
Hatz erakuslea.
hatz > dedo (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
besaurreko hezurretan luzeena eta barneen (hatz txikiaren aldean) dagoena da. Hezur luze guztiek bezala, bi epifisi eta diafisi bat ditu. es el más largo e interno (lado del dedo meñique) de los huesos del antebrazo, que como todo hueso largo posee dos epí­fisis y una diáfisis.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GOIKO ilaran, kanpotik barrura (hatz loditik hatz txikira), hauek daude: ESKAFOIDEA, ILARGIERDI-FORMAKOA, PIRAMIDALA eta azken horren aurrean dagoen PISIFORMEA. En la fila SUPERIOR y de fuera hacia dentro (dedo gordo- meñique) se encuentran el ESCAFOIDES, SEMILUNAR, PIRAMIDAL y hueso PISIFORME que se sitúa por delante del PIRAMIDAL.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

bost hezur luze dira, esku-azpia osatzen dutenak. METAKARPO-HEZURRAK deritze, eta kanpotik barrura (hatz loditik hatz txikira), lehena, bigarrena, hirugarrena... deritze. son cinco huesos largos que constituyen la palma de la mano y que se denominan en particular METACARPIANOS, diferenciándose como 1º,2º,3º... de fuera hacia dentro (dedo gordo-meñique).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

hatzetako eskeletoa osatzen dute. Hezur luzeak dira, eta hatz bakoitzean hiru daude, hatz lodian salbu (hemen bi soilik daude). constituyen el esqueleto de los dedos y son huesos largos de los que hay tres en cada dedo excepto en el pulgar en el que sólo hay dos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

oineko behatzen eskeletoa osatzen dute. Eskuetako hatzek bezala, hiru falange dituzte, behatz lodiak (soilik bi ditu) eta behatz txikiak (honek ere soilik bi falange ditu normalean) salbu. forman el esqueleto de los dedos del pie que al igual que los dedos de la mano tienen tres falanges, excepto el pulgar que sólo tiene dos y el meñique que generalmente también tiene sólo dos falanges.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ESKUMUTURRA, ESKUA eta HATZAK (aurreko taldea-TOLESTAILEAK) MUÑECA, MANO y DEDOS (grupo anterior-FLEXORES)

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

HATZETAKO MUSKULU TOLESTAILEA: FLEXOR de los DEDOS:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

eskuetako hatzak tolesteaz arduratzen dira. se encargan de flexionar los dedos de las manos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ESKUMUTURRA, ESKUA ETA HATZAK (atzeko taldea-LUZATZAILEAK) MUÑECA, MANO y DEDOS (grupo posterior-EXTENSORES)

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

HATZETAKO LUZATZAILE KOMUNA: EXTENSOR COMíšN de los DEDOS:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

2
behatz > dedo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
bost hezur luzek osaturiko multzo bat da. Hezur horietako bakoitzari METATARTSO-HEZURRA deitzen zaio, eta TARTSOAK behatzetako FALANGEEKIN lotzen dituzte. son un grupo de cinco huesos largos a cada uno de los cuales se denomina METATARSIANO y que se encargan de unir los TARSOS con las FALANGES de los dedos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

oinetako behatzak luzatzen ditu. extiende los dedos de los pies.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BEHATZETAKO TOLESTAILE KOMUNA: FLEXOR COMíšN de los DEDOS:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

uzkurtzen denean, oinazpia eta oinetako behatzak tolesten ditu. al contraerse flexiona la planta y los dedos de los pies.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Doitasun-balantzen pisu txikiak matxardekin hartu behar dira beti, inoiz ez behatzekin. Las pesas pequeñas de las balanzas de precisión han de cogerse siempre con las pinzas y nunca con los dedos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

holos (dena), dactilos (behatzak). Salmonella, adibidez de holos (todo) dactilos (dedo) (Salmonella)

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta