buru-gaixotasun Bilatu buru-gaixotasun testuinguru gehiagotan

1
buru-gaixotasun > enfermedad mental (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainera, buru-gaixotasunak, hiesa, alzheimerra eta bestelako endekapenezko gaixotasunak dituzten erabiltzaileen ehunekoa handia da. Además hay un porcentaje considerable de usuarios que padecen enfermedades mentales, SIDA, Alzheimer y otras enfermedades degenerativas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Diego 1999ko urtarrilaren 4an jaio zen Salamancan, baina, jaio eta handik gutxira, harrera-etxe batera sartu zuten, psikiatrek adierazi baitzuten amak (Margarita Bernal, 44 urtekoa) desoreka bipolarra zuela eta ez zela gai haurra zaintzeko. Desoreka bipolarra buru-gaixotasun bat da, eta bat-bateko gogo-aldaketak eragiten ditu. Diego nació el 4 de enero de 1999 en Salamanca, pero a los pocos días ingresó en un centro de acogida porque los psiquiatras diagnosticaron que Margarita Bernal, de 44 años de edad, había sido declarada incapaz por padecer un trastorno bipolar, una enfermedad mental que causa cambios bruscos de ánimo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrelakoetan, bat etortzen dira helburuak lortzeko lanean, edozein izanik ere helburu hori: adineko bat zaharren egoitzan sartzea, laguntza ekonomikoa izapidetzea, buru-gaixotasunen bat duen pertsona ospitale psikiatrikoan sartzea, toxikomanoa errehabilitazio-zentroan sartzea eta abar. En estos casos existe una coincidencia para conseguir los objetivos, ya se trate del ingreso de un anciano en una residencia, de la tramitación de una ayuda económica, del ingreso de una persona con enfermedad mental en un hospital psiquiátrico, de la entrada de un toxicómano en un centro de rehabilitación, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hauek izan daitezke egoera horien jatorri: bikotekide baten edo seme-alaba baten ezintasuna; familia-taldeko kideren bat bat-batean desagertzea (heriotza, abandonua, kartzela eta antzeko arrazoien ondorioz); buru-gaixotasunek, HIESak edo mendekotasunek eragindako arazoak; egoera ekonomikoa ustekabean aldatzea eta abar. Estas situaciones pueden tener su origen en la discapacidad de la pareja o de un hijo; en la desaparición repentina de uno de los miembros del grupo familiar (por muerte, abandono, presidio...); en los problemas derivados de una enfermedad mental, del SIDA o de adicciones; en un cambio repentino en la situación económica; etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Buru-gaixotasunak dituztenentzako eguneko zentroa Centro de día para personas con enfermedades mentales

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hauentzako babespeko pisuak izaten dira: adinekoentzat, minusbaliotasun psikikoak edo buru-gaixotasunak dituztenentzat, emakumeentzat, adingabeentzat, eta desintoxikatzen laguntzeko pisuak ere izaten dira. Existen pisos tutelados para personas mayores, para personas con discapacidades psí­quicas o enfermedades mentales, para mujeres, para menores y pisos de apoyo a la desintoxicación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea