zaintzaile Bilatu zaintzaile testuinguru gehiagotan

1
zaintzaile > cuidador (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komeni da gogoan izatea haurtxoa sehaskan zaintzaileekin jolasean dabilenean, mugimenduak eta pertzepzioak garatzen ari dela eta, aldi berean, ezaupideak eraikitzen, oinarrizko eskema batzuk lantzen dituen heinean. Sería conveniente recordar al pequeño en la cuna jugando con sus cuidadores y desarrollando sus movimientos, sus percepciones y al mismo tiempo ampliando sus conocimientos a través de la elaboración de unos esquemas básicos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haurtxoari lehen hilabeteetan zaintzaile hurbilekoenek ematen dioten tratu emozional hori izugarri zabaltzen da haurra beste pertsona heldu batzuekin edo kideekin erlazionatzen hasten denean. Este trato emocional que el bebé recibe durante los primeros meses de sus cuidadores más cercanos se amplía enormemente cuando el niño pasa a relacionarse con otras personas mayores o con iguales.

Materiala: Jolasaren metodologia

Gurasoek, zaintzaileek eta hezitzaileek funtzio horiek aztertzen badituzte, honetaz ohartuko dira: La observación de estas funciones por parte de padres, cuidadores y educadores debe servir para detectar:

Materiala: Jolasaren metodologia

Zaintzaileak mahaian duen jokaerarekin irakatsi eta erakutsi egin beharko du: El cuidador tendrá que enseñar y aleccionar con su comportamiento en la mesa:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zaintzailearen zaintza Cuidados del/de la cuidador/a

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrek guztiak eskuragarri dauden zerbitzu guztiekin batera egon behar du: telelaguntza, eguneko zentroak, aldi baterako egonaldietarako egoitzak, etxeko laguntza soziosanitarioa, zainketa aringarriak, zaintzeko gaitasunetan eta komunikazioan trebatzea zaintzatik eratorritako arazoak eta arazo afektiboak gainditzeko, adinekoarentzako eta zaintzailearentzako laguntza psikologikoa, errehabilitazioa, konpainia... Todo ello debe ir combinado con todos los servicios disponibles, como son la teleasistencia, los centros de día, las residencias de estancia temporal, la atención sociosanitaria de tipo domiciliario, los cuidados paliativos, la formación en habilidades de cuidados y en comunicación para afrontar problemas derivados de ésta y de problemas afectivos, la intervención psicológica tanto para el mayor como para sus

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Dena dela, beren zaintzailearekin atxikimendu-harremana garatzeko agertokia prestatzen ariko balira bezala jokatzen dute. Sin embargo, se comportan de forma que preparan el escenario para el desarrollo de una relación de apego con su cuidador.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zaintzaileek ere berehala ikasten dute beren haurtxoa ezagutzen. Los cuidadores también aprenden muy rápidamente a reconocer a sus bebés.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bigarren etapa honetan, haurtxoek zaintzaileenganako eta familiako beste pertsona batzuenganako interes handiagoa izaten dute, eta haiengana zuzentzen dituzte beren gizarte-erantzunak. Durante la segunda etapa, los bebés devienen más interesados en el cuidador y otras personas familiares, y dirigen hacia ellos sus respuestas sociales.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Behatu binaka eskolatik kanpoko hezkuntza-egoerak, haurrak eta zaintzaileak elkarri nola eragiten dioten jakiteko; horretarako, kontuan hartu beren mezuetan hitzezko zer osagai erabiltzen dituzten (mezuaren edukia, parafraseatzea...) eta hitzezkoak ez diren zer osagai erabiltzen dituzten (aurpegiko espresioa, begi-kontaktuak, gorputzeko lengoaia...). Tenéis que hacer por parejas diferentes observaciones de situaciones educativas fuera de clase, sobre cómo interactuan niño y cuidador, teniendo en cuenta tanto el componente verbal (contenido del mensaje, parafrasear,...) como el no verbal (expresión de la cara, contacto ocular, lenguaje del cuerpo...), de sus mensajes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna