trastorno Bilatu trastorno testuinguru gehiagotan

1
gaitz > trastorno (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
sexua, adina, gaixotasuna, disfuntzioa, gaitza eta abar. sexo, edad, patología, disfunción, trastorno, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Koipeen metabolismoan ere hartzen dute parte; hortaz, organismoak koipeak erretzen baditu karbohidratorik ez dagoela, errekuntza ez da osoa eta karbono dioxidoa, ura eta hondakin toxiko bat sortuko dute; hala, azetona izeneko gaitza sortuko da. También intervienen en el metabolismo de las grasas, de tal manera que cuando el organismo quema grasas en ausencia de hidratos de carbono, éstas se queman de forma incompleta y dan dióxido de carbono, agua y un residuo tóxico, provocando un trastorno conocido como acetona.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gaitz psikologikoak grinatu egiten dira etorkinekin. Los trastornos psicológicos se ceban en la inmigración.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

arazo > trastorno (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauekin du zerikusia: adinarekin, botika batzuen erabilerarekin (KIMIOA), ERRADIOTERAPIAREKIN, arazo psikikoekin, arazo hormonalekin... Tiene relación con la edad, con el uso de algunos fármacos (QUIMIO), con la RADIOTERAPIA, trastornos psí­quicas, hormonales...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bihotzaren ohiko erritmoa aldatzea da. Normalean, bihotzaren taupada eratzeko garaian arazoren bat dagoelako izaten da. Es la alteración del ritmo cardíaco normal que generalmente se produce por un trastorno en la formación del impulso cardíaco.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eosinofilo asko izateak alergia-arazoren bat edo parasitoen infekzioa adierazten du askotan. Un recuento elevado de eosinófilos indica a menudo un trastorno alérgico o una infección parasitaria.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Anemiak hauek eragiten ditu normalean: nekea, hotza jasateko ezintasuna, O2-aren faltarekin loturiko arazoak eta zurbiltasuna. La anemia en general causa fatiga, intolerancia al frí­o, trastornos relacionados con la falta de O2 y palidez.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Polizitemiak eragiten dituen arazoak hauek dira: buruko minak, ultzerak, odol-kolpeak (kongestioak) eta gibela asko handitzea. Los trastornos que causa la policitemia son dolores de cabeza, úlceras, congestiones y un gran aumento de tamaño del hí­gado.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.7 GERNU KOPURUAREN ARAZOAK 6.7 TRASTORNOS DE LA CANTIDAD DE ORINA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.8 GERNU-KALITATEAREN ARAZOAK 6.8 TRASTORNOS DE LA CALIDAD DE ORINA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Akutua denean, giltzurrunen jarduera bat-batean eteten da, eta horrek gernua eratzeko orduan eta barne-ingurunearen konposizioan arazoak eragiten ditu. La aguda consiste en el cese brusco de la actividad del riñón que provoca trastornos en la formación de orina y en la composición del medio interno.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

argaltzea, larruazalaren kolore okrea, ahoaren lehortasuna, beherakoak sarritan, eta gainera bihotzeko eta zirkulazioko arazoak. adelgazamiento, color ocre de la piel, sequedad de la boca, diarreas frecuentes y además trastornos cardíacos y alteraciones circulatorias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kasu hauetan erabiltzen dira: kapilarrak ahul daudenean, odoluzkiak daudenean eta, oro har, zirkulazio-arazoetan. Se utilizan para casos de fragilidad capilar, hemorroides y trastornos circulatorios en general.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta