aparato Bilatu aparato testuinguru gehiagotan

1
gailu > aparato (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Potentziak neurtzeko erabilitako gailua da. Es el aparato de medida que se emplea para medir potencias.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

gailu > aparato (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Bi gailuen funtzionamendu sinkronizatuaren eskema. b) Esquema para la marcha sincronizada de los dos aparatos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.59b irudiko eskeman, bi gailuen arteko konexioa adierazten da. En el esquema (figura 3.59b) esta indicada la conexión de ambos aparatos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

b) Bi gailuen funtzionamendu sinkronizatuaren eskema. h) Esquema para la marcha sincronizada de los dos aparatos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aginte-balbula 8 bideko balbula konbinatu bat izango da, eta gailuan bertan muntatuta joango da. La válvula de mando, una válvula de 8 vías combinada, está montada directamente en el aparato.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ez konektatu gailu bat baino gehiago entxufe berean. No conectes varios aparatos en el mismo enchufe.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ez ukitu gailu elektrikoak, inolaz ere, eskuak bustita edo oinak urarekin kontaktuan badituzu. No toques nunca aparatos eléctricos con las manos mojadas o con los pies en contacto con agua.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Metalen ordez, bestelako material sintetikoak erabili ziren makinetako osagaietan, segurtasun-kaskoetan, tenperatura handien eraginpean jarritako gailuetan, eta muturreko ingurumen-baldintzak dituzten tokietan erabiltzen ziren beste produktu askotan. Se utilizaron otros materiales sintéticos en lugar de los metales en componentes para maquinaria, cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas temperaturas y otros muchos productos empleados en lugares con condiciones ambientales extremas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ahal izanez gero, lana egiten duten makinen edo gailuen elementu mugikorrak, eta dagokionean, landu beharreko material edo piezak honela pentsatu, eraiki, ipini eta/edo agindu behar dira: pertsonentzat arriskurik ez ekartzeko moduan. Siempre que sea factible, los elementos móviles de las máquinas o aparatos que ejecutan el trabajo y, en su caso, los materiales o piezas a trabajar, deben concebirse, construirse, disponerse y o mandarse de forma que no impliquen peligro para las personas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Presioa jasan behar duten makina, gailu eta horien zatiak (hodiak, junturak, bridak, errakorrak, aginte-elementuak edo bestelakoak) modu jakin batean diseinatu, eraiki eta, dagokionean, zaindu behar dira; hain zuzen ere, presiopean dauden gas edo likidoen propietate fisiko edo kimikoak kontuan izanik, jarioak edo hausturak izatean pertsonei kalterik ez eragiteko moduan. Las máquinas y aparatos o sus partes, sometidos a presión (tuberías, juntas, bridas, racores, elementos de mando u otras), estarán diseñados, construidos y, en su caso, mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades fí­sicas o quí­micas de los gases o lí­quidos sometidos a presión, se ev

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina edo gailuak lan arrunta egiten ari direnean pertsonen osasunarentzat kaltegarriak izan daitezkeen hauts, gas edo lurrunen emisioak gertatzen badira, kutsatzaile hauek harrapatzeko sistema eraginkorrak izan behar dituzte makina edo gailuen ebakuazio-sistemei akoplatuta. Las máquinas o aparatos en los que durante su trabajo normal se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas, deberán ir provistos de sistemas eficaces de captación de dichos contaminantes acoplados a sistemas de evacuación de los mismos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
aparatu > aparato (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bihotza eta kardiozirkulazio-aparatua El corazón y el aparato cardiocirculatorio

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Ornodunek digestio-aparatu garatua dute, eta, aparatu horretan, zati hauek bereiz ditzakegu: Los vertebrados presentan un aparato digestivo desarrollado, en el que podemos distinguir.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Iraitz-aparatuari GERNU-APARATUA ere deitzen zaio. Haren organorik garrantzitsuenak GILTZURRUNAK dira, odola IRAGAZTEAREN bidez gernua eratzen dutenak. Este aparato se denomina también APARATO URINARIO y sus órganos más importantes son los RIÑONES que se encargan de formar la orina mediante un proceso de FILTRACIÓN de la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beste mekanismoa askoz ere azkarragoa eta zehatzagoa da, eta elkarren artean komunikatzen diren zelula espezializatuen multzo batean oinarritzen da. Hainbat elementu ditu: SENTSORE edo ERREZEPTOREA, barnean zein kanpoan gertatzen den aldaketa oro hautemango duena, SISTEMA ELABORATZAILEA, gertatu den aldaketarako erantzun egokia sortzen duena, eta APARATU EFEKTOREA, aurrez elaboratutako erantzuna gauzatuko duena. El otro mecanismo, mucho más rápido y preciso está basado en un grupo de células especializadas que comunican entre sí­ varios elementos que son; un SENSOR o RECEPTOR, que va a detectar cualquier cambio que se produzca en el medio interno o externo, un SISTEMA ELABORADOR, que elabora la respuesta adecuada al cambio producido y un APARATO EFECTOR que va a REALIZAR la respuesta

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gernua, hots, organismoaren hondakin-likido nagusia, ekoizten eta kanporatzen duen organo multzoa da gernu-aparatua. El Aparato Urinario, es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el principal lí­quido de desecho del organismo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Kalkulua handiegia bada kanporatzeko, ebakuntza edo litotrizia egin behar da; hots, organismotik at dagoen aparatu batek sortutako talka-uhinak baliatuz kalkuluak desegiten dituen prozedura. Si el cálculo es demasiado grande para ser expulsado, es necesario recurrir a la cirugía o a la litotricia, procedimiento que utiliza ondas de choque generadas por un aparato localizado fuera del organismo, para desintegrar los cálculos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Oro har, espermatozoideak hiru egunez egon daitezke aktibo emakumearen aparatu genitalaren barruan. Por lo general, los espermatozoides pueden mantenerse activos unos tres días dentro del aparato genital femenino.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Likidoak edo hautsak berriro ontziratzeko prozesu automatikoan, farmazialariak egiaztatu beharko du dosi bakoitzeko dosifikazioa berriro ontziraturiko unitate bakoitzean idatzita agertzen den kantitateari dagokiola (aparatuaren baliozkotzea). En el proceso automático de reenvasado de lí­quidos o polvos, será preciso la comprobación del farmacéutico de que la dosificación por dosis, corresponde a la cantidad que aparece escrita en cada unidad reenvasada (validación del aparato).

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

aparatuen itxura eta fidagarritasuna, la apariencia y fiabilidad de los aparatos,

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

haurren elikagaiak, lerro zuriko produktuak (kotoiak, gazak, bendak...), tentsioa hartzeko aparatuak... alimentos infantiles, lí­nea blanca (algodones, gasas, vendas...), aparatos de toma de tensión...

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta