aho Bilatu aho testuinguru gehiagotan

1
aho > filo (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hartu aliketa batez tornu bateko edo daratulu bertikal bateko txirbila, eta egiaztatu haren ahoa, harekin paper bat ebakiz. Coge con un alicate una viruta de un torno o de un taladro vertical y comprueba el filo que tiene cortando un papel con ella.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aho koskaduna. Filo mellado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eduki ondo zorroztuta zizelaren ahoa. Tener el filo del cincel bien afilado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Ahoaren aurkako norabidean. C En dirección contraria al filo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kuter labana edo ahoa eta punta duen ebakitzeko beste edozein tresna honela eraman behar da: El cuchillo cutter o cualquier herramienta de corte con filo y punta debe llevarse:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ahotik hartu. Cogerlo por el filo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ahoak akatsak baditu edo biribilduta badago, ez da sartuko edo ez du pieza moztuko; pieza zanpatuko du edo irrist egingo du. Un filo que esté mellado o que esté redondeado no se clavará o cortará la pieza, sino que la machacará o se resbalará.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tresna horiek hainbat modutan ebakitzen dute: kolpeen bitartez (zizaila), ebakiduraz (artaziak) edo aho zorrotz batez presioz ebakiz (labana). Estas herramientas pueden funcionar cortando mediante golpes, como el cincel, mediante cizallamiento, como las tijeras, o mediante corte por presión con un filo afilado, como el cuchillo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

sorbatz > filo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
5. Luzetarako ertz bakoitzean bizarrak ateratzen baditugu, lau aho edo sorbatz ditugu hortz bakoitzean. 5.º Sacando la rebaba de cada uno de los cantos longitudinales, se obtienen cuatro filos o cortes de cada cuchilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Sorbatza ondo zorroztuta ala kamustuta dagoen jakiteko, nahikoa da ahoa erpuruaz edo erpuruko azazkalaz ukitzea (ikusi 191. irudia). Se conoce que un corte está bien afilado o embotado, tocando el filo con el dedo pulgar o con la uña de este dedo (fig. 191).

Materiala: Egurraren teknologia

2. Aho edo sorbatzak, goiko ertzak. Haren muturrek gako izena dute. 2.º El filo o corte, que es el borde superior, cuyos extremos se llaman gavilanes.

Materiala: Egurraren teknologia

aho > filo (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahoa egoera onean dagoenean du tresneriak errendimendu ona, Las herramientas darán un buen rendimiento cuando tengan el filo en buenas condiciones.

Materiala: Egurraren teknologia

Garlopak bezala zorroztu behar dira garlopa motzen eta marrusketa larrien xaflak, baina okerdura pixka bat ganbila izan behar du ahoak. Las hojas para garlopí­n y cepillo basto, al igual que las garlopas; pero el filo tiene que tener una curva ligeramente convexa.

Materiala: Egurraren teknologia

Erabili aurretik, betiere, oliotan busti behar dira fintzeko harriak, ahoa hobeto gelditzeko, azkarrago fintzeko eta metalezko txirbil txikiek harria ez estaltzeko, haren funtzionamendua okertuko bailukete. Las piedras de afinar deben usarse siempre bañadas en aceite para obtener mejor filo, para afinar más rápidamente, y para que la piedra no se cubra con pequeñas virutas de metal, las cuales disminuirían sus cualidades.

Materiala: Egurraren teknologia

Alderantziz egiten badugu, hortzen ahoa higatu egiten da berriz, entrama ateratzekoaren eraginez, eta zeihar gelditzen da, mozteko jarrera desegokian. Si se invierten, el filo de los dientes, sometidos a la acción del triscador, se desgasta de nuevo y queda oblicuo, y en una posición poco apta para cortar.

Materiala: Egurraren teknologia

A Ahoa zorroztea; B gakoa zorroztea. A, Limando el filo; B, Limando el gavilán.

Materiala: Egurraren teknologia

hasieran, hortzen ahoak egurra urratu bakarrik egiten du eta, ondoren, erretenaren erdialdea pitzatzen eta ebakia egiten du. Al principio los filos de los dientes sólo rayan la madera; luego hienden el centro de la canal, formando el corte.

Materiala: Egurraren teknologia

Nahikoak dira hiruzpalau igurtzialdi ahoa tenkatzeko (ikusi 194.C irudia). Bastan tres o cuatro pasadas para estirar el filo (fig. 194-C).

Materiala: Egurraren teknologia

196. irudia. Hortz alakatuak zorroztea. A Bizar zaharra kentzea; B aho alakatua zuzentzea; C leungailuz ahoa tenkatzea; D hortzaren xehetasuna, amaieran. Fig. 196 Afilado de las cuchillas biseladas. A, Eliminando la rebaba vieja; B, Rectificando el filo biselado; C, Estirando el filo con el bruñidor; D, Detalle final de la cuchilla.

Materiala: Egurraren teknologia

5. Leungailuz, aho osoa igurtzi behar da, 45 gradu baino pixka bat gehiagoko angelua eratzen duela tolesteko (ikusi 196.D irudia). 5.º Se frota el bruñidorN a lo largo del filo, para doblarlo (Detalle D) con un ángulo ligeramente mayor de 45 grados.

Materiala: Egurraren teknologia

1. Hortzak ez badu mozten, ez dago limaz zorroztu beharrik. Ahoa berriz ebakitzailea izan dadin, nahikoa da leungailuaz igurztea, behar bezain makurtuta dagoela (ikusi 197. irudia). 1.a Cuando la cuchilla no corta, no siempre es necesario recurrir al afilado con la lima; bastará pasar el bruñidor con la debida inclinación, para obtener de nuevo un filo cortante (fig. 197).

Materiala: Egurraren teknologia

2
Giza aho itxia.
Giza aho itxia.
aho > boca (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahoa ezpain izeneko azal-tolesdura batzuez inguratuta dago. La boca aparece rodeada por unos pliegues de la piel, llamados labios.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Aho barruan hortzak daude, eta haien eginkizuna da elikagaiak moztu, zatitu eta xehatzea (digestio mekanikoa). Ahoan, bestalde, mihia dago, eta mihian dastamen-papila ugari daude. Haien funtzioa da elikagaiak nahasi, eta hestegorrira igarotzen laguntzea. Dentro de la boca se encuentran los dientes cuya función es cortar,trocear y triturar los alimentos (digestión mecánica). En la boca encontramos también la lengua, que tiene una gran cantidad de papilas gustativas, cuya función es la de mezclar los alimentos y facilitar su tránsito hacia el esófago.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Faringea ahoa hestegorriarekin lotzen duen hodi gihartsua da. La faringe es un tubo muscular que comunica la boca con el esófago.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bentzopirenoa (tabako-kearen osagaia) da biriketako, laringeko, ahoko, maskuriko, hestegorriko eta umetoki-lepoko minbizien zuzeneko erantzulea. El benzopireno (componente del humo del tabaco), es responsable directo de los de cánceres de pulmón, laringe, boca, vejiga, esófago y cérvix.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

ezpainetan eta ahoan agertzen den infekzioa da, birusek eragindako. Besikulak sortzen dira, eta erresumina eta erredura-sentsazioa eragiten dituzte. infección por virus que se localiza en labios y boca que provoca vesí­culas que se acompañan de escozor y sensación de quemazón.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Candida albicans-ek eragiten duen infekzioa da. Gorputzeko zati askotan sor daiteke; adibidez ahoan, baginan... infecciones por Candida albicans que puede producirse en gran variedad de partes del cuerpo como, la boca, vagina...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ahoa Boca

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

3.1 AHOA 3.1 BOCA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

MUSKULU ETA MINTZEZKO hodia da, ahoaren jarraian dagoena. Es un conducto MUSCULO-MEMBRANOSO que se encuentra a continuación de la boca.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ahoarekin, sudur-hobiekin, belarriekin, hestegorriarekin eta laringearekin dago lotuta. Se comunica con la boca , con las fosas nasales, con el oí­do , con el esófago y la laringe.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak